Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

FSF dvs. Finlands studentkårers förbund representerar finländska universitetsstuderande i nationellt beslutsfattande.
People in a meeting looking at the camera, smiling.

FSF dvs. Finlands studentkårers förbund representerar finländska universitetsstuderande i nationellt beslutsfattande. Linjepappret och verksamhetsplanen som styr FSFs intressebevakningsarbete godkänns på förbundsmötet där även styrelsen väljs. Förbundsmöte år 2021 ordnas i Korpilampi 19.– 20.11.2021. FSF:s förbundsstämma är en utmärkt utkiksplats över den finska studentrörelsen samt studenternas nationella intressebevakning och dess inverkan på studenters vardag.

AUS representeras på förbundsmötet av en delegation på 15 ordinarie medlemmar som använder studentkårens rösträtt på förbundsmötet och deras suppleanter. Styrelsen utnämner delegationen till Finlands studentkårers förbunds förbundsmötet efter representantgruppernas hörande.

”Delegationen kan påverka studerandes framtid. FSF arbetar för en bättre vardag för oss alla, och det är viktigt att aaltoiters röst också hörs ”, säger Milja Leinonen, styrelseordförande.

De som väljs till förbundsmötesdelegationen antas delta på förhandsträffarna inför förbundsmötet. Förhandsträffarna hålls 29.9. kl 17:00-18:30, 11.10. kl 17:00-18:30, 20.10. kl 17:00-18:30, 3.11. kl 17:00–18.30, 12.11. kl 15:00-18:00 och 25.11. kl 17:00-18:30.

Du kan söka till delegationen fram till 2.9.2021 kl. 23.59 här.

Du kan bekanta dig med förbundsmötesdelegationens verksamhetsinstruktion här.

Även AUS:s kandidatansökning till FSF:s styrelse pågår!

Enligt AUS förbundsmötesinstruktion tillsätts kandidaterna till FSF:s styrelse av studentkårens styrelse efter delegationens eller representantgruppernas hörande. Mandatperioden för FSF:s styrelseordförande och styrelsemedlemmar som väljs på förbundsmötet 2021 är kalenderåret 2022. Styrelsearbetet på FSF är heltidsarbete där man får vara med om att förbättra alla universitetsstuderandes vardag. Av AUS kandidat till FSF:s styrelsemedlem eller styrelseordförande förutsätts engagemang i arbetet under hela året, förståelse av studerandepåverkan och bra motivation för arbetet.

Fritt formulerade ansökningar och meritlistor kan skickas till adressen [email protected] fram till 2.9.2020 kl. 23.59.

Ytterligare information: Laura Luoto, chef för kommunikationen och påverkansarbetet, tfn 040 575 9092, [email protected]
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.