Studeranderegistret diskriminerar könsminoriteter - vi kräver åtgärder av universitetet

Pride-månaden förblir inte omärkt: universiteten flaggar med regnbågsflaggor och säger fint att de stöder HLBTQIA+-minoriteter. Men hur ser det ut i verkligheten- hur förverkligas stödet för könsminoriteter vid universitetet för tillfället?
AYY x SHS x ÅAS x HYY x SYL x OYY x LYY: Studeranderegistret diskriminerar könsminoriteter - vi kräver åtgärder av universitetet

Ett uppenbart missförhållande gäller transstuderande som är i fara att bli diskriminerade och felkönade på grund av de elektroniska studerandeförvaltningssystemen som används vid universiteten (t.ex. Sisu och Peppi). Studentens möjlighet att byta sitt tilltalsnamn till endast ett av de officiella namn som registrerats vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) minskar studentens självbestämmenderätt att uttrycka sitt kön och kan leda till ledsamma situationer.  
 
Att använda spöknamnet dvs. det gamla namnet kan avslöja studentens transbakgrund utan att hen vill det. Att avslöja personens bakgrund utan att hen vill kan vara en traumatisk upplevelse som ingen borde uppleva vid universitetet. Så länge som så sker är universitetet inte tryggt, delaktiggörande och jämlikt för alla trots sina påståenden. 
 
Vi kräver att studenterna som hör till transminoriteter och övriga minoriteter har rätt att bli kallade med det namn som de vill istället för det namn som inte längre är i bruk. Vi kräver också att personalen vid universitetet  erbjuds lämplig utbildning  om HLBTQIA+-frågor och delaktiggörandet av minoriteter. 
 
Tyvärr ger könsdefinitionen i studeranderegistret mångt att önska. Könsdefinitionerna som används i registret ”kvinna”, ”man” och ”vet inte” är inte inklusiva för alla kön. Transmänniskor, icke-binära och övriga könsminoriteter känner till sitt eget kön och defintionen ”vet inte” förminskar deras självbestämmanderätt. Alternativen ”övrig” eller ”vill inte säga”, skulle ge studenterna självbestämmanderätt att berätta att de inte är binära eller rätt att låta bli att berätta sitt kön. 
 
Det är även orimligt att största delen av undervisningspersonalen ser annan information om studenten än studentens tilltalsnamn och studerandenummer. På grund av förvaltningsmässiga skäl måste en del universitetsanställda känna till studentens hela registrerade namn i befolkningsdatasystemet men att dela informationen mer omfattande är omotiverat. Här är det fråga om studentens integritet, respekt och välbefinnande. 
 
Vi förstår att tekniska system ställer till med begränsningar. Vi vill ändå påminna om att universitetet har ansvar för att försäkra att studenterna inte är i farozonen för diskriminering på grund av sitt kön. Universitetet har makt att befrämja en ändamålsenlig strukturförändring för att demontera diskriminerande praxis gentemot nuvarande könsminoriteter. Jämställdhetsombudsmannen har i sitt utlåtande rekommenderat att ”transkönade människors behov av integritetsskydd samt förebyggandet av diskriminering skulle beaktas i IT-systemen och när de utvecklas” (TAS 463/2021, gavs 20.1.2022 och TAS 306/2020, gavs 3.9.2020). 
 
”Utmaningarna och felaktigheterna som könsminoriteterna upplever måste tas på allvar.  Visa ert äkta stöd för våra studenter som hör till transminoriteter och övriga könsminoriteter” kräver AUS styrelseordförande Ida Parkkinen.

Mer information:

Ida Parkkinen
styrelseordförande, Aalto-universitetets studentkår
tel. 0400984545

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Sök till delegationen
Ajankohtaista Publicerat:

Nöj dig inte med att gnälla, sök till delegationen

Du kan anmäla dig som kandidat för delegationsvalet fram till 2.10 kl. 16.
Hae vapaaehtoiseksi
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till volontär

Det är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.
Mies hymyilee värikkäässä paidassa
Ajankohtaista Publicerat:

AUS nominerar Totti Korpua som kandidat till FSFs styrelse 2024

Aalto-universitetets studentkår nominerar Totti Korpua till styrelsen för Finlands studentkårers förbund. Styrelsen väljs på förbundsmötet den 17-18 november 2023 i Tammerfors.
"Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism

Studentkårerna AUS, HUS, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY och KonSt är bestörta över den nuvarande rasismdiskussionen i samhället och kräver konkreta åtgärder för att rensa ut rasismen. Inflytelserika människors rasistiska utlopp har visat vad som är felet i rasismdebatten: man lyssnar inte på människor som är mål för rasism, rasistiska kommentarer underskattas och kvitteras som skämt och diskussionen vältras över ämnet. Vi behöver antirasistiska gärningar, förståelse och solidaritet.