Om hållbar ekonomi och Aino-tidningen- varför AUS avslutar studentmedieproduktionen tillsvidare

Studentmediet har haft en viktig roll i byggandet av Aaltogemenskapen, men när AUS fyllde 10 år beslutade delegationen utifrån styrelsens förslag att lägga ned studentmediet-hur kom man fram till det?
Kuva Milja Leinosesta
Vice ordförande Milja Leinonen som var ansvarig för studentmedieutredningen

Studenttidningen Aino fick sin början i Aalto-universitetets morgonskymning år 2009 när Tekniska Högskolans Studentkår, Aalto-universitetets ekonomistuderande  och Studentföreningen för konst- och designstuderande TOKYO hittade på att grunda en gemensam tidning. Den viktigaste uppgiften för studenttidningen Aino var att skapa och stärka den nya studentkåren AUS och medlemmarnas samhörighet och samförstånd AUS och medlemmarna med kritisk journalism. Studentmediet har haft en roll i byggandet av Aaltogemenskapen men när AUS fyllde 10 år beslutade delegationen att avsluta studentmediet utifrån styrelsens förslag- hur kom man fram till det?

Ainos uppgift har aldrig varit lätt, minst av allt i början av åren när tre sammanslagna universitet med sina studenter var belägna på olika campus: teknologerna i Otnäs, ekonomistudenterna i Främre Tölö och konststudenterna i Arabia. När Aalto-universitet växte och utvecklades har visionen om ett gemensamt campus äntligen förverkligats då Väre öppnades hösten 2018 och de sista utbildningsprogrammen flyttade till campuset år 2019 (utom St. Michels campus). Nuförtiden träffar vi varandra i lunchköerna, på AUS och otaliga föreningars evenemang och studierna. På många sätt blev Ainos ursprungliga uppgift som brobyggare under dess nio år långa existens i fötterna på utvecklingen då Aaltoidentiteten började skapas på andra sätt än enbart som ord på papper.

Rasism, egendomstvisten, Slush-problemen eller sexism- Ainos förmåga att lyfta fram svåra ärenden och missförhållanden i dagsljuset har varit obestridligt värdefullt för studentkåren. Aino har charmat, förargat och regelbundet omtalat delegationen. Ainos kostnader och syfte har vägts, chefredaktören hörts och utredningar beställts. Vi ser betydelsen av ett oberoende studentmedia men Aino har även haft utmaningar i sin uppgift som gemenskapsbyggare. Den har ibland varit en distanserad publikation  som ser på gemenskapen med utomstående ögon och beskriver saker och intervjuar människor som har mycket lite att göra med vår studentgemenskap.

Med en årsbudget på 75 000 euro har Aino varit en av de största kostnadsraterna för AUS föreningsfält och därigenom orsakat gråa hår för många delegationsmedlemmar. Vill vi använda en betydande andel pengar för en service som medlemmarna inte upplever som sin egen eller en tidning som de inte läser? Enligt serviceenkäten som gjordes år 2018 läste 60 % av respondenterna aldrig Aino-tidningen.

På våren 2019 sade Ainos dåvarande chefredaktör upp sig och AUS delegation beslutade om Ainos utgivningspaus. Under utgivningspausen var det meningen att hitta en ny riktning för studentmediet genom att utreda  målgruppernas behov. En utredning beställdes men när den blev färdig ansåg delegationen att mer information behövdes för beslutsfattandet. Vi ville utreda alternativ med vilka man kunde spara studentmediets budget.

I samma takt som Aaltogemenskapen har vuxit har även vår studentkår AUS  verksamhet utvidgats från år till år. Inom AUS verkar över 200 föreningar som stöds med verksamhetsbidrag, råd ges och erbjuds rimligt prissatta föreningslokaler. Varje år ordnar vi i genomsnitt 50 evenemang öppna för alla. Vi utför utbildnings- och socialpolitisk intressebevakning som omfattar hela medlemskåren. Tjänsterna finansieras genom att lyfta 500 000 euro från AUS placeringsegendom. Vi kan lyfta ett sådant belopp så att vår placeringsegendom och även AUS verksamhet är på en ekonomisk hållbar grund även i framtiden.

Det har varit utmanande att täcka alla AUS utvidgade funktioner med placeringsintäkter. AUS har inte längre möjlighet att göra alla ovannämnda saker  samtidigt, alltså ge ut studentmedia och vänta att ekonomin skulle vara på en utmärkt grund om tio år. Beslutet om att lägga ned studentmediet grundar sig på tanken om en hållbar ekonomi för AUS styrelse upplever att pengar ska användas för de funktioner som största delen av medlemmarna anser viktiga. Sådana är bland annat evenemang, föreningsbidrag, frivilligverksamhet och förmånliga hyreslokaler. AUS studentmedia kan ges ut men det betyder att antingen avstå från övriga tjänster eller höjningen av den årliga medlemsavgiften. På basis av årets utredning skulle producerandet av studentmedia kosta åtminstone 40 000 euro.

Beslutet har varit utmanande. När det fattades har man behövt väga studentmediets värde för Aaltogemenskapen alltså i praktiken rangordna studentkårens funktioner och fatta beslut om penninganvändningen utifrån det. Processen har varit lång och på sitt sätt reflekterat studentmediefrågans historia. Vad är en lämplig prislapp för ett kritiskt och oberoende media och kan samma studentmedia även skapa gemenskapen och Aaltoidentiteten? Hur upplever våra medlemmar Aino och kan den vara viktig för dem? Hur kunde man försäkra att även framtidens aktörer har ekonomiska möjligheter att pröva på nya saker och bygga ett AUS som liknar dem?

Studentmediet hänger till stor del samman med AUS långsiktiga ekonomiplanering och det är skäl att göra ett långsiktigt arbete så att vi en dag har råd med studentmedia. För tillfället är det här inte ännu möjligt utan betydande verksamhetsförändringar. Att studentmediet inte ges ut av AUS betyder inte att gemenskapen inte skulle höras och ha möjlighet att behandla viktiga ärenden. I fortsättningen kommer AUS att lyfta fram Aaltogemenskapens studenttidningsartiklar i sina kommunikationskanaler. 

Under tio år har Aalto-universitetets vision realiserats och våra förenade studentkulturer har hittat en gemensam puls i Otnäs. Tvärvetenskaplighet är inte längre en tom fras utan vardag i såväl studier som på fritiden. Aino var kanske gemenskapens första gemensamma kraftansträngning men inte den sista. Aaltoidentiteten har byggts och firats under 10 år på många sätt och gemenskaplighet är AUS kärna även i framtiden.

 

Milja Leinonen

Styrelses viceordförande 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Diversity December
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Diversity December

I kampanjen Diversity December diskuterar vi mångfalden i vår gemenskap och olika former av diskriminering. I denna blog ska vi uppdatera mer information om ämnet under kampanjen.
Suvi Vendelin
Blog Publicerat:

Halloped är ett vackert ord, trots att det inte är latinskt

Nu när december nästan är här söker Aalto universitetets studentkår nya ivriga studeranderepresentanter. Suvi Vendelin berättar vad du kan lära dig och åstadkomma som halloped.
Delegationen representerar studentkåren vare sig man röstar eller ej. #AYYRepCo
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Delegationen representerar dig – rösta i valet!

I denna blogg skriver delegationspensionär Ellen Heikkilä varför det är viktigt att rösta i delegationsvalet.
Valtava, ulkonäköään vaihtava opiskelijahahmo, jonka ympärillä ja käsivarsilla muut opiskelijat mm. saunovat, ratsastavat alpakalla ja sammuttavat ison opiskelijan palavaa kenkää. Opiskelija kulkee pitkin AYY:n strategian viitoittamaa tietä.
Blog Publicerat:

AUS strategi – handlingar för världens bästa studentliv

Sambandet mellan handlingar och strategin är svårt att förstå om man inte känner till AUS strategi. För att strategin ska vara så lättillgänglig, inspirerande, idéväckande och imponerande som möjligt hjälper den visuella profilen att strukturera den. Strategins visuella profil är en kombination av videobild, text, illustration och symbolik.