Studerandecentrumprojektet pågår

Studerandecentrumet är ett samprojekt mellan Aalto-universitetets studentkår (AUS), Aalto-universitetets ekonomistuderande (KY) och Teknologföreningen (TF) för att bygga ett gemensamt hus för studenterna på en central plats på Otnäs campus, invid metroingången och mittemot Harald Herlin-lärcentret.
Opiskelijakeskuksen sijainti Kemistin korttelissa

Studerandecentrumprojektets historia

År 2011 visste Teknologföreningen (TF) att nationshuset antingen borde renoveras inom en nära framtid eller helt nya lokaler byggas. Aalto-universitetets ekonomistuderande (KY) befann sig i samma situation beträffande det nuvarande KY-huset.  TF ville dessutom skapa en central mötespunkt för Aaltostuderandena i Otnäs. Eftersom KY skulle flytta till Otnäs började TF och KY utreda om utrymmesuppdateringarna skulle kunna genomföras som ett gemensamt projekt. Efter flera fallstudier beslutades att Kemistkvarteret invid Otnäs centralaste plats nära metron skulle vara den bästa platsen för föreningslokalerna.

Samtidigt drömde Aalto-universitetets studentkår (AUS) om ett ställe där alla aaltoiter skulle kunna hitta sin plats i gemenskapen, träffa varandra och skapa gemenskapsanda. AUS gick med i projektet år 2016 då det tog det största och konkretaste steget mot målet. År 2017 planerade och godkände AUS, KF och TF de gemensamma förutsättningarna för projektet.

Studerandecentret blir en plats där alla tre organisationer kan blomstra och upprätthålla sin unika identitet. Centret kommer att erbjuda nyttiga tjänster, lokaler för att koppla av med vänner och möjligheter att möta nya människor och idéer. Alla aaltoiter kommer att ha en orsak att besöka Studerandecentret.

Senaste nytt: lokalprogram och arkitektval

Det här året har projektet baserats på tidigare årens arbete. Varje organisation har definierat sitt utrymmesbehov. Under den här våren har vi koncentrerat oss på delade gemensamma utrymmen och förberett oss på att inleda förslagsplanerna. Som arbetsgrupp har vi upprättat ett gemensamt lokalprogram där alla lokaler i byggnaden beskrivs. Lokalprogrammet fungerar som utgångspunkt för arkitektsamarbetet.

Anttinen Oiva Arkkitehdit (AOA) vann arkitekturtävlingen och genomför förslagsplanerna och koordineringen med stadsplanerarna. AOA har inlett planeringen av Studerandecentret utifrån alla tre föreningars behov och krav. 

Härnäst: förslagsplanering och projektplan

Förslagsplaneringen kommer att fortsätta genom hela sommaren så att den motsvarar alla parters behov. Förslagsplanen och projektplanen (målbudget, hållbarhetsmål och tidtabell) borde bli färdiga kommande höst. När projektplanen har godkänts av alla parters beslutandeorgan kan vi inleda allmänplaneringen som kommer att fortsätta till nästa år.

Rasmus Ylinen / KY

Emily Johnson / AYY

Alexander Björklund / TF

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.