Studerandecentrumprojektet pågår

Studerandecentrumet är ett samprojekt mellan Aalto-universitetets studentkår (AUS), Aalto-universitetets ekonomistuderande (KY) och Teknologföreningen (TF) för att bygga ett gemensamt hus för studenterna på en central plats på Otnäs campus, invid metroingången och mittemot Harald Herlin-lärcentret.
Opiskelijakeskuksen sijainti Kemistin korttelissa

Studerandecentrumprojektets historia

År 2011 visste Teknologföreningen (TF) att nationshuset antingen borde renoveras inom en nära framtid eller helt nya lokaler byggas. Aalto-universitetets ekonomistuderande (KY) befann sig i samma situation beträffande det nuvarande KY-huset.  TF ville dessutom skapa en central mötespunkt för Aaltostuderandena i Otnäs. Eftersom KY skulle flytta till Otnäs började TF och KY utreda om utrymmesuppdateringarna skulle kunna genomföras som ett gemensamt projekt. Efter flera fallstudier beslutades att Kemistkvarteret invid Otnäs centralaste plats nära metron skulle vara den bästa platsen för föreningslokalerna.

Samtidigt drömde Aalto-universitetets studentkår (AUS) om ett ställe där alla aaltoiter skulle kunna hitta sin plats i gemenskapen, träffa varandra och skapa gemenskapsanda. AUS gick med i projektet år 2016 då det tog det största och konkretaste steget mot målet. År 2017 planerade och godkände AUS, KF och TF de gemensamma förutsättningarna för projektet.

Studerandecentret blir en plats där alla tre organisationer kan blomstra och upprätthålla sin unika identitet. Centret kommer att erbjuda nyttiga tjänster, lokaler för att koppla av med vänner och möjligheter att möta nya människor och idéer. Alla aaltoiter kommer att ha en orsak att besöka Studerandecentret.

Senaste nytt: lokalprogram och arkitektval

Det här året har projektet baserats på tidigare årens arbete. Varje organisation har definierat sitt utrymmesbehov. Under den här våren har vi koncentrerat oss på delade gemensamma utrymmen och förberett oss på att inleda förslagsplanerna. Som arbetsgrupp har vi upprättat ett gemensamt lokalprogram där alla lokaler i byggnaden beskrivs. Lokalprogrammet fungerar som utgångspunkt för arkitektsamarbetet.

Anttinen Oiva Arkkitehdit (AOA) vann arkitekturtävlingen och genomför förslagsplanerna och koordineringen med stadsplanerarna. AOA har inlett planeringen av Studerandecentret utifrån alla tre föreningars behov och krav. 

Härnäst: förslagsplanering och projektplan

Förslagsplaneringen kommer att fortsätta genom hela sommaren så att den motsvarar alla parters behov. Förslagsplanen och projektplanen (målbudget, hållbarhetsmål och tidtabell) borde bli färdiga kommande höst. När projektplanen har godkänts av alla parters beslutandeorgan kan vi inleda allmänplaneringen som kommer att fortsätta till nästa år.

Rasmus Ylinen / KY

Emily Johnson / AYY

Alexander Björklund / TF

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.