Så söker du en bostad

Ansökningsanvisningar

Du ansöker om AUS bostäder i systemet Domo. Där finns riktgivande planritningar och närmare information om bostäderna och hyrorna. Du kan också följa upp din ansökan och uppdatera den i Domo. Bostadserbjudandena skickas per e-post och tas emot genom att underteckna avtalet i samband med att erbjudandet accepteras.

1. Kontrollera om du är behörig att ansöka och läs anvisningarna

Kontrollera om du är behörig att ansöka och läs de här anvisningarna omsorgsfullt innan du lämnar in en ansökan. Information för nya examstuderande finns här!

För att kunna lämna in en ansökan ska den sökande bekräfta att hen läst och godkänner dessa anvisningar och de villkor och skyldigheter som ingår i dem.

 

2. Skapa ett konto i Domo och lämna in en ansökan

Så skapar du ett konto

För att kunna ansöka om bostäder måste du skapa ett konto i Domo. Var omsorgsfull när du skapar kontot och ansökningarna – om det visar sig att du ansökt om en bostad på fel grunder kan ansökan förkastas eller bostadserbjudandet dras tillbaka.

Alla bostadserbjudanden skickas per e-post till den e-postadress som den sökande uppgett i systemet. Som sökande är du ansvarig för att kunna ta emot e-postmeddelanden från Domo. AUS har inget ansvar i situationer då sökande inte reagerat på ett bostadserbjudande som skickats ut, till exempel på grund av att meddelandet markerats som skräppost. Domo tjänsten stöder inte användning av Hotmail -e -post så AUS rekommenderar att sökanden använd till exempel en aalto.fi-epostadress i Domo.

Om du godkänner att dina kontaktuppgifter lämnas ut får den nya hyresgästen din kontaktinformation innan du flyttar ut. Då kan den nya hyresgästen kontakta dig till exempel för att komma överens om en utflyttningstidpunkt och överlåtelsen av nycklar.

Alla sökande måste uppge sina inkomster och sin förmögenhet. Inkomsterna och förmögenheten bestäms enligt ARA:s guide för val av hyresgäster. Som inkomster betraktas löne- och kapitalinkomster såsom lön, lönetillägg, vuxenstudiepenning och utbildningsstöd. Även studiestöd, utkomststöd och bostadsbidrag räknas som inkomster.

Det finns inga inkomst- eller förmögenhetsgränser för AUS bostäder, men sökande med låga inkomster och mindre bemedlade studerande prioriteras i förhållande till andra sökande som har ett lika brådskande behov av en bostad.

Flyttningsdagen i din ansökan

AUS erbjuder inga bostäder med ett tidigare startdatum än det datum du angett i din ansökan.

Om du till exempel vill försäkra dig om att få ett bostadserbjudande med minst en kalendermånads varsel för att hinna säga upp ditt nuvarande hyresavtal kan du uppdatera flyttdagen tillräckligt långt in i framtiden.

Så väljer du bostäder

I Domo är AUS bostäder indelade i bostadsgrupper enligt bostadstyp (till exempel ettor) och läge (till exempel Busholmen). Bostadsgrupperna spelar en viktig roll i bostadssökningen. När du får ett erbjudande om en bostad i en viss bostadsgrupp, till exempel ett studentrum i Teknologbyn, försvinner alla bostäder i den bostadsgruppen från dina ansökningar och du kan inte få tillbaka din tidigare plats i köerna till den bostadsgruppen.

I Domo kan man avgränsa bostadssökningen med enskilda bostäders noggrannhet. Det finns alltså en egen kö till varje bostad. Vi rekommenderar att du endast söker bostäder som du verkligen är beredd att ta emot, eftersom du endast kan återställa dina köplatser i tre bostadsgrupper efter att du fått ett bostadserbjudande (med undantag av den bostadsgrupp som erbjudandet gäller).

Du får mer information om fastigheterna genom att klicka på det orangefärgade förstoringsglaset till höger om bostadens adress i Domo.

Poängsättning av ansökningar

3. Följ och uppdatera din ansökan i Domo

Behandling av ansökan

Din bostadsansökan behandlas av AUS boendeservice och poängsätts enligt poängsättningsanvisningen.

Om du tidigare ansökt om AUS bostäder och din nya ansökan inte har några nya bilagor behandlar Domo automatiskt din ansökan. Om du alltså ansöker om poäng för brådskande behov ska du till varje separat ansökan bifoga en bilaga där grunden för ansökan om tilläggspoäng framgår.

Uppföljning och ändringar

När din ansökan behandlats kan du i Domo följa hur den avancerar i kön.

Du kan också redigera din ansökan, dvs. stryka bostäder och ändra flyttningsdagen utan att det påverkar köplaceringen. Om till exempel dina inkomster eller din livssituation ändras så att det påverkar beviljandet av poäng för brådskande behov ska du uppdatera uppgifterna i ditt konto eller din ansökan. Du kan bifoga nya bilagor till din ansökan, som då granskas och kan poängsättas på nytt.

Ansökans plats i kön

Ansökningarna placeras i kö enligt ansökningsdatum och poäng. Undantaget är nya studenters ansökningar till studentrum, som placeras i kön genom lottning så att ansökningsdatumet inte spelar någon roll.

Ansökans placering i kön kan variera om poängen förändras enligt den sökandes livssituation eller om ansökningar som senare kommit in till samma kö får fler poäng och går förbi ansökan i kön. Dessutom påverkar lottningen placeringen i köerna för studentrum.

Giltighetstid

En bostadsansökan är i kraft i tre månader efter att den lämnats in. Domo skickar e-postpåminnelser till den sökande när ansökan snart förfaller.

Om den sökande inte förnyar sin bostadsansökan försvinner den ur kön. Ansökningar som förfallit kan inte återställas till kön.

 

4. Reagera på bostadserbjudanden

Ett bostadserbjudande måste accepteras inom den tidsram som anges i erbjudandet.

Du godkänner erbjudandet genom att ladda upp det undertecknade hyresavtalet i Domo. Boendeservicen kontrollerar det underteckande avtalet och undertecknar det digitalt. Ett undertecknat avtal är omedelbart bindande.

Tänk på utseendet och kvaliteten på den bilaga du laddar upp eftersom den är ditt officiella hyresavtal. Observera att alla hyresgäster i bostaden ska underteckna samma avtal eftersom du endast kan ladda upp en fil i Domo.

Som sökande ansvarar du själv för att du kan ta emot erbjudanden per e-post. Om du under en viss tid inte kan kontrollera din e-post till exempel på grund av en resa ska du meddela boendeservicen. Då kan du vid behov beviljas tillräckligt med tid att reagera på bostadserbjudandet.

Om du av någon anledning inte vill ta emot en bostad ska du tacka nej till erbjudandet så snart som möjligt, så att vi genast kan erbjuda bostaden till en annan sökande.

 

5. Vad händer näst

Återställande av ansökningar i köerna

När du fått ett bostadserbjudande avlägsnas dina ansökningar till alla bostadsgrupper ur kön. Du får återställa tre bostadsgrupper till kön, med undantag av den bostadsgrupp som erbjudandet gäller.

Det spelar ingen roll om de olika bostadsgrupperna finns i separata ansökningar. Om en sökande ansökt till samma bostadsgrupp, till exempel ettor i Teknologbyn, i flera ansökningar och efter att ha fått erbjudandet väljer att återställa ettorna i Teknologbyn ser Domo till att återställa alla ettor i Teknologbyn som den sökande ansökt om även om de finns i separata ansökningar. Tre bostadsgrupper får alltid återställas till kön även om den sökande har flera ansökningar där hen söker till olika bostadsgrupper.

Uppsägning av avtal

Eftersom bostadserbjudanden accepteras genom att underteckna hyresavtalet kan ett erbjudande som accepterats annulleras endast genom att säga upp hyresavtalet. Observera att uppsägningstiden är en hel kalendermånad.

Om du vill säga upp ett avtal innan det trätt i kraft ska du kontakta AUS boendeservice eftersom det inte går att säga upp ett avtal i Domo innan avtalsperioden börjat.

Karens

Efter att du undertecknat avtalet erbjuder inte AUS någon ny bostad i samma bostadsgrupp på sex månader. Du kan dock redan efter två månader flytta till en annan bostad i samma bostadsgrupp.

Hyressäkerhet och hyra

AUS skickar separata fakturor för hyran och hyressäkerheten. Fakturorna skickas i regel i månadsskiftet när avtalet träder i kraft. Förfallodagen är den 6 i varje månad.

Nycklar

Nycklarna hämtas på flyttningsdagen från AUS kontor (Otsvängen 11). Du kan också komma överens med den utflyttande hyresgästen om överlåtelsen av nycklarna. Närmare instruktioner finns i anvisningarna för inflyttare.

För nya hyresgäster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat