Tomas Kurenniemi valdes till vice ordförande i Studerandenas Idrottsförbund 2024

Tomas Kurenniemi har valts till vice ordförande för Studerandenas Idrottsförbund för år 2024. 2024 års presidium och styrelse valdes vid förbundets förbundsmöte som hölls i Tammerfors 8.-9.11.
A man speaking in a speaker's booth

Tomas Kurenniemi har valts till vice ordförande för Studerandenas Idrottsförbund för år 2024. 2024 års presidium och styrelse valdes vid förbundets förbundsmöte som hölls i Tammerfors 8.-9.11.

Kurenniemi har varit delegations vice ordförande för Aalto-universitetets studentkår under det senaste året och medlem i studentkårens styrelse 2022, och har aktivt deltagit i Aalto Kokoomus verksamhet.


Förbundsmötet väljer styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund och beslutar om förbundets verksamhet 2024. Finlands studentkårers förbund representerar mer än 120 000 universitetsstuderande. Förbundet deltar i frågor som gäller övervakningen av studenternas idrottsförmåner.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.