Hur man ansöker om en lägenhet

Ansökningsanvisningar

Du ansöker om AUS bostäder i systemet Domo. Där finns riktgivande planritningar och närmare information om bostäderna och hyrorna. Du kan också följa upp din ansökan och uppdatera den i Domo. Bostadserbjudandena skickas per e-post och tas emot genom att underteckna avtalet i samband med att erbjudandet accepteras.

Obs! Köplaceringen kan inte ses från och med den 1.9. Vi uppdaterar som bäst innehållet på boendesidorna till att motsvara den nya invånarvalsmodellen som delegationen godkände på våren. Vi strävar att uppdatera webbplatsen allt efter som invånarvalsprinciperna i systemen börjar användas i praktiken. Vi beklagar störningarna som detta eventuellt orsakar! Du får aktuell information om dessa saker genom att kontakta Boendetjänsterna.  Läs om vårt reglemente för boende.

1. Kontrollera om du är behörig att ansöka och läs anvisningarna

Kontrollera om du är behörig att ansöka och läs de här anvisningarna omsorgsfullt innan du lämnar in en ansökan. Information för nya examstuderande finns här!

För att kunna lämna in en ansökan ska den sökande bekräfta att hen läst och godkänner dessa anvisningar och de villkor och skyldigheter som ingår i dem.

2. Skapa ett konto i Domo och lämna in en ansökan

Så skapar du ett konto

För att kunna ansöka om bostäder måste du skapa ett konto i Domo. Var omsorgsfull när du skapar kontot och ansökningarna – om det visar sig att du ansökt om en bostad på fel grunder kan ansökan förkastas eller bostadserbjudandet dras tillbaka.

Alla bostadserbjudanden skickas per e-post till den e-postadress som den sökande uppgett i systemet. Som sökande är du ansvarig för att kunna ta emot e-postmeddelanden från Domo. AUS har inget ansvar i situationer då sökande inte reagerat på ett bostadserbjudande som skickats ut, till exempel på grund av att meddelandet markerats som skräppost. Domo tjänsten stöder inte användning av Hotmail -e -post så AUS rekommenderar att sökanden använd till exempel en aalto.fi-epostadress i Domo.

Om du godkänner att dina kontaktuppgifter lämnas ut får den nya hyresgästen din kontaktinformation innan du flyttar ut. Då kan den nya hyresgästen kontakta dig till exempel för att komma överens om en utflyttningstidpunkt och överlåtelsen av nycklar.

Alla sökande måste uppge sina inkomster och sin förmögenhet. Inkomsterna och förmögenheten bestäms enligt ARA:s guide för val av hyresgäster. Som inkomster betraktas löne- och kapitalinkomster såsom lön, lönetillägg, vuxenstudiepenning och utbildningsstöd. Även studiestöd, utkomststöd och bostadsbidrag räknas som inkomster.

Det finns inga inkomst- eller förmögenhetsgränser för AUS bostäder, men sökande med låga inkomster och mindre bemedlade studerande prioriteras i förhållande till andra sökande som har ett lika brådskande behov av en bostad.

Flyttningsdagen i din ansökan

AUS erbjuder inga bostäder med ett tidigare startdatum än det datum du angett i din ansökan.

Om du till exempel vill försäkra dig om att få ett bostadserbjudande med minst en kalendermånads varsel för att hinna säga upp ditt nuvarande hyresavtal kan du uppdatera flyttdagen tillräckligt långt in i framtiden.

Så väljer du bostäder

I Domo är AUS bostäder indelade i bostadsgrupper enligt bostadstyp (till exempel ettor) och läge (till exempel Busholmen). Bostadsgrupperna spelar en viktig roll i bostadssökningen. När du får ett erbjudande om en bostad i en viss bostadsgrupp, till exempel ett studentrum i Teknologbyn, försvinner alla bostäder i den bostadsgruppen från dina ansökningar och du kan inte få tillbaka din tidigare plats i köerna till den bostadsgruppen.

I Domo kan man avgränsa bostadssökningen med enskilda bostäders noggrannhet. Det finns alltså en egen kö till varje bostad. Vi rekommenderar att du endast söker bostäder som du verkligen är beredd att ta emot, eftersom du endast kan återställa dina köplatser i tre bostadsgrupper efter att du fått ett bostadserbjudande (med undantag av den bostadsgrupp som erbjudandet gäller).

För närvarande kan du inte ansöka om tvårumslägenheter eller större lägenheter ensam.

Du får mer information om fastigheterna genom att klicka på det orangefärgade förstoringsglaset till höger om bostadens adress i Domo.

För nya hyresgäster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat