Näin haet asuntoa

Hakuohjeet

Voit hakea AYY:n asuntoa Domo-järjestelmässä. Domosta löydät suuntaa antavat pohjapiirrokset ja tarkempaa tietoa asunnoista ja vuokrista. Voit myös päivittää hakemustasi Domossa. Asuntotarjoukset lähetetään sähköpostitse sekä tekstiviestitse, ja asunto otetaan vastaan allekirjoittamalla sopimus tarjouksen hyväksymisen yhteydessä. Tämän sivun lopusta löydät myös tärkeitä ohjeita uusille opiskelijoille.

Huom! Jonosijoitus ei ole nähtävissä 1.9. lukien. Päivitämme parhaillaan asumisen nettisivujen sisältöä vastaamaan uutta, edustajiston keväällä hyväksymää, asukasvalintamallia. Pyrimme saamaan nettisivut päivitettyä sitä mukaa, kuin asukasvalintakäytännöt saadaan järjestelmissä käytäntöön. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä! Ajantasaisimman tiedon asioista saat olemalla yhteydessä Asumisen palveluihin.  Lue asumisen ohjesäännöistämme

1. Tarkista hakukelpoisuutesi ja lue ohjeet

Tarkista ensin hakukelpoisuutesi ja lue sen jälkeen nämä ohjeet huolella ennen kuin teet hakemuksen.  

2. Luo tili Domoon ja tee hakemus

Tilin luominen
Luo tili Domoon (domo.ayy.fi). Olethan huolellinen luodessasi tiliä ja hakemuksia – mikäli osoittautuu, että asuntoa on haettu väärin perustein, hakemus voidaan hylätä tai asuntotarjous perua. Kirjoita koko etunimesi ja sukunimesi profiilia tehdessäsi. 

Kaikki asuntotarjoukset lähetetään sähköpostitse järjestelmässä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. On vastuullasi varmistaa, että voit ottaa vastaan sähköpostiviestejä Domo-järjestelmästä. Emme vastaa tilanteesta, jossa hakija ei ole reagoinut hänelle lähetettyyn asuntotarjoukseen esimerkiksi sen vuoksi, että viesti on mennyt roskapostikansioon. Domo-järjestelmä ei tue hotmail-sähköpostin käyttöä, joten AYY suosittelee käyttämään esimerkiksi aalto.fi-sähköpostisoitetta Domo-järjestelmässä.

Tulojen ja varallisuuden ilmoittaminen 
Hakijaa pyydetään ilmoittamaan hänen tulonsa ja varallisuutensa tiliä luodessa.
Tuloiksi huomioidaan ansio- ja pääomatulot, kuten palkka, palkanlisä, aikuisopintoraha ja -koulutustuki. Esimerkiksi opintotukea, toimeentulotukea tai asumistukea ei lasketa tuloiksi. Voit tarkistaa tarkemmat kriteerit ARA:n asukasvalintaoppaasta

Mikäli tuloissasi tai varallisuudessasi on merkittäviä muutoksia, muistathan käydä korjaamassa ne järjestelmään – jos osoittautuu, että asuntoa on haettu väärin perustein, voidaan hakemus hylätä tai asuntotarjous perua. 

3. Luo hakemus  

Löydät Domon sivupalkista hakemusta tehdessä lisäohjeita. 

Asuntojen valitseminen 
AYY:n asunnot on ryhmitelty Domossa asuntoryhmiin, jotka muodostuvat asuntotyypin (esim. yksiö) ja sijainnin (esim. Jätkäsaari) perusteella. Asuntojen hakua voi myös rajata yksittäisten asuntojen tarkkuudella. 

Hae vain niitä asuntoja, joista olet valmis ottamaan tarjouksen vastaan, sillä kun saat yhden tarjouksen, hakemuksesi nollautuu, ja voit palauttaa enää rajatun määrän asuntoja takaisin hakemukseesi. Lue lisää:  

Mikäli asunnon tarve on kiireellinen, suosittelemme hakemaan kaikkia mahdollisia asuntoja, joihin hakija voisi muuttaa. Mitä useampia asuntoja on valittu hakemukseen, sitä parempi mahdollisuus on saada asunto. 

Kaksioita isompia asuntoja ei tällä hetkellä voi hakea yksin. 

Lisätietoa kiinteistöistä löydät Domossa klikkaamalla asunnon osoitteen oikealla puolella olevaa kuvaketta (oranssi suurennuslasi). 

Päivitä sopiva muuttopäivä hakemukseen 
AYY tarjoaa hakijalle asuntoja aikaisintaan sillä muuttopäivällä, mikä on ilmoitettu hakemuksessa. Voimme kuitenkin tarjota asuntoa myöhemmin kuin merkitty muuttopäivä, mikäli ilmoitetulle mahdolliselle muuttopäivälle ei ole enää vapaita asuntoja. 

Mikäli halutaan varmistaa, että asuntotarjous saadaan vähintään kalenterikuukauden varoitusajalla, voidaan muuttopäivää päivittää tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen. Hakija voi esimerkiksi merkitä, että maaliskuussa saataisiin tarjous aikaisintaan 1.5. vapautuvasta asunnosta, ja huhtikuulle siirryttäessä muuttopäiväksi voi päivittää 1.6. 

Lisää liitteet 
Kun asunnontarve on kiireellinen, muistathan liittää tässä vaiheessa liitteet, jotka todistavat kiireellisyyden. Lue lisää: asukkaiden valinta. 

Tarkista hakemus 
Pyydämme hakijoita tarkistamaan, että hakemuksella olevat tiedot ovat oikein. Mikäli osoittautuu, että asuntoa on haettu väärillä perusteilla, voidaan hakemus hylätä tai asuntotarjous perua. 

Useampi hakemus 
Samalla kertaa voi hakea niin montaa asuntoa ja asuntoryhmää kuin haluaa. Asunnon saaminen ei riipu hakemusten lukumäärästä, joten suosittelemme tekemään vain yhden hakemuksen, johon listataan kaikki haetut asunnot. 

Samaan hakemukseen ei ole kuitenkaan mahdollista mahduttaa useaa eri hakemustyyppiä, eli yksin hakua, perhehakua ja kaverihakua. 

Mikäli hakija huomaa, että hän ei ole vielä hakenut kaikkia haluamiaan asuntoja, voidaan luoda aiemman hakemuksen lisäksi uusi hakemus. Uuden hakemuksen tekeminen ei vaikuta jo olemassa oleviin hakemuksiin. Hakemuksia ei voi laittaa toivejärjestykseen keskenään. Asuntoja tarjotaan todellisen tarpeen perusteella, joten haethan vain sellaisiin asuntoihin, jotka olet valmis ottamaan vastaan. 

4. Seuraa ja päivitä hakemustasi Domossa  

Hakemuksen käsittely 
Asuntohakemus käsitellään AYY:n asumisen palveluissa, ja hakija näkee Domossa, kun hakemus on käsitelty. 

Mikäli hakija on hakenut AYY:n asuntoja aiemmin eikä uudessa hakemuksessa ole uusia liitteitä, käsittelee Domo hakemuksta automaattisesti. Mikäli asunnontarve on kiireellinen, tulee jokaiseen hakemukseen lisätä erikseen liite, jonka perusteella haetaan asuntoa kiireellisesti.  

Hakemuksen muokkaaminen 
Vuokratuissa asunnoissa on kalenterikuukauden irtisanomisaika, joten asuntotilanne on tiedossa vasta noin kuukautta ennen asuntojen vapautumista. Emme voi etukäteen arvioida milloin, kuinka paljon tai miltä alueelta asuntoja vapautuu. 

Hakemusta voi myös muokata, eli asuntoja voi poistaa hakemukselta ja siirtää muuttopäivämäärää. Asuntojen poistaminen voi vaikuttaa hakemuksen kiireellisyyteen. Mikäli esimerkiksi hakijan tulot tai elämäntilanne muuttuvat niin, että se vaikuttaa asunnontarpeen kiireellisyyteen, tulisi tilin tietoja tai hakemusta päivittää. Hakemukseen voi myös lisätä uusia liitteitä, jolloin se käsitellään uudelleen. 

Uusia asuntoja ei voi lisätä hakemukseen. Tässä tapauksessa tulee tehdä olemassa olevan hakemuksen rinnalle uusi hakemus. 

Asukkaiden valinta 
Lue lisää

Voimassaolo 
Asuntohakemuksesi on voimassa kolme kuukautta hakemuksen jättöpäivästä laskien. Domo-järjestelmä lähettää sähköpostitse muistutuksia, kun hakemuksesi on vanhentumassa. 

Mikäli et uusi asuntohakemustasi, se poistetaan. Vanhentuneita hakemuksia ei palauteta takaisin. 

5. Reagoi asuntotarjoukseen  

Asuntotarjouksen hyväksyminen 
Jos haluat ottaa asunnon vastaan, hyväksy asuntotarjous tarjouksessa määritellyssä ajassa. 

Voit hyväksyä tarjouksen lataamalla allekirjoitetun vuokrasopimuksen Domo-järjestelmään. Allekirjoitettu sopimus tarkistetaan asumisen palveluissa ja allekirjoitetaan digitaalisesti. Allekirjoitettu sopimus on sitova välittömästi. 

Kiinnitäthän huomiota lataamasi liitteen ulkoasuun ja laatuun, sillä kyseinen liite on virallinen vuokrasopimuksesi. Kaikkien asunnon vuokralaisten on allekirjoitettava sama sopimus, sillä Domoon voi ladata vain yhden tiedoston. 

Asuntotarjouksen hylkääminen tai vanheneminen 
Jos et halua ottaa sinulle tarjottua asuntoa vastaan, hylkääthän tarjouksen mahdollisimman pian, jotta asunto saadaan heti tarjottua seuraavalle. Jos hylkäät tarjouksen tai annat sen vanhentua, hakemuksiasi ei enää katsota kiireellisiksi. 

Huomioithan myös, että hakemuksesi nollataan tarjouksen jälkeen, ja voit palauttaa enää rajatun määrän asuntoja hakemukseesi. Lue lisää alta kohdasta 6. 

On sinun vastuullasi pitää huolta, että voit ottaa tarjouksen vastaan sähköpostitse. Jos et pysty tiettynä aikana lukemaan sähköpostiasi esimerkiksi matkan takia, ilmoita tästä asumisen palveluihin. Tällöin sinulle osataan tarvittaessa myöntää tarpeeksi aikaa reagoida asuntotarjoukseen. Hakemusta ei palauteta sen vanhennuttua ilman erityisen painavaa syytä. 

6. Mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Voinko jatkaa hakemista tarjouksen jälkeen? 
Kun saat asuntotarjouksen, hakemuksesi nollautuu. Jos haluat jatkaa hakemista asuntotarjouksen jälkeen, voit palauttaa kolme hakemaasi asuntoryhmää takaisin hakemukseesi. Et kuitenkaan voi enää hakea samalla hakemuksella siihen asuntoryhmään, josta olet jo saanut tarjouksen. Jos siis haluat hakea toista asuntoa siitä asuntoryhmästä, josta sait asuntotarjouksen, joudut tekemään kokonaan uuden hakemuksen. Kannattaa siis listata hakemukseen vain ne asunnot, jotka olet valmis ottamaan vastaan. 

Palauttamiseen ei vaikuta se, ovatko eri asuntoryhmät erillisissä hakemuksissa. Jos hakija on hakenut samaa asuntoryhmää, esimerkiksi Teekkarikylän yksiöitä, useammassa hakemuksessa ja valitsee tarjouksen saatuaan palautettavaksi Teekkarikylän yksiöt, osaa Domo palauttaa kaikki haetut Teekkarikylän yksiöt, vaikka ne olisivat erillisissä hakemuksissa. Asuntoryhmiä saa palauttaa aina kolme, vaikka hakijalla olisikin useita hakemuksia, joissa hän hakee eri asuntoryhmiä. 

Pääseekö asuntoa katsomaan? 
Tarjotussa asunnossa yleensä vielä asutaan silloin, kun saat asuntotarjouksen. Jos tarjoussähköpostin ohessa on nykyisen vuokralaisen yhteystiedot, voit sopia asunnon katsomisesta hänen kanssaan. Jos nykyiset asukkaat eivät ole antaneet AYY:lle lupaa yhteystietojensa luovuttamiseen, ei asuntoa ole mahdollista päästä katsomaan etukäteen. 

Jos tarjoussähköpostissa kerrotaan asunnon olevan tyhjillään, asuntoa voi mahdollisesti päästä katsomaan. Ota yhteys AYY:n asumisen palveluihin. 

Sopimuksen irtisanominen 
Koska asuntotarjous hyväksytään allekirjoittamalla vuokrasopimus, voi hyväksytyn tarjouksen peruuttaa vain irtisanomalla vuokrasopimuksen. Huomioithan, että vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. 

Jos haluat irtisanoa sopimuksen ennen sen alkamista, ota yhteyttä AYY:n asumisen palveluihin. 

Karenssi 
Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen AYY ei tarjoa sinulle uutta asuntoa kuuteen kuukauteen. 

Vakuus ja vuokra 
Lue lisää: Vuokranmaksu ja vakuus | Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (ayy.fi) 

Muuttaminen ja avaimet 
Lue lisää: Uudelle asukkaalle | Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (ayy.fi) 

. Tarkista hakukelpoisuutesi ja lue ohjeet

Tarkista ensin hakukelpoisuutesi ja lue sen jälkeen nämä ohjeet huolella ennen kuin teet hakemuksen.  

2. Luo tili Domoon ja tee hakemus

Tilin luominen
Luo tili Domoon (domo.ayy.fi). Olethan huolellinen luodessasi tiliä ja hakemuksia – mikäli osoittautuu, että asuntoa on haettu väärin perustein, hakemus voidaan hylätä tai asuntotarjous perua. Kirjoita koko etunimesi ja sukunimesi profiilia tehdessäsi. 

Kaikki asuntotarjoukset lähetetään sähköpostitse järjestelmässä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. On vastuullasi varmistaa, että voit ottaa vastaan sähköpostiviestejä Domo-järjestelmästä. Emme vastaa tilanteesta, jossa hakija ei ole reagoinut hänelle lähetettyyn asuntotarjoukseen esimerkiksi sen vuoksi, että viesti on mennyt roskapostikansioon. Domo-järjestelmä ei tue hotmail-sähköpostin käyttöä, joten AYY suosittelee käyttämään esimerkiksi aalto.fi-sähköpostisoitetta Domo-järjestelmässä.

Tulojen ja varallisuuden ilmoittaminen 
Hakijaa pyydetään ilmoittamaan hänen tulonsa ja varallisuutensa tiliä luodessa.
Tuloiksi huomioidaan ansio- ja pääomatulot, kuten palkka, palkanlisä, aikuisopintoraha ja -koulutustuki. Esimerkiksi opintotukea, toimeentulotukea tai asumistukea ei lasketa tuloiksi. Voit tarkistaa tarkemmat kriteerit ARA:n asukasvalintaoppaasta

Mikäli tuloissasi tai varallisuudessasi on merkittäviä muutoksia, muistathan käydä korjaamassa ne järjestelmään – jos osoittautuu, että asuntoa on haettu väärin perustein, voidaan hakemus hylätä tai asuntotarjous perua. 

3. Luo hakemus  

Löydät Domon sivupalkista hakemusta tehdessä lisäohjeita. 

Asuntojen valitseminen 
AYY:n asunnot on ryhmitelty Domossa asuntoryhmiin, jotka muodostuvat asuntotyypin (esim. yksiö) ja sijainnin (esim. Jätkäsaari) perusteella. Asuntojen hakua voi myös rajata yksittäisten asuntojen tarkkuudella. 

Hae vain niitä asuntoja, joista olet valmis ottamaan tarjouksen vastaan, sillä kun saat yhden tarjouksen, hakemuksesi nollautuu, ja voit palauttaa enää rajatun määrän asuntoja takaisin hakemukseesi. Lue lisää:  

Mikäli asunnon tarve on kiireellinen, suosittelemme hakemaan kaikkia mahdollisia asuntoja, joihin hakija voisi muuttaa. Mitä useampia asuntoja on valittu hakemukseen, sitä parempi mahdollisuus on saada asunto. 

Kaksioita isompia asuntoja ei tällä hetkellä voi hakea yksin. 

Lisätietoa kiinteistöistä löydät Domossa klikkaamalla asunnon osoitteen oikealla puolella olevaa kuvaketta (oranssi suurennuslasi). 

Päivitä sopiva muuttopäivä hakemukseen 
AYY tarjoaa hakijalle asuntoja aikaisintaan sillä muuttopäivällä, mikä on ilmoitettu hakemuksessa. Voimme kuitenkin tarjota asuntoa myöhemmin kuin merkitty muuttopäivä, mikäli ilmoitetulle mahdolliselle muuttopäivälle ei ole enää vapaita asuntoja. 

Mikäli halutaan varmistaa, että asuntotarjous saadaan vähintään kalenterikuukauden varoitusajalla, voidaan muuttopäivää päivittää tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen. Hakija voi esimerkiksi merkitä, että maaliskuussa saataisiin tarjous aikaisintaan 1.5. vapautuvasta asunnosta, ja huhtikuulle siirryttäessä muuttopäiväksi voi päivittää 1.6. 

Lisää liitteet 
Kun asunnontarve on kiireellinen, muistathan liittää tässä vaiheessa liitteet, jotka todistavat kiireellisyyden. Lue lisää: asukkaiden valinta. 

Tarkista hakemus 
Pyydämme hakijoita tarkistamaan, että hakemuksella olevat tiedot ovat oikein. Mikäli osoittautuu, että asuntoa on haettu väärillä perusteilla, voidaan hakemus hylätä tai asuntotarjous perua. 

Useampi hakemus 
Samalla kertaa voi hakea niin montaa asuntoa ja asuntoryhmää kuin haluaa. Asunnon saaminen ei riipu hakemusten lukumäärästä, joten suosittelemme tekemään vain yhden hakemuksen, johon listataan kaikki haetut asunnot. 

Samaan hakemukseen ei ole kuitenkaan mahdollista mahduttaa useaa eri hakemustyyppiä, eli yksin hakua, perhehakua ja kaverihakua. 

Mikäli hakija huomaa, että hän ei ole vielä hakenut kaikkia haluamiaan asuntoja, voidaan luoda aiemman hakemuksen lisäksi uusi hakemus. Uuden hakemuksen tekeminen ei vaikuta jo olemassa oleviin hakemuksiin. Hakemuksia ei voi laittaa toivejärjestykseen keskenään. Asuntoja tarjotaan todellisen tarpeen perusteella, joten haethan vain sellaisiin asuntoihin, jotka olet valmis ottamaan vastaan. 

4. Seuraa ja päivitä hakemustasi Domossa  

Hakemuksen käsittely 
Asuntohakemus käsitellään AYY:n asumisen palveluissa, ja hakija näkee Domossa, kun hakemus on käsitelty. 

Mikäli hakija on hakenut AYY:n asuntoja aiemmin eikä uudessa hakemuksessa ole uusia liitteitä, käsittelee Domo hakemuksta automaattisesti. Mikäli asunnontarve on kiireellinen, tulee jokaiseen hakemukseen lisätä erikseen liite, jonka perusteella haetaan asuntoa kiireellisesti.  

Hakemuksen muokkaaminen 
Vuokratuissa asunnoissa on kalenterikuukauden irtisanomisaika, joten asuntotilanne on tiedossa vasta noin kuukautta ennen asuntojen vapautumista. Emme voi etukäteen arvioida milloin, kuinka paljon tai miltä alueelta asuntoja vapautuu. 

Hakemusta voi myös muokata, eli asuntoja voi poistaa hakemukselta ja siirtää muuttopäivämäärää. Asuntojen poistaminen voi vaikuttaa hakemuksen kiireellisyyteen. Mikäli esimerkiksi hakijan tulot tai elämäntilanne muuttuvat niin, että se vaikuttaa asunnontarpeen kiireellisyyteen, tulisi tilin tietoja tai hakemusta päivittää. Hakemukseen voi myös lisätä uusia liitteitä, jolloin se käsitellään uudelleen. 

Uusia asuntoja ei voi lisätä hakemukseen. Tässä tapauksessa tulee tehdä olemassa olevan hakemuksen rinnalle uusi hakemus. 

Asukkaiden valinta 
Lue lisää

Voimassaolo 
Asuntohakemuksesi on voimassa kolme kuukautta hakemuksen jättöpäivästä laskien. Domo-järjestelmä lähettää sähköpostitse muistutuksia, kun hakemuksesi on vanhentumassa. 

Mikäli et uusi asuntohakemustasi, se poistetaan. Vanhentuneita hakemuksia ei palauteta takaisin. 

5. Reagoi asuntotarjoukseen  

Asuntotarjouksen hyväksyminen 
Jos haluat ottaa asunnon vastaan, hyväksy asuntotarjous tarjouksessa määritellyssä ajassa. 

Voit hyväksyä tarjouksen lataamalla allekirjoitetun vuokrasopimuksen Domo-järjestelmään. Allekirjoitettu sopimus tarkistetaan asumisen palveluissa ja allekirjoitetaan digitaalisesti. Allekirjoitettu sopimus on sitova välittömästi. 

Kiinnitäthän huomiota lataamasi liitteen ulkoasuun ja laatuun, sillä kyseinen liite on virallinen vuokrasopimuksesi. Kaikkien asunnon vuokralaisten on allekirjoitettava sama sopimus, sillä Domoon voi ladata vain yhden tiedoston. 

Asuntotarjouksen hylkääminen tai vanheneminen 
Jos et halua ottaa sinulle tarjottua asuntoa vastaan, hylkääthän tarjouksen mahdollisimman pian, jotta asunto saadaan heti tarjottua seuraavalle. Jos hylkäät tarjouksen tai annat sen vanhentua, hakemuksiasi ei enää katsota kiireellisiksi. 

Huomioithan myös, että hakemuksesi nollataan tarjouksen jälkeen, ja voit palauttaa enää rajatun määrän asuntoja hakemukseesi. Lue lisää alta kohdasta 6. 

On sinun vastuullasi pitää huolta, että voit ottaa tarjouksen vastaan sähköpostitse. Jos et pysty tiettynä aikana lukemaan sähköpostiasi esimerkiksi matkan takia, ilmoita tästä asumisen palveluihin. Tällöin sinulle osataan tarvittaessa myöntää tarpeeksi aikaa reagoida asuntotarjoukseen. Hakemusta ei palauteta sen vanhennuttua ilman erityisen painavaa syytä. 

6. Mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Voinko jatkaa hakemista tarjouksen jälkeen? 
Kun saat asuntotarjouksen, hakemuksesi nollautuu. Jos haluat jatkaa hakemista asuntotarjouksen jälkeen, voit palauttaa kolme hakemaasi asuntoryhmää takaisin hakemukseesi. Et kuitenkaan voi enää hakea samalla hakemuksella siihen asuntoryhmään, josta olet jo saanut tarjouksen. Jos siis haluat hakea toista asuntoa siitä asuntoryhmästä, josta sait asuntotarjouksen, joudut tekemään kokonaan uuden hakemuksen. Kannattaa siis listata hakemukseen vain ne asunnot, jotka olet valmis ottamaan vastaan. 

Palauttamiseen ei vaikuta se, ovatko eri asuntoryhmät erillisissä hakemuksissa. Jos hakija on hakenut samaa asuntoryhmää, esimerkiksi Teekkarikylän yksiöitä, useammassa hakemuksessa ja valitsee tarjouksen saatuaan palautettavaksi Teekkarikylän yksiöt, osaa Domo palauttaa kaikki haetut Teekkarikylän yksiöt, vaikka ne olisivat erillisissä hakemuksissa. Asuntoryhmiä saa palauttaa aina kolme, vaikka hakijalla olisikin useita hakemuksia, joissa hän hakee eri asuntoryhmiä. 

Pääseekö asuntoa katsomaan? 
Tarjotussa asunnossa yleensä vielä asutaan silloin, kun saat asuntotarjouksen. Jos tarjoussähköpostin ohessa on nykyisen vuokralaisen yhteystiedot, voit sopia asunnon katsomisesta hänen kanssaan. Jos nykyiset asukkaat eivät ole antaneet AYY:lle lupaa yhteystietojensa luovuttamiseen, ei asuntoa ole mahdollista päästä katsomaan etukäteen. 

Jos tarjoussähköpostissa kerrotaan asunnon olevan tyhjillään, asuntoa voi mahdollisesti päästä katsomaan. Ota yhteys AYY:n asumisen palveluihin. 

Sopimuksen irtisanominen 
Koska asuntotarjous hyväksytään allekirjoittamalla vuokrasopimus, voi hyväksytyn tarjouksen peruuttaa vain irtisanomalla vuokrasopimuksen. Huomioithan, että vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. 

Jos haluat irtisanoa sopimuksen ennen sen alkamista, ota yhteyttä AYY:n asumisen palveluihin. 

Karenssi 
Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen AYY ei tarjoa sinulle uutta asuntoa kuuteen kuukauteen. 

Vakuus ja vuokra 
Lue lisää: Vuokranmaksu ja vakuus | Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (ayy.fi) 

Muuttaminen ja avaimet 
Lue lisää: Uudelle asukkaalle | Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (ayy.fi) 

Uudelle asukkaalle
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu