Planera TOKYOs och AUS gemensamma Design Notebook

Design-kalendern är nu design-anteckningshäfte! Är du designern vi söker? Vill du ha ditt arbete i Aaltogemenskapens händer och som TOKYOs och AUS tradition? Tävlingen börjar på måndag 15 mars 2021. Lämna in ditt bidrag senast tisdag 6 april 2021 kl. 12.00 på dagen.
Kuva design-kalenterin 2020-2021 kannesta
Design-kalendern 2020–2021 av Mirka Larjomaa.

I stället för TOKYO s och AUS bekanta läsårskalender utkommer ett nytt design-anteckningshäfte nästa höst. Häftet som utkommer i början av höstterminen kan användas som bullet journal likt en kalender, som ett traditionellt anteckningshäfte eller dagbok. Vi hoppas att allt fler aaltoiter kan dra nytta av design-anteckningshäftet. 

Aalto-universitetets studerande i konst, design och arkitektur (TOKYO ry) har publicerat design-kalendern sedan år 1975. Projektet genomförs för fjärde gången tillsammans med Aalto-universitetets studentkår (AUS). 

Designern väljs traditionsenligt med en tävling bland studenterna och designern får en avgift. Mirka Larjomaa, magisterstuderande i visuell kommunikation vann den föregående designtävlingen  och fick planera design-kalendern för läsåret 2020-2021. Det kommande design-anteckningshäftet görs för läsåret 2021-2022 men produkten är tidlös och föråldras inte efter läsårets slut. 

Är du den första Design Notebook -designern? Tävlingen börjar på måndag 15 mars 2021. Lämna in ditt förslag senast tisdag 6 april 2021 kl. 12.00 på dagen! 

  

Tävlingsregler

 

1. Tävlingstid och deltagarrätt 

Tävlingen inleds 15 mars 2021 och avslutas den 6 april 2021 kl. 12.00 (på dagen). 

Alla Aalto-universitetets studenter har rätt att delta i tävlingen. Genomförandet av anteckningshäftplanen förutsätter flytande kunskaper i finska eller engelska. 

  

2. Inlämning av bidrag 

Tävlingsbidraget ska lämnas in senast 6 april 2021 kl. 12.00 (på dagen). Du kan lämna in ditt bidrag som PDF-fil per epost med rubriken ”Design-anteckningshäfte” på adressen julia.wihuri(a)ayy.fi. I år är fysisk inlämning inte möjligt, eftersom juryn arbetar på distans på grund av coronaviruset. 

Bidragen behandlas anonymt. För att garantera anonymiteten förses bidragen med ett arbetsnamn. Lägg till namn och kontaktuppgifter för upphovspersonen/personerna i e-postmeddelandefältet. 

  

3. Ramar för tävlingsbidraget 

Bidraget ska innehålla åtminstone följande skisser: 

-anteckningshäftets pärm 

-ett anteckningshäftuppslag med möjlighet till annons i nedre kanten 

- studentkårens infosidor 

-en eventuell tracker, to do -lista, projektkalender, veckokalender eller annan lämplig del till anteckningshäftet 

- förslag om material 

 

Till sin storlek är design-anteckningshäftet lite smalare än A5, 125x195 eller 125x198. Spelrummet preciseras enligt den slutliga planen och tryckeriet. Anteckningshäftsidorna ska presenteras i deras verkliga storlek. 

Färg: I början och slutet av anteckningshäftet finns annons- och infoavsnitt i fyrfärg. Själva anteckningshäftdelen och en del av infoavsnittet är svartvita. 

Upplaga: 6000 

Språk: Finska, engelska och svenska (infosidor och övrig text). Huvudspråket kan vara engelska men trespråkighet är ett plus. 

Vi kan vara tvungna att ändra på materialvalen på grund av begränsningar som tryckeriet och projektbudgeten medför. 

 

4. Val av vinnare 

Vinnaren väljs av en jury som tillsätts av AUS och TOKYO. Juryn består av företrädare för AUS och TOKYO och en expertmedlem inom visuell kommunikation och design. Jurymedlemmarna kan inte själva delta i tävlingen.  Juryn ger respons om de inlämnade bidragen och väljer en vinnare. Juryn arbetar på distans. 

 

5. Vinnarens uppdragsbeskrivning 

Av vinnaren eller vinnarna beställer studentkåren en slutgiltig plan för anteckningshäftet som utkommer hösten 2021. Det slutliga designarbetet utförs i april-juni 2021. Till designern betalas ett arvode på 1 800€. Bidraget som väljs till andra plats betalas ett arvode på 150€. 

 

6. Arbetets innehåll 

I designarbetet ingår produktionen av tryckklara filer i samarbete med AUS kommunikationsavdelning. AUS rekommenderar distansarbete i det rådande coronaläget men erbjuder vid behov arbetslokaler på sitt kontor på adressen Otsvängen 11.  I arbetet med den slutliga planen ska beställarens krav i anslutning till användarvänligheten och produktionskostnaderna beaktas. Designern ansvarar även för att vid behov redigera anmälningsdelen till en publicerbar form. Övriga villkor fastställs närmare när avtalet görs upp. 

 

7. Övrigt 

Egenskaper som bör beaktas i designen är användarvänlighet, hållbarhet, tydlighet och tillgänglighet (till exempel uppmärksammandet av läs- och skrivsvårigheter), personlighet och miljövänlighet. Ett idealiskt anteckningshäfte lämpar sig för många användningsändamål och tjänar Aaltostuderande mångsidigt. 

Erfarenheten har också visat att kalendern gärna får ha gott om anteckningsutrymme, att pappret ska vara lämpligt för alla typer av pennor och att ytmaterialet ska vara hållbart.  Beakta att anteckningshäftet är en ny slags produkt som inte direkt kan jämföras med den tidigare kalendern. 

 

Juryn betonar följande omständigheter i bedömningen av bidragen: 

♡ Anteckningshäftet ska se ut och kännas som hela Aaltos gemenskap 

♡ Juryn betonar också bidragets presentationstekniska kvalitet. Hur ser kalendern ut?  Hur fungerar den? Presentera ditt bidrag i en förnuftig rytm, helst med hjälp av posters och en mockup. Presentera de material, papperskvaliteter, fonter och färger du använt. Visualitet är dock viktigare än de valda materialen. Undvik grafikerjargong. 

♡ Vad är det speciella med anteckningshäftet? Se till att förklara anteckningshäftets nya, fantastiska egenskaper för juryn. Skriv förtydligande beskrivningar av anteckningshäftets funktion. Motivera dina lösningar kort och koncist. 

♡ Är ditt förslag genomtänkt? Aktivera juryns fantasi genom att lämna in ett gediget förslag. Bidraget är inte ett färdigt anteckningshäfte, men presentera det som om det vore det. 

♡ Kan du slutföra projektet? Av ditt förslag ska det framgå att du har grafisk kompetens och förmåga att slutföra arbetet från skiss till färdig produkt. Det här betyder inte att du måste vara grafisk designer, men arbetet kräver trycktekniska kunskaper och erfarenhet.  Lämna in ditt bidrag i tid – är ditt bidrag försenat signalerar det att också anteckningshäftet kan bli det. 

 

Mer information får du av AUS kommunikationssakkunniga Julia Wihuri ([email protected]). 

Du kan läsa mer om själva kalendern och dess historia på TOKYO:s webbplats (på finska).

På AUS webbplats kan du läsa mer om förra årets vinnare Mirka Larjomaa och hennes arbete. 

 

Designglädje! 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Diversity December
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Diversity December

I kampanjen Diversity December diskuterar vi mångfalden i vår gemenskap och olika former av diskriminering. I denna blog ska vi uppdatera mer information om ämnet under kampanjen.
Kuvassa AYY:n hallitus vuodelle 2022
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS styrelse för år 2022 har valts

På sitt möte den 1 december 2021 godkände Aalto-universitetets studentkårs delegation styrelsebildare Otto Usvajärvis förslag till styrelsesammansättningen för år 2022. På mötet valdes även viceordförande för den nya delegationen.
A woman with a christmas tree hat giving advices on the desk to a toy elf
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Vanliga frågor och svar om medlemsservice under julen och årsskiftet 2021

Medlemsservicen och vår servicebyrå har semester 18.12.2021–2.1.2022 och under den tiden svarar vi inte på meddelanden. Servicebyrån är också stängd på självständighetsdagen den 6.12.2021 samt på fredagen den 7.1.2022 efter trettondagen. Vår telefontjänst är öppen 20.12–22.12 och 29.12–30.12 kl. 12–16 och 31.12 kl. 12–15.
Rebecca Adrianzen
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Kommuner måste möjliggöra coronapasset även för dem som har vaccinerats utanför EU

Social- och hälsovårdsministeriet har tillrått kommuner att skapa passet för dem som har fått de godkända vaccinerna utanför EU. Helsingfors, Esbo och Vanda har vägrat att följa rådet under hänvisning till att detta inte är tekniskt möjligt. Beslutet sätter vaccinerade människor i en ojämlik ställning med varandra.