Sök till direktionen för Helsinki Graduate School of Economics!

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 15.11.2021 uppdragen som studentrepresentant i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2022–2023.

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 15.11.2021 uppdragen som studentrepresentant i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2022–2023. Ekonomistuderande i magister- eller doktorskedet vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet eller Svenska Handelshögskolan kan söka. Studentrepresentant har inga ersättare. De övriga medlemmarna i direktionen är i huvudsak finskspråkiga.

Direktionens uppdrag är att styra och övervaka GSE:s ekonomi och fungera som rådgivare i planeringen av forskningen och undervisningen. Dessutom godkänner den verksamhetsberättelsen, utser direktionens representanter i rekryteringsprocesserna och kallar medlemmarna till den vetenskapliga styrgruppen och den nationella styrgruppen.

Ansökningstiden går ut 30.11.2021 kl. 23:59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökan görs elektroniskt genom det egna universitetets studentkår. AUS och HUS elektroniska ansökningsblanketterna finns på adressen https://beta.halloped.fi//fi under det egna universitetet. Ansökan till SHS skickas till epostadressen ans[email protected]

Urvalskriterier Ansökans längd får vara högst 2 000 tecken utan mellanslag. Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset för uppgiften, påvisade kunskaper om organets verksamhet och att personen förbinder sig för hela mandatperioden. Som meriter kan räknas tidigare erfarenhet som studentrepresentant samt kontakt med studentorganisationer eller kontakt med andra studenter som påvisats på annat sätt.

De sökandes namn och ansökningar överlåts till Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår.

Vid valet iakttas studentkårernas reglementen, förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

Mer information och hjälp till ansökan: 
Teemu Palkki, påverkansexpert, högskolepolitik, [email protected], +358 50 520 9438 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Tiina Pajukari
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Tiina Pajukari har valts till styrelsen för Finlands studentkårers förbund 2022

Tiina Pajukari har valts till styrelsemedlem för Finlands studentkårers förbund för år 2022. Mötet som ordnades 19–20.11 i Korpilampi i Esbo röstade om styrelsemedlemmarna på lördagskvällen.
Konstantin Kouzmitchev
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Konstantin Kouzmitchev har valts till ordförande för Finlands studentkårers förbund för år 2022

Ordföranden valdes på fredagen på förbundsmötet som ordnas 19–20.11 i Korpilampi i Esbo.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för våren 2022

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 10.1.2022-7.8.2022.
Kuvassa Otto Usvajärvi ja Samuli Vehkomäki
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Delegationsordförande och styrelsebildare har valts

Samuli Vehkomäki är delegationsordförande i 2022 och Otto Usvajärvi är styrelsebildare.