Studeranderegistret diskriminerar könsminoriteter - vi kräver åtgärder av universitetet

Pride-månaden förblir inte omärkt: universiteten flaggar med regnbågsflaggor och säger fint att de stöder HLBTQIA+-minoriteter. Men hur ser det ut i verkligheten- hur förverkligas stödet för könsminoriteter vid universitetet för tillfället?
AYY x SHS x ÅAS x HYY x SYL x OYY x LYY: Studeranderegistret diskriminerar könsminoriteter - vi kräver åtgärder av universitetet

Ett uppenbart missförhållande gäller transstuderande som är i fara att bli diskriminerade och felkönade på grund av de elektroniska studerandeförvaltningssystemen som används vid universiteten (t.ex. Sisu och Peppi). Studentens möjlighet att byta sitt tilltalsnamn till endast ett av de officiella namn som registrerats vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) minskar studentens självbestämmenderätt att uttrycka sitt kön och kan leda till ledsamma situationer.  
 
Att använda spöknamnet dvs. det gamla namnet kan avslöja studentens transbakgrund utan att hen vill det. Att avslöja personens bakgrund utan att hen vill kan vara en traumatisk upplevelse som ingen borde uppleva vid universitetet. Så länge som så sker är universitetet inte tryggt, delaktiggörande och jämlikt för alla trots sina påståenden. 
 
Vi kräver att studenterna som hör till transminoriteter och övriga minoriteter har rätt att bli kallade med det namn som de vill istället för det namn som inte längre är i bruk. Vi kräver också att personalen vid universitetet  erbjuds lämplig utbildning  om HLBTQIA+-frågor och delaktiggörandet av minoriteter. 
 
Tyvärr ger könsdefinitionen i studeranderegistret mångt att önska. Könsdefinitionerna som används i registret ”kvinna”, ”man” och ”vet inte” är inte inklusiva för alla kön. Transmänniskor, icke-binära och övriga könsminoriteter känner till sitt eget kön och defintionen ”vet inte” förminskar deras självbestämmanderätt. Alternativen ”övrig” eller ”vill inte säga”, skulle ge studenterna självbestämmanderätt att berätta att de inte är binära eller rätt att låta bli att berätta sitt kön. 
 
Det är även orimligt att största delen av undervisningspersonalen ser annan information om studenten än studentens tilltalsnamn och studerandenummer. På grund av förvaltningsmässiga skäl måste en del universitetsanställda känna till studentens hela registrerade namn i befolkningsdatasystemet men att dela informationen mer omfattande är omotiverat. Här är det fråga om studentens integritet, respekt och välbefinnande. 
 
Vi förstår att tekniska system ställer till med begränsningar. Vi vill ändå påminna om att universitetet har ansvar för att försäkra att studenterna inte är i farozonen för diskriminering på grund av sitt kön. Universitetet har makt att befrämja en ändamålsenlig strukturförändring för att demontera diskriminerande praxis gentemot nuvarande könsminoriteter. Jämställdhetsombudsmannen har i sitt utlåtande rekommenderat att ”transkönade människors behov av integritetsskydd samt förebyggandet av diskriminering skulle beaktas i IT-systemen och när de utvecklas” (TAS 463/2021, gavs 20.1.2022 och TAS 306/2020, gavs 3.9.2020). 
 
”Utmaningarna och felaktigheterna som könsminoriteterna upplever måste tas på allvar.  Visa ert äkta stöd för våra studenter som hör till transminoriteter och övriga könsminoriteter” kräver AUS styrelseordförande Ida Parkkinen.

Mer information:

Ida Parkkinen
styrelseordförande, Aalto-universitetets studentkår
tel. 0400984545

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.