Otsvängens bostadsprojekt kopplar ihop campuset med Teknologbyn- AUS styrelse undertecknade föravtal med universitetet om tomtköpet

Aalto-universitetets studentkårs delegation befullmäktigade styrelsen att underteckna föravtalet om Otsvängens tomter med Aalto-universitetet. På området byggs över 700 nya studentbostäder med respekt för miljön.
Kuvassa hymyileviä ihmisiä sopimuksen kanssa

I augusti 2022 godkände Esbo stadsfullmäktige Otsvängens planändring som möjliggör genomförandet av 700-850 nya studentbostäder mellan campusets kärnområden och Teknologbyn. AUS delegation har beslutat att förbinda sig till att köpa markområdena och styrelsen undertecknade idag föravtalet med ACRE om att skaffa de markområden som universitetet förvaltar över. Föravtal ska även untertecknas med Esbo stad och Senatsfastigheter. Det slutliga antalet bostäder beror bland annat på de förverkligade bostädernas storlek. I byggnaderna planeras huvudsakligen ettor.

Byggprojektet består av fyra byggnader som reses i backen mellan Otsvängen och Martti Levóns park (Ossinlampi). Byggandets måttstock och fasadernas utseende är jämförbara med byggnaderna som finns vid Otsvängen i Teknologbyn. Kvarterens mellanrum är typiska skogsområden som är typiska för miljön i Otnäs och Teknologbyn. Parkområdenas kontinuum från Alvarsplatsen till Ossinlampis miljö bevaras oskadat och byggandet orsakar inte heller större ändringar i Alvarsplatsens värdefulla vyer. Även flygekorrarnas rutter har beaktats i helhetsplaneringen  och skogsremsan som tryggar  ekorrarnas rutter lämnas kvar i närheten av TF:s byggnader på sydsidan.

Mellan korsningarna på Servi Majas väg och Bistervägen har planerats en plats för dagligvaruhandel utöver boende och gemensamma lokaler. I rondellen som förenar Bistervägen med Otsvängen planeras landskapsmarknader samt tillgängliga trafikförbindelser från skvären mot Ossinlampi med funktioner vilka erbjuder nya rekreationsmöjligheter och mötesplatser för alla invånare i Teknologbyn.

“Bostadsbristen i huvudstadsregionen besvärar speciellt låginkomststudenter och Otsvängens bostadsprojekt är ett betydande steg i att förbättra det regionala bostadsläget. Byggandet av studentbostäder är en del av AUS långsiktiga arbete med att trygga våra medlemmars försörjning även i framtiden. Otsvängens kant är en av Otnäs centrala områden och de här bostäderna förenar Teknologbyn med övriga Otnäs. Det är fint att få studentboende på en värdig plats.” säger Sampo Sainio som ansvarar för boende i styrelsen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Sök till delegationen
Ajankohtaista Publicerat:

Nöj dig inte med att gnälla, sök till delegationen

Du kan anmäla dig som kandidat för delegationsvalet fram till 2.10 kl. 16.
Hae vapaaehtoiseksi
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till volontär

Det är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.
Mies hymyilee värikkäässä paidassa
Ajankohtaista Publicerat:

AUS nominerar Totti Korpua som kandidat till FSFs styrelse 2024

Aalto-universitetets studentkår nominerar Totti Korpua till styrelsen för Finlands studentkårers förbund. Styrelsen väljs på förbundsmötet den 17-18 november 2023 i Tammerfors.
"Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism

Studentkårerna AUS, HUS, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY och KonSt är bestörta över den nuvarande rasismdiskussionen i samhället och kräver konkreta åtgärder för att rensa ut rasismen. Inflytelserika människors rasistiska utlopp har visat vad som är felet i rasismdebatten: man lyssnar inte på människor som är mål för rasism, rasistiska kommentarer underskattas och kvitteras som skämt och diskussionen vältras över ämnet. Vi behöver antirasistiska gärningar, förståelse och solidaritet.