Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2020

Hae hallopediksi 2020

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 november 2019 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2020.

Ansökningstiden börjar den 1 november 2019 och löper ut den 30 november 2019 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/ . 

Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Behöriga att söka till utbildningsprogramspecifika organ är ifrågavarande programmets studerande.

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 19 december 2019.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier 

Kommittéerna för akademiska ärenden 
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig kan ses som merit.

Övriga 
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Otnäs 29.10.2019
Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår 

Mer information och hjälp till ansökan: 
Minna Mäkitalo 
sakkunnig, utbildningspolitik 
[email protected], +358 50 520 9438

Studentrepresentanter i förvaltningen 2020
Organ, medlemmar+ suppleanter

Aalto-universitetet
Universitetets kommitté för akademiska ärenden, 4+4
Examensnämnden, 3+3
Ledargruppen för språkcentrum, 3+3
Restaurangkommittén, 3+3
Jämställdhetskommittén, 1+1
Aalto Junior styrgruppen, 1
Aalto Entrepreneurship education steering group, 1
Styrgruppen för öppna universitetet, 1
Styrgruppen för forskning och innovationsverksamhet (RISG), 1+1
Arbetsgruppen för doktorandutbildning DEWG, 1+1

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS
Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur, 4+4
Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitektur, 1
Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen, 2+2
Quality and Development Group, 1+1
Utbildningsgruppen vid institutionen för arkitektur, 3+3
Bachelor's Programme Committee in Design, 2+2
Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2+2

Handelshögskolan BIZ
Akademisk kommitté för handelsvetenskap, 4+4
Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi, 2+2
Entrepreneurship Programme Committee, 1+1

Högskolan för kemiteknik CHEM 
Akademisk kommitté för kemiteknik, 3+3
Utbildningsrådet för kemiteknik, 3+3
Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik, 1+1
Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknik, 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för bioprodukter och bioteknik, 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemi och materialvetenskap, 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi, 1+1

Högskolan för elektroteknik ELEC
Akademiska kommittén för elektroteknik, 4+4
Kandidatutbildningsrådet för elektroteknik, 3+3
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering, 3+3
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 3+3
Kvalitetskommittén för undervisning vid högskolan för elektroteknik, 4+4

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG
Akademiska kommittén för ingenjörsvetenskaper, 4+4
Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskap, 3+3
Kvalitetskommitté vid högskolan för ingenjörsvetenskap, 4+4
Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper, 3+3
Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper, 3+3

Högskolan för teknikvetenskaper SCI 
Akademiska kommittén för teknivetenskaper, 4+4
Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper, 4+4
Utbildningsrådet för produktionsekonomi, 3+3
Utbildningsrådet för informationsnätverk, 3+3
Utbildningsrådet för teknisk fysik och matematik, 3+3
Aalto SCI kvalitetskommitté, 1+1
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap, 2+2

Gemensamma program
Aalto Science and Technology bachelor programme committee (SCI, ELEC, ENG, CHEM), 4+4
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC), 4+4
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM), 3+3
IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), 3+3
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG), 3+3
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning, 3+3
Ledargruppen för Urban Studies and Planning, 1
Styrgruppen Creative Sustainability, 1+1

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs år 2019

År 2019 byggde Aalto-universitetets studentkår bland annat Aaltogemenskapen, rekryterade en ny ledning till AUS och även två nationella val ordnades. Styrelseordförande Tapio Hautamäki och verksamhetsledare Elina Nieminen berättar om årets höjdpunkter.
Kuva viime vuoden Design-kalenterista
Ajankohtaista Publicerat:

Designa TOKYO:s och AUS gemensamma kalender 2020–2021

Aalto-universitetets studentkår (AUS) och konst- och designstudenternas förening (TOKYO) utlyser kalenderdesigntävlingen för läsåret 2020–2021.
Atlantinkatu 7_4
Ajankohtaista Publicerat:

Allmänt bostadsbidrag har utmanat kompisboende-det kan ändå vara ett gott alternativ för dig

Övergången till allmänt bostadsbidrag år 2017 har försvårat situationen för studenter som bor tillsammans. Studenter som har ett gemensamt hyresavtal tolkas som ett hushåll av FPA. Det betyder att de som bor tillsammans ansöker om bostadsbidrag tillsammans och bostadsbidraget fastställs utifrån deras sammanlagda inkomster. Det kan ändå vara ett gott alternativ för dig.
AUS styrelsemedlemmar för året 2020
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts. AUS delegation valde styrelse på sitt möte 28.11 utifrån styrelsebildare Olli Kesselis förslag.