Planera TOKYOs och AUS gemensamma Design Notebook

Design-kalendern är nu design-anteckningshäfte! Är du designern vi söker? Vill du ha ditt arbete i Aaltogemenskapens händer och som TOKYOs och AUS tradition? Tävlingen börjar på måndag 15 mars 2021. Lämna in ditt bidrag senast tisdag 6 april 2021 kl. 12.00 på dagen.
Kuva design-kalenterin 2020-2021 kannesta
Design-kalendern 2020–2021 av Mirka Larjomaa.

I stället för TOKYO s och AUS bekanta läsårskalender utkommer ett nytt design-anteckningshäfte nästa höst. Häftet som utkommer i början av höstterminen kan användas som bullet journal likt en kalender, som ett traditionellt anteckningshäfte eller dagbok. Vi hoppas att allt fler aaltoiter kan dra nytta av design-anteckningshäftet. 

Aalto-universitetets studerande i konst, design och arkitektur (TOKYO ry) har publicerat design-kalendern sedan år 1975. Projektet genomförs för fjärde gången tillsammans med Aalto-universitetets studentkår (AUS). 

Designern väljs traditionsenligt med en tävling bland studenterna och designern får en avgift. Mirka Larjomaa, magisterstuderande i visuell kommunikation vann den föregående designtävlingen  och fick planera design-kalendern för läsåret 2020-2021. Det kommande design-anteckningshäftet görs för läsåret 2021-2022 men produkten är tidlös och föråldras inte efter läsårets slut. 

Är du den första Design Notebook -designern? Tävlingen börjar på måndag 15 mars 2021. Lämna in ditt förslag senast tisdag 6 april 2021 kl. 12.00 på dagen! 

  

Tävlingsregler

1. Tävlingstid och deltagarrätt 

Tävlingen inleds 15 mars 2021 och avslutas den 6 april 2021 kl. 12.00 (på dagen). 

Alla Aalto-universitetets studenter har rätt att delta i tävlingen. Genomförandet av anteckningshäftplanen förutsätter flytande kunskaper i finska eller engelska. 

  

2. Inlämning av bidrag 

Tävlingsbidraget ska lämnas in senast 6 april 2021 kl. 12.00 (på dagen). Du kan lämna in ditt bidrag som PDF-fil per epost med rubriken ”Design-anteckningshäfte” på adressen julia.wihuri(a)ayy.fi. I år är fysisk inlämning inte möjligt, eftersom juryn arbetar på distans på grund av coronaviruset. 

Bidragen behandlas anonymt. För att garantera anonymiteten förses bidragen med ett arbetsnamn. Lägg till namn och kontaktuppgifter för upphovspersonen/personerna i e-postmeddelandefältet. 

  

3. Ramar för tävlingsbidraget 

Bidraget ska innehålla åtminstone följande skisser: 

-anteckningshäftets pärm 

-ett anteckningshäftuppslag med möjlighet till annons i nedre kanten 

- studentkårens infosidor 

-en eventuell tracker, to do -lista, projektkalender, veckokalender eller annan lämplig del till anteckningshäftet 

- förslag om material 

Till sin storlek är design-anteckningshäftet lite smalare än A5, 125x195 eller 125x198. Spelrummet preciseras enligt den slutliga planen och tryckeriet. Anteckningshäftsidorna ska presenteras i deras verkliga storlek. 

Färg: I början och slutet av anteckningshäftet finns annons- och infoavsnitt i fyrfärg. Själva anteckningshäftdelen och en del av infoavsnittet är svartvita. 

Upplaga: 6000 

Språk: Finska, engelska och svenska (infosidor och övrig text). Huvudspråket kan vara engelska men trespråkighet är ett plus. 

Vi kan vara tvungna att ändra på materialvalen på grund av begränsningar som tryckeriet och projektbudgeten medför. 

4. Val av vinnare 

Vinnaren väljs av en jury som tillsätts av AUS och TOKYO. Juryn består av företrädare för AUS och TOKYO och en expertmedlem inom visuell kommunikation och design. Jurymedlemmarna kan inte själva delta i tävlingen.  Juryn ger respons om de inlämnade bidragen och väljer en vinnare. Juryn arbetar på distans. 

5. Vinnarens uppdragsbeskrivning 

Av vinnaren eller vinnarna beställer studentkåren en slutgiltig plan för anteckningshäftet som utkommer hösten 2021. Det slutliga designarbetet utförs i april-juni 2021. Till designern betalas ett arvode på 1 800€. Bidraget som väljs till andra plats betalas ett arvode på 150€. 

6. Arbetets innehåll 

I designarbetet ingår produktionen av tryckklara filer i samarbete med AUS kommunikationsavdelning. AUS rekommenderar distansarbete i det rådande coronaläget men erbjuder vid behov arbetslokaler på sitt kontor på adressen Otsvängen 11.  I arbetet med den slutliga planen ska beställarens krav i anslutning till användarvänligheten och produktionskostnaderna beaktas. Designern ansvarar även för att vid behov redigera anmälningsdelen till en publicerbar form. Övriga villkor fastställs närmare när avtalet görs upp. 

7. Övrigt 

Egenskaper som bör beaktas i designen är användarvänlighet, hållbarhet, tydlighet och tillgänglighet (till exempel uppmärksammandet av läs- och skrivsvårigheter), personlighet och miljövänlighet. Ett idealiskt anteckningshäfte lämpar sig för många användningsändamål och tjänar Aaltostuderande mångsidigt. 

Erfarenheten har också visat att kalendern gärna får ha gott om anteckningsutrymme, att pappret ska vara lämpligt för alla typer av pennor och att ytmaterialet ska vara hållbart.  Beakta att anteckningshäftet är en ny slags produkt som inte direkt kan jämföras med den tidigare kalendern. 

Juryn betonar följande omständigheter i bedömningen av bidragen: 

♡ Anteckningshäftet ska se ut och kännas som hela Aaltos gemenskap 

♡ Juryn betonar också bidragets presentationstekniska kvalitet. Hur ser kalendern ut?  Hur fungerar den? Presentera ditt bidrag i en förnuftig rytm, helst med hjälp av posters och en mockup. Presentera de material, papperskvaliteter, fonter och färger du använt. Visualitet är dock viktigare än de valda materialen. Undvik grafikerjargong. 

♡ Vad är det speciella med anteckningshäftet? Se till att förklara anteckningshäftets nya, fantastiska egenskaper för juryn. Skriv förtydligande beskrivningar av anteckningshäftets funktion. Motivera dina lösningar kort och koncist. 

♡ Är ditt förslag genomtänkt? Aktivera juryns fantasi genom att lämna in ett gediget förslag. Bidraget är inte ett färdigt anteckningshäfte, men presentera det som om det vore det. 

♡ Kan du slutföra projektet? Av ditt förslag ska det framgå att du har grafisk kompetens och förmåga att slutföra arbetet från skiss till färdig produkt. Det här betyder inte att du måste vara grafisk designer, men arbetet kräver trycktekniska kunskaper och erfarenhet.  Lämna in ditt bidrag i tid – är ditt bidrag försenat signalerar det att också anteckningshäftet kan bli det. 

Mer information får du av AUS kommunikationssakkunniga Julia Wihuri ([email protected]). 

Du kan läsa mer om själva kalendern och dess historia på TOKYO:s webbplats (på finska).

På AUS webbplats kan du läsa mer om förra årets vinnare Mirka Larjomaa och hennes arbete. 

Designglädje! 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.