Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2020

Hae hallopediksi 2020

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2020.

Ansökningstiden börjar den 3 mars 2020 och löper ut den 22 mars 2020 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/ .  
 
Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Behöriga att söka till utbildningsprogramspecifika organ är ifrågavarande programmets studerande. 

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 3 april 2020

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier

Kommittéerna för akademiska ärenden
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig kan ses som merit.

Övriga
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig eller kan ses som merit.  

Otnäs 9.3.2020
Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår  

Mer information och hjälp till ansökan: 

Mikko Kauhanen  
Påverkansexpert, utbildningspolitik
[email protected]

Studentrepresentanter i förvaltningen 2020

(Organ, medlemmar+suppleanter)

Aalto-universitetet
Aalto Ventures Program (AVP) -styrgrupp, 1+0

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS
Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur, 0+1
Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen, 0+1 
Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2+2 

Handelshögskolan BIZ
Entrepreneurship Programme Committee, 1+1

Högskolan för elektroteknik ELEC
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering, 0+1  
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 1+3

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG
Kvalitetskommitté vid högskolan för ingenjörsvetenskap, 0+2

Gemensamma program
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC), 0+1 
IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), 0+1  
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG), 0+2
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning, 1+3 
Styrgruppen Creative Sustainability, 0+1

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.