Studentbostädernas framtid planeras av fastighetsenhetschef Heikki Niemi

Heikki Niemi inledde i början av augusti sitt arbete som AUS fastighetsenhetschef. Han är chef för de anställda vid fastighetseneheten samt medlem i ledningsgruppen. Hans huvudsakliga uppgift är att befrämja ärenden som gäller nuvarande fastigheter samt upprätta den långsiktiga investeringsplanen tillsammans med fastighetsteamet.
Heikki Niemi kiinteistöyksikön päällikkö

Otnäs utveckling och arbetets mångsidighet intresserade Heikki redan när han ansökte om arbetet. ”Vi har med intresse följt med på fastighetsbranschen vad som sker i universitetssamfundet gällande fastigheterna”. I och med universitetsreformen överfördes  tidigare statsägda fastigheter till universitetet, och när undervisningen koncentrerades till Otnäs skedde förändringar för Aaltos del.  Dessutom ligger Kägeludden och Hagalund som utvecklas snabbt i närheten. ”Området blir som en liten stadskoncentration vilket är en intressant helhet ur fastighetsbranschens perspektiv”, summerar Heikki sin motivation. ”När man arbetat länge inom branschen finns bekanta ansikten bland flera nuvarande intressegrupper och samarbetspartners”.

Studentkårens verksamhet har mycket att lära

Heikki beskriver AUS som en liten och tät arbetsgemenskap. Beskrivningen påverkas av Heikkis arbetshistoria. Innan AUS har han arbetat som byggherre och i fastighetsunderhållet på Ilmarinen med över 700 anställda. Han har tidigare erfarenhet av skickbedömning, reparationsbyggande samt olika fastighetsprojekt. ”Jag har säkert mycket att lära mig om nybyggnation och om studentkårsvärlden i allmänhet”, funderar Heikki.

Han är överraskad över hur mycket studentkåren gör. ”En dag är parken (Alvarsplatsen) full av montrar och verksamhet. Då och då får jag även inbjudningar till studentfester på e-posten”. skrattar han. ”Arbetet inleddes med att uppfatta nuläget. Till följande borde man kunna förutspå vad som kommer att hända inom de följande tio, tjugo och till och med femtio åren”, beskriver Heikki sina första veckor på det nya jobbet.

På fritiden är Heikkis sikte ställt på de följande 1,5 månaderna då han kommer att springa marathon. Utvöver stugliv, fiske och svampplock har han börjat spela gitarr.

Planering av nya studentbostäder

I AUS fastighetsstrategi linjeras att AUS bygger över 1000 nya studentbostäder fram till år 2026. Bostäder planeras till exempel längs med Otsvängen och även ett annat mål vid Karlavägen planeras. ”Det viktigaste i mitt arbete är att planera vad som byggs och var samt hur det nuvarande fastighetsbeståndet ska underhållas”, konstaterar Heikki. Även fastigheternas  mål för hållbar utveckling fastställs med teamet.

”Till följande kommer vi att utreda planläggningsärenden  samt att  begrunda hurdana bostäder och lokaler som saknas. Allt bakgrundsarbete kommer också att utföras så att vi kan börja byggandet i sinom tid”. Heikki påminner ändå om att det som händer på fastighetsbranschen sker ganska långsamt, och saker och ting begrundas på ett tioårssikt. Så riktigt snart kommer de nya målen  alltså inte att färdigställas.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.