Planera den nästa design-anteckningsboken

Design-anteckningsboken har varit popular och därför är det dags att planera en ny anteckningsbok! I stället för TOKYO s och AUS bekanta läsårskalender utkommer ett nytt design-anteckningsbok igen i januari 2023. Boken som utkommer i början av året kan användas som bullet journal likt en kalender, som en traditionell anteckningsbok eller dagbok. Vi hoppas att allt fler aaltoiter kan dra nytta av design-anteckningsboken.
Design Notebook 2021

Aalto-universitetets studerande i konst, design och arkitektur (TOKYO ry) har publicerat design-kalendern sedan år 1975. Projektet genomförs för femte gången tillsammans med Aalto-universitetets studentkår (AUS). 

Designern väljs traditionsenligt med en tävling bland studenterna. Janne Gammelin, magisterstuderande i visuell kommunikation vann den föregående designtävlingen och fick planera design-anteckningsboken som publicerades på hösten 2021. Den kommande design-anteckningsboken publiceras i januari 2023, men produkten är tidlös och föråldras inte efter läsårets slut. 

Är du den nästa Design Notebook-designern? Tävlingen börjar på onsdag 14 september 2022. Lämna in ditt förslag senast onsdag 5 oktober 2022 kl. 15.00! 

  

Tävlingsregler: 

1. Tävlingstid och deltagarrätt 

Tävlingen inleds 14 september 2022 och avslutas den 5 oktober 2022 kl. 15.00. 

Alla Aalto-universitetets studenter har rätt att delta i tävlingen. Genomförandet av anteckningsbokplanen förutsätter flytande kunskaper i finska eller engelska. 

  

2. Inlämning av bidrag 

Tävlingsbidraget ska lämnas in senast 5 oktober 2022 kl. 15.00. 

Tävlingsbidragen ska lämnas in till AUS servicebyrå (Otsvängen 11, kolla öppetiderna) eller per e-post. Bidraget ska fästas på vit kartong eller skiva. Istället för kartongen kan du även lämna in ditt bidrag som PDF-fil per epost med rubriken ”Design-anteckningsbok” på adressen viestinta(a)ayy.fi. 

För att garantera anonymiteten förses bidragen med ett arbetsnamn och lämnas in tillsammans med ett slutet signaturförsett kuvert som innehåller namn och kontaktuppgifter för upphovspersonen/personerna. Per e-post förses bidragen med ett arbetsnamn. Lägg till namn och kontaktuppgifter för upphovspersonen/personerna i e-postmeddelandefältet. 

3. Ramar för tävlingsbidraget 

Bidraget ska innehålla åtminstone följande skisser: 

-anteckningsbokens pärm 

-ett anteckningshäftuppslag 

- studentkårens infosidor 

-en eventuell tracker, to do -lista, projektkalender, veckokalender eller annan lämplig del till anteckningsboken 

- förslag om material 

Till sin storlek är design-anteckningsboken lite smalare än A5, 125x195 eller 125x198. Spelrummet preciseras enligt den slutliga planen och tryckeriet. Anteckningsboksidorna ska presenteras i deras verkliga storlek. 

Färg: I början och slutet av anteckningsboken finns annons- och infoavsnitt i fyrfärg. Själva anteckningshäftdelen och en del av infoavsnittet är svartvita. 

Upplaga: 6000–8000 

Språk: Finska, engelska och svenska (infosidor och övrig text). Huvudspråket kan vara engelska men trespråkighet är ett plus. 

Vi kan vara tvungna att ändra på materialvalen på grund av begränsningar som tryckeriet och projektbudgeten medför. 

4. Val av vinnare 

Vinnaren väljs av en jury som tillsätts av AUS och TOKYO. Juryn består av företrädare för AUS och TOKYO och en expertmedlem inom visuell kommunikation och design. Jurymedlemmarna kan inte själva delta i tävlingen.  Juryn ger respons om de inlämnade bidragen och väljer en vinnare. 

5. Vinnarens uppdragsbeskrivning 

Av vinnaren eller vinnarna beställer studentkåren en slutgiltig plan för anteckningsboken som utkommer i januari 2023. Det slutliga designarbetet utförs i oktober-december 2022. Till designern betalas ett arvode på 1 800€. Bidraget som väljs till andra plats betalas ett arvode på 150€. 

6. Arbetets innehåll 

I designarbetet ingår produktionen av tryckklara filer i samarbete med AUS kommunikationsavdelning. AUS erbjuder vid behov arbetslokaler på sitt kontor på adressen Otsvängen 11. I arbetet med den slutliga planen ska beställarens krav i anslutning till användarvänligheten och produktionskostnaderna beaktas. Designern ansvarar även för att vid behov redigera anmälningsdelen till en publicerbar form. Övriga villkor fastställs närmare när avtalet görs upp. 

7. Övrigt 

Egenskaper som bör beaktas i designen är användarvänlighet, hållbarhet, tydlighet och tillgänglighet (till exempel uppmärksammandet av läs- och skrivsvårigheter), personlighet och miljövänlighet. En idealisk anteckningsbok lämpar sig för många användningsändamål och tjänar Aaltostuderande mångsidigt. 

Erfarenheten har också visat att boken gärna får ha gott om anteckningsutrymme, att pappret ska vara lämpligt för alla typer av pennor och att ytmaterialet ska vara hållbart. 

 Juryn betonar följande omständigheter i bedömningen av bidragen: 

♡ Anteckningsboken ska se ut och kännas som hela Aaltos gemenskap 

♡ Juryn betonar också bidragets presentationstekniska kvalitet. Hur ser kalendern ut?  Hur fungerar den? Presentera ditt bidrag i en förnuftig rytm, helst med hjälp av posters och en mockup. Presentera de material, papperskvaliteter, fonter och färger du använt. Visualitet är dock viktigare än de valda materialen. Undvik grafikerjargong. 

♡ Vad är det speciella med anteckningsboken? Se till att förklara anteckningsbokens nya, fantastiska egenskaper för juryn. Skriv förtydligande beskrivningar av anteckningsbokens funktion. Motivera dina lösningar kort och koncist. 

♡ Är ditt förslag genomtänkt? Aktivera juryns fantasi genom att lämna in ett gediget förslag. Bidraget är inte en färdig anteckningsbok, men presentera det som om det vore det. 

♡ Kan du slutföra projektet? Av ditt förslag ska det framgå att du har grafisk kompetens och förmåga att slutföra arbetet från skiss till färdig produkt. Det här betyder inte att du måste vara grafisk designer, men arbetet kräver trycktekniska kunskaper och erfarenhet.  Lämna in ditt bidrag i tid – är ditt bidrag försenat signalerar det att också anteckningsboken kan bli det. 

Mer information får du av AUS kommunikationssakkunniga Julia Wihuri (julia.wihuri(a)ayy.fi) eller sakkunnika i visuell kommunikation Maria Tuunanen (maria.tuunanen(a)ayy.fi). 

Du kan läsa mer om själva kalendern och dess historia på TOKYO:s webbplats: https://tokyo.fi/en/opiskelijakulttuuri/tapahtumat/kalenterikilpailu/?lang=en 

På AUS webbplats kan du läsa mer om förra årets vinnare Janne Gammelin och hans arbete: https://www.ayy.fi/sv/helt-ny-design-notebook-har-lanserats 

Designglädje! 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.