Näin haet asuntoa

Hakuohjeet

AYY:n asuntoja haetaan Domo-järjestelmässä. Domosta löydät suuntaa antavat pohjapiirrokset ja tarkempaa tietoa asunnoista ja vuokrista. Voit myös seurata hakemuksesi tilannetta sekä päivittää sitä Domossa. Asuntotarjoukset lähetetään sähköpostitse ja asunto otetaan vastaan allekirjoittamalla sopimus tarjouksen hyväksymisen yhteydessä.

1. Tarkista hakukelpoisuutesi ja lue ohjeet

Tarkista ensin hakukelpoisuutesi ja lue sen jälkeen nämä ohjeet huolella ennen kuin teet hakemuksen. Hakukelpoisuus-sivulta löydät myös tärkeitä ohjeita uusille opiskelijoille.

Hakemuksen lähettämiseksi hakijan täytyy kuitata lukeneensa ja hyväksyvänsä nämä ohjeet ja niihin sisältyvät ehdot ja vastuut.

 

2. Luo tili Domoon ja tee hakemus

Tilin luominen

Hakeaksesi asuntoja sinun on luotava tili Domoon (domo.ayy.fi). Ole huolellinen luodessasi tiliä ja hakemuksia – jos osoittautuu, että asuntoa on haettu väärillä perusteilla, voidaan hakemus hylätä tai asuntotarjous perua.

Kaikki asuntotarjoukset lähetetään sähköpostitse hakijan järjestelmässä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijan vastuulla on varmistaa, että hän voi ottaa vastaan sähköpostiviestejä Domo-järjestelmästä. AYY ei vastaa tilanteesta, jossa hakija ei ole reagoinut hänelle lähetettyyn asuntotarjoukseen esimerkiksi sen vuoksi, että viesti on mennyt roskapostikansioon. Domo-järjestelmä ei tue hotmail-sähköpostin käyttöä, joten AYY suosittelee käyttämään esimerkiksi aalto.fi-sähköpostisoitetta Domo-järjestelmässä.

Jos hyväksyt yhteystietojesi eteenpäin luovuttamisen, saa uusi asukas yhteystietosi ennen poismuuttoasi. Tällöin uusi asukas voi olla sinuun yhteydessä esimerkiksi muuton ajankohdan ja avainten luovutuksen suhteen.

Kaikkien hakijoiden on ilmoitettava tulonsa ja varallisuutensa. Tulot ja varallisuus määritellään ARA:n asukasvalintaoppaan mukaan. Tuloiksi huomioidaan ansio- ja pääomatulot, kuten palkka, palkanlisä, aikuisopintoraha ja -koulutustuki. Myös opintotuki, toimeentulotuki ja asumistuki lasketaan tuloiksi.

AYY:n asunnoissa ei ole tulo- tai varallisuusrajoja, mutta pienituloiset ja vähävaraisimmat hakijat asetetaan etusijalle muihin yhtä kiireellisessä asunnontarpeessa oleviin hakijoihin nähden.

Muuttopäivä hakemuksessa

AYY ei tarjoa sinulle asuntoa aikaisemmalla sopimuksen alkamispäivämäärällä kuin mitä olet hakemuksessasi ilmoittanut.

Jos esimerkiksi haluat varmistaa, että saat asuntotarjouksen vähintään kalenterikuukauden varoitusajalla ehtiäksesi irtisanoa nykyisen vuokrasopimuksesi, voit päivittää muuttopäivän aina tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen.

Asuntojen valitseminen

AYY:n asunnot on ryhmitelty Domossa asuntoryhmiin, jotka muodostuvat asuntotyypin (esim. yksiö) ja sijainnin (esim. Jätkäsaari) perusteella. Asuntoryhmillä on tärkeä merkitys asunnonhaussa. Kun saat tarjouksen tietyn asuntoryhmän asunnosta, esimerkiksi Teekkarikylän solusta, poistuvat kaikki kyseisen asuntoryhmän asunnot hakemuksistasi etkä voi palata entiselle sijallesi kyseisen asuntoryhmän jonoissa.

Domossa AYY:n asuntojen hakua voi rajata yksittäisten asuntojen tarkkuudella, joten jokaiseen asuntoon on oma jononsa. On suositeltavaa hakea vain sellaisia asuntoja, jotka olet oikeasti valmis ottamaan vastaan, sillä asuntotarjouksen saamisen jälkeen voit palauttaa itsesi entisille sijoille vain kolmen asuntoryhmän jonoihin (lukuun ottamatta sitä asuntoryhmää, jota tarjous koski).

Kaksioita ja isompia asuntoja ei tällä hetkellä voi hakea yksin.

Lisätietoa kiinteistöistä löydät Domossa klikkaamalla asunnon osoitteen oikealla puolella olevaa oranssia suurennuslasia.

3. Seuraa ja päivitä hakemustasi Domossa

Hakemuksen käsittely

Asuntohakemus käsitellään AYY:n asumisen palveluissa ja pisteytetään pisteytysohjeen mukaisesti.

Mikäli olet hakenut AYY:n asuntoja aiemmin eikä uudessa hakemuksessasi ole uusia liitteitä, käsittelee Domo hakemuksesi automaattisesti. Jos siis haet kiireellisyyspisteitä, lisääthän jokaiseen hakemukseen erikseen liitteen, jonka perusteella pisteitä haet.

Seuranta ja muokkaaminen

Kun hakemus on käsitelty, voit seurata jonotuksen edistymistä Domossa.

Hakemusta voi myös muokata, eli voit poistaa asuntoja ja siirtää muuttopäivämäärää ilman, että se vaikuttaa sijoitukseesi jonossa. Mikäli esimerkiksi tulosi muuttuvat tai elämäntilanteesi muuttuu niin, että se vaikuttaa kiireellisyyspisteiden saamiseen, päivitäthän tilisi tietoja tai hakemustasi. Voit lisätä hakemukseesi uusia liitteitä, jolloin hakemus tulee tarkastettavaksi ja se voidaan pisteyttää uudelleen.

Hakemuksen paikka jonossa

Hakemukset asettuvat jonoon hakupäivämäärän ja pisteiden perusteella. Poikkeuksena ovat uusien opiskelijoiden hakemukset soluasuntoihin: niiden sijainti jonossa arvotaan, eli hakupäivämäärällä ei tällöin ole merkitystä.

Hakemuksen sijainti jonossa voi vaihdella, jos sen saamat pisteet muuttuvat hakijan elämäntilanteen vuoksi, tai jos samaan jonoon myöhemmin tehdyt hakemukset saavat enemmän pisteitä ja ohittavat hakemuksen jonossa. Lisäksi soluasuntojen jonoissa arvonta vaikuttaa jonosijaintiin.

Voimassaolo

Asuntohakemus on voimassa kolme kuukautta hakemuksen jättöpäivästä laskien. Domo-järjestelmä lähettää hakijalle sähköpostitse muistutuksia hakemuksen vanhentumisesta.

Mikäli hakija ei uusi asuntohakemustaan, poistuu se jonosta. Vanhentuneita hakemuksia ei palauteta takaisin jonoon.

 

4. Reagoi asuntotarjoukseen

Asuntotarjous on hyväksyttävä tarjouksessa määritellyssä ajassa.

Tarjous hyväksytään lataamalla allekirjoitettu vuokrasopimus Domo-järjestelmään. Allekirjoitettu sopimus tarkistetaan asumisen palveluissa ja allekirjoitetaan digitaalisesti. Allekirjoitettu sopimus on sitova välittömästi.

Kiinnitäthän huomiota lataamasi liitteen ulkoasuun ja laatuun, sillä kyseinen liite on virallinen vuokrasopimuksesi. Huomaa myös, että kaikkien asunnon vuokralaisten on allekirjoitettava sama sopimus, sillä Domoon voi ladata vain yhden tiedoston.

Hakijan vastuulla on pitää huoli, että hän voi ottaa tarjouksen vastaan sähköpostitse. Jos et pysty tiettynä aikana lukemaan sähköpostiasi esimerkiksi matkan takia, ilmoita tästä asumisen palveluihin. Tällöin sinulle osataan tarvittaessa myöntää tarpeeksi aikaa reagoida asuntotarjoukseen.

Jos jostakin syystä et halua ottaa asuntoa vastaan, hylkääthän tarjouksen mahdollisimman pian, jotta se saadaan heti tarjottua seuraavalle jonossa.

 

5. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hakemusten palauttaminen jonoon

Saatuasi asuntotarjouksen hakemuksesi kaikkiin asuntoryhmiin poistuvat jonosta. Saat kuitenkin palauttaa kolme asuntoryhmää jonoon, lukuun ottamatta sitä asuntoryhmää, jota tarjous koski.

Palauttamiseen ei vaikuta se, ovatko eri asuntoryhmät erillisissä hakemuksissa. Jos hakija on hakenut samaa asuntoryhmää, esimerkiksi Teekkarikylän yksiöitä, useammassa hakemuksessa ja valitsee tarjouksen saatuaan palautettavaksi Teekkarikylän yksiöt, osaa Domo palauttaa kaikki haetut Teekkarikylän yksiöt, vaikka ne olisivat erillisissä hakemuksissa. Asuntoryhmiä saa palauttaa jonoon aina kolme, vaikka hakijalla olisikin useita hakemuksia, joissa hän hakee eri asuntoryhmiä.

Sopimuksen irtisanominen

Koska asuntotarjous hyväksytään allekirjoittamalla vuokrasopimus, voi hyväksytyn tarjouksen peruuttaa vain irtisanomalla vuokrasopimuksen. Huomioithan, että vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi.

Jos haluat irtisanoa sopimuksen ennen sen alkamista, ota yhteyttä AYY:n asumisen palveluihin, sillä Domossa ei voi irtisanoa sopimusta ennen sopimuskauden alkua.

Karenssi

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen AYY ei tarjoa sinulle uutta asuntoa kuuteen kuukauteen.

Vakuus ja vuokra

AYY lähettää vuokralaisille erikseen laskun vakuuden ja vuokran maksamista varten. Laskut lähetetään tyypillisesti kuun vaihteen tienoilla sopimuksen alkaessa. Eräpäivä on kuun 6. päivä.

Avaimet

Avaimet noudetaan muuttopäivänä AYY:n toimistolta (Otakaari 11). Avainten luovutuksesta on mahdollista sopia myös poismuuttavan asukkaan kanssa. Katso tarkemmat ohjeet sisäänmuuttajan ohjeista.

Uudelle asukkaalle
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu