Studenternas mentalhälsokris väntar inte

Undersökningar talar återigen för sig- studenternas illamående håller på att glida ur händerna. Vi kräver att beslutsfattarna tar mentalhälsokrisen på allvar och tar tag i otillräckliga resurser snarast möjligt.
Kuvassa nuori naisoletettu seisoo Väreen edustalla kasvoillaan tuima ilme.

Studenternas mentala hälsoproblem flammar upp som löpeldar, framgår i Finlands Ekonomers undersökning Mielenterveyden tulosvaroitus som publicerades 20.11. Resultaten förvånar inte för liknande resultat om studenternas illamående har fåtts redan i bland annat Tekniikan Akateemisets studentenkät 2022 och i THL:s och FPA:s Högskolestuderandenas hälso- och välbefinnandeundersökning 2021.

Problemet är akut och forskningsdata finns men beslutsfattarna tar inte mentalhälsokrisen på allvar. Förbättringarna gällande mental hälsa om satsningar på avgiftsfri psykoterapeututbildning och barn och ungas terapigaranti som inskrivits i regeringsprogrammet är en lovande början men en helt otillräcklig lösning då studenterna mår omfattande dåligt.

Psykiska symptom är vanligare bland högskolestuderande än hela övriga befolkningen. (THL & Kela 2021). Talen är alarmerande: Av ekonomistudenterna är 36 procent missnöjda eller mycket missnöjda med det egna psykiska välbefinnandet (Suomen Ekonomit 2023). Av teknologstudenterna är upp till 49 procent ofta eller ständigt bekymrade över sitt orkande (TEK 2022).

”Studenten har rätt att njuta av sitt liv. Vardagen får inte vara endast slit och tryggande av framtiden. Prestationspress riktas in på unga såväl i studierna som i arbetslivet och nedskärningarna i försörjningen och underresurserade mentalvårdstjänster hjälper inte. Det behövs lösningar för att lätta på studerandes psykiska börda”, konstaterar Aalto-universitetets studentkårets styrelsemedlem Ene Rönkkö.

Det är skriande behov av mentalhälsoresurser. Studenternas hälsovårdstiftelses (SHVS) mentalhälsotjänster räcker inte att svara på efterfrågan varför studenterna inte får hjälp. Samhället kommer ur askan i elden om framtidens anställda i värsta fall är arbetsoförmögna. Av FPA:s statistik framgår att mentala hälsoproblem under 2000-talet blivit den största orsaken till finländska unga vuxnas långa sjukledigheter. Har vi arbetsför arbetskraft för kommande årtionden om utvecklingsriktningen är den samma och man inte tar tag i problemen tillräckligt villigt?

Tilläggsinformation:

Ene Rönkkö, AUS styrelsemedlem

0406771147

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Seitsemän haalareihin ja vihreään liiviin pukeutunutta opiskelijaa Ullanlinnanmäellä vasaran muotoisen mäenlaskuvälineen edessä.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

År 2024 är ett Tempausår

Åtta års väntan har tagit slut. Ryktena stämmer – år 2024 är ett Tempausår! I Tempaus påverkar vi världens gång med glimten i ögat men ändå på allvar.
Hae hallopediksi Apply to become a student representative  Sök till studentrepresentant
Ajankohtaista Publicerat:

Kompletterande utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2024

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning. Den kompletterande utlysningen är öppen 12.2–26.2.2024.
asuminen
Ajankohtaista Publicerat:

Lägenheter tillgängliga

Alla AUS-medlemmar som har utestående bostadsrättigheter via Domo-systemet kan ansöka om AUS-boende.