Otsvängens bostadsprojekt kopplar ihop campuset med Teknologbyn- AUS styrelse undertecknade föravtal med universitetet om tomtköpet

Aalto-universitetets studentkårs delegation befullmäktigade styrelsen att underteckna föravtalet om Otsvängens tomter med Aalto-universitetet. På området byggs över 700 nya studentbostäder med respekt för miljön.
Kuvassa hymyileviä ihmisiä sopimuksen kanssa

I augusti 2022 godkände Esbo stadsfullmäktige Otsvängens planändring som möjliggör genomförandet av 700-850 nya studentbostäder mellan campusets kärnområden och Teknologbyn. AUS delegation har beslutat att förbinda sig till att köpa markområdena och styrelsen undertecknade idag föravtalet med ACRE om att skaffa de markområden som universitetet förvaltar över. Föravtal ska även untertecknas med Esbo stad och Senatsfastigheter. Det slutliga antalet bostäder beror bland annat på de förverkligade bostädernas storlek. I byggnaderna planeras huvudsakligen ettor.

Byggprojektet består av fyra byggnader som reses i backen mellan Otsvängen och Martti Levóns park (Ossinlampi). Byggandets måttstock och fasadernas utseende är jämförbara med byggnaderna som finns vid Otsvängen i Teknologbyn. Kvarterens mellanrum är typiska skogsområden som är typiska för miljön i Otnäs och Teknologbyn. Parkområdenas kontinuum från Alvarsplatsen till Ossinlampis miljö bevaras oskadat och byggandet orsakar inte heller större ändringar i Alvarsplatsens värdefulla vyer. Även flygekorrarnas rutter har beaktats i helhetsplaneringen  och skogsremsan som tryggar  ekorrarnas rutter lämnas kvar i närheten av TF:s byggnader på sydsidan.

Mellan korsningarna på Servi Majas väg och Bistervägen har planerats en plats för dagligvaruhandel utöver boende och gemensamma lokaler. I rondellen som förenar Bistervägen med Otsvängen planeras landskapsmarknader samt tillgängliga trafikförbindelser från skvären mot Ossinlampi med funktioner vilka erbjuder nya rekreationsmöjligheter och mötesplatser för alla invånare i Teknologbyn.

“Bostadsbristen i huvudstadsregionen besvärar speciellt låginkomststudenter och Otsvängens bostadsprojekt är ett betydande steg i att förbättra det regionala bostadsläget. Byggandet av studentbostäder är en del av AUS långsiktiga arbete med att trygga våra medlemmars försörjning även i framtiden. Otsvängens kant är en av Otnäs centrala områden och de här bostäderna förenar Teknologbyn med övriga Otnäs. Det är fint att få studentboende på en värdig plats.” säger Sampo Sainio som ansvarar för boende i styrelsen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Seitsemän haalareihin ja vihreään liiviin pukeutunutta opiskelijaa Ullanlinnanmäellä vasaran muotoisen mäenlaskuvälineen edessä.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

År 2024 är ett Tempausår

Åtta års väntan har tagit slut. Ryktena stämmer – år 2024 är ett Tempausår! I Tempaus påverkar vi världens gång med glimten i ögat men ändå på allvar.
Hae hallopediksi Apply to become a student representative  Sök till studentrepresentant
Ajankohtaista Publicerat:

Kompletterande utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2024

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning. Den kompletterande utlysningen är öppen 12.2–26.2.2024.
asuminen
Ajankohtaista Publicerat:

Lägenheter tillgängliga

Alla AUS-medlemmar som har utestående bostadsrättigheter via Domo-systemet kan ansöka om AUS-boende.
White cap with blue embroidered text with the word "immigrant". In the background a framed poster with a photo of the same kind of cap.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS konstsamling kompletterades med sex verk med temat fred

I slutet av år 2023 kompletterades Aalto-universitetets studentkårs konstsamling med sex konstverk. Verkansökningen som var öppen för medlemmarna i november hade temat "Peace- fred”.