Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2022. Ansökningstiden börjar den 8 oktober 2021 kl. 15.00 och löper ut den 25 oktober 2021 kl. 12.00. Ansökningstiden har förlängts med en vecka.

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2022. Ansökningstiden börjar den 8 oktober 2021 kl. 15.00 och löper ut den 25 oktober 2021 kl. 12.00 (ansökningstiden har förlängts med en vecka från originalet), då ansökningarna ska vara inlämnade.

Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://beta.halloped.fi/. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen https://www.ayy.fi/sv/studentrepresentanterna

Forskarutbildningsrådet har till uppgift att: 1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna; 2) ge förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den akademiska kommittén; 3) ge förslag om antagningen av doktorander till dekanus; 4) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingen och besluta om disputationstillstånd; 5) utse opponent(er) till disputationen; 6) bedöma doktorsavhandlingen; 7) utse granskare för licentiatavhandlingen; 8) bedöma licentiatavhandlingen; 9) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet har dessutom till uppgift att, om rådet inte har beslutat att överföra något ärende till ordförande: 1) utse doktoranden ansvarig(a) professor(er) och handledare; 2) besluta om doktorandens examensspråk samt ämnet och språket för påbyggnadsexamens lärdomsprov; 3) fastställa studieplanerna för doktorander; och 4) beslutar om tidpunkten och språket för disputationen samt utser en kustos till disputationen.

Studentrepresentanter, medlemmar och suppleanter

Forskarutbildningsrådet vid handelshögskolan 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för elektroteknik 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för ingenjörsvetenskaper 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för kemiteknik 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för konst, design och arkitektur 1+1
Forskarutbildningsrådet vid högskolan för teknikvetenskaper 1+1

Alla närvarande Aalto-universitetets doktorander kan ansöka till egen högskolan forskarutbildningsrådet.

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår ger förslag om studentrepresentanter senast den 28 oktober 2021. Aalto Universitetet nominerar studentpresentanter.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen.  Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier 
Urvalsförslagen fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter.

Mer information och hjälp till ansökan: 
Teemu Palkki 
Påverkansexpert, högskolepolitik
[email protected], +358 50 520 9438 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Opiskelijakulttuurimuseon uusi logo, jonka vieressä kuva Mantan lakituksesta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Museet för studerandekultur har öppnats

Aalto universitets studentkårs Museet för studerandekultur har öppnat sina dörrar efter förnyelse och renovering. Museet har även ett nytt visuell utseende och regelbundna öppettider, som börjar den 4 oktober.
Har du bättre idéer? Kandidatnominering är öppen 2-29.9
Ajankohtaista Publicerat:

Kandidera i delegationsvalet?

Information om delegationsvalet
Milja Leinonen Aalto Day Onessa 7.9.2021
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

I början av det nya läsåret

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Milja Leinonens tal på Aalto Day One.
LuovutusAalto 1.9.-30.11.2021
Ajankohtaista Publicerat:

#LuovutusAalto -blodgivningskampanjen pågår 1.9–30.11.2021

Delta och rädda liv! I Finland behövs varje vardag 800 frivilliga blodgivare för att 40 000 svårt sjuka patienter årligen ska få den vård de behöver. Därför utmanar Aalto-universitetets studentkår igen alla sina föreningar att ge blod för allas vårt bästa i kampanjen #LuovutusAalto!