Sök till direktionen för Helsinki Graduate School of Economics!

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 15.11.2021 uppdragen som studentrepresentant i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2022–2023.

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 15.11.2021 uppdragen som studentrepresentant i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2022–2023. Ekonomistuderande i magister- eller doktorskedet vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet eller Svenska Handelshögskolan kan söka. Studentrepresentant har inga ersättare. De övriga medlemmarna i direktionen är i huvudsak finskspråkiga.

Direktionens uppdrag är att styra och övervaka GSE:s ekonomi och fungera som rådgivare i planeringen av forskningen och undervisningen. Dessutom godkänner den verksamhetsberättelsen, utser direktionens representanter i rekryteringsprocesserna och kallar medlemmarna till den vetenskapliga styrgruppen och den nationella styrgruppen.

Ansökningstiden går ut 30.11.2021 kl. 23:59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökan görs elektroniskt genom det egna universitetets studentkår. AUS och HUS elektroniska ansökningsblanketterna finns på adressen https://beta.halloped.fi//fi under det egna universitetet. Ansökan till SHS skickas till epostadressen [email protected].

Urvalskriterier Ansökans längd får vara högst 2 000 tecken utan mellanslag. Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset för uppgiften, påvisade kunskaper om organets verksamhet och att personen förbinder sig för hela mandatperioden. Som meriter kan räknas tidigare erfarenhet som studentrepresentant samt kontakt med studentorganisationer eller kontakt med andra studenter som påvisats på annat sätt.

De sökandes namn och ansökningar överlåts till Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår.

Vid valet iakttas studentkårernas reglementen, förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Mer information och hjälp till ansökan: 
Teemu Palkki, påverkansexpert, högskolepolitik, [email protected], +358 50 520 9438 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.