Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2020

Hae hallopediksi 2020

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2020.

Ansökningstiden börjar den 3 mars 2020 och löper ut den 22 mars 2020 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/ .  
 
Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Behöriga att söka till utbildningsprogramspecifika organ är ifrågavarande programmets studerande. 

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 3 april 2020

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier

Kommittéerna för akademiska ärenden
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig kan ses som merit.

Övriga
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig eller kan ses som merit.  

Otnäs 9.3.2020
Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår  

Mer information och hjälp till ansökan: 

Mikko Kauhanen  
Påverkansexpert, utbildningspolitik
[email protected]

Studentrepresentanter i förvaltningen 2020

(Organ, medlemmar+suppleanter)

Aalto-universitetet
Aalto Ventures Program (AVP) -styrgrupp, 1+0

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS
Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur, 0+1
Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen, 0+1 
Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2+2 

Handelshögskolan BIZ
Entrepreneurship Programme Committee, 1+1

Högskolan för elektroteknik ELEC
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering, 0+1  
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 1+3

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG
Kvalitetskommitté vid högskolan för ingenjörsvetenskap, 0+2

Gemensamma program
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC), 0+1 
IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), 0+1  
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG), 0+2
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning, 1+3 
Styrgruppen Creative Sustainability, 0+1

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Havainnekuva seuraavan lukuvuoden Design-kalenterin kannesta
Ajankohtaista Publicerat:

Vinnaren i designkalendertävlingen har utsetts

Följande läsårskalender förverkligas utifrån Mirka Larjomaas förslag Elementary School Nostalgia.
Jämeräntaival 3
Ajankohtaista Publicerat:

Fossilfri energi i AUS bostäder från och med början av år 2020

AUS studentbostäder och övriga fastigheter övergår helt till fossilfri inköpsel och fjärrvärme under år 2020.
Toiminta-avustushaku
Ajankohtaista Publicerat:

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.
Ajankohtaista Publicerat:

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.