Nyheter

Infobreven till flyttande hyresgäster

Flyttar du ut ur eller in i AUS lägenhet? Du kan kontrollera aktuella påminnelser härifrån.
Ajankohtaista
Publicerat:
Kodikas asunto Otaniemessä

Terrass till strandbastun och grill till Byns vardagsrum

Under det gångna året fick vi en terrass framför strandbastun och en grill framför byns vardagsrum. Terrasstalkot organiserades av Elingenjörsgillet för att fira deras 100-årsjubileum, och grillen byggdes av Campussektionen.
Ajankohtaista
Publicerat:
Rantasaunan valmis terassi

Det reformerade Museet för studerandekultur för samman Aalto-gemenskapens studerandekulturer

Museet som Aalto-universitetets studentkår upprätthåller genomgår en omvandling, och samtidigt ändras museets namn. Museet, som tidigare var känt som Polytekarmuseet, är i fortsättningen Museet för studerandekultur.
Ajankohtaista, Pressmeddelande
Publicerat:
Vihreäksi sävytetty kuva, jossa näkyy paljon ihmisiä museolla.

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster under sommaren 2021

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över under våren och sommaren, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.

I synnerhet bör de studerande som fortsätter sina studier beakta, att det inte är möjligt att lämna läsårsanmälan under driftsavbrottet 31.7–8.8.2021. Om du vill att din studerandestatus ska vara i kraft genast i början av augusti, ska du anmäla dig senast 30.7.
Ajankohtaista
Publicerat:
Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit

Arbete inom fastighetssektorn pågår med Otnäs nya bostadsprojekt

På Karlavägen och Otsvängen ska studentbostäder byggas och planeringen har gått framåt i olika takt. Sammanlagt planeras 1 000 nya bostäder för Otnäs. Beroende på hur detaljplaner och planeringen framskrider kan det vara möjligt att alla fastigheter färdigställs under 2020-talet.
Ajankohtaista
Publicerat:
Kartalle sijoitettu Miestentie, Opiskelijakeskus ja Otakaari

Organisering av säkra evenemang - instruktioner för AUS föreningar

Den här instruktionen innehåller AUS anvisningar och rekommendationer om evenemangsarrangemang för föreningarna i undantagssituationen som gäller.
Ajankohtaista
Publicerat:
Otaniemen kampuksella fukseja orientaatioviikolla.

Uppdaterat coronameddelande: servicebyrån endast öppet för flyttare och evenemangslokalerna har öppet med restriktioner

AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet. Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk.
Pressmeddelande
Publicerat:
AYY:n toimisto ulkoa

Studerandecentret byggs upp som en gemensam mötesplats för studerande vid Aalto-universitetet

Byggnaden som kommer till campusets kärna är studentorganisationernas och universitetets gemensamma satsning.
Ajankohtaista, Pressmeddelande
Publicerat:
Opiskelijakeskus allekirjoitus

Student associations: “Pandemic exit strategy must include the opinions of students”

For the last year CMT (Crisis Management Team) has made the important decisions regarding Aalto University's daily activities. Neuvosto, a committee of chairs of associations at Aalto, wrote a statement about taking students' perspectives and transparency back into decision making.
Blog, Kannanotot ja lausunnot
Publicerat:
Students with protest signs

“Don’t dream it – vote for it!” – AUS uppmuntrar unga esbobor att rösta och kandidater att förbinda sig till AUS kommunalvalsmål

Under kommunalvalet för Aalto-universitetets studentkår kampanj för att allt fler unga esbobor ska använda sin rösträtt i valet. Nu är det inte dags att sova utan att påverka framtidens Esbo! AUS målprogram för kommunalvalet har skickats till partierna och siktar på ett kolneutralt, mångfaldigt och välmående Esbo.
Ajankohtaista
Publicerat:
Don't dream it, vote for it!

Kommunalval – spelar det någon roll om jag röstar?

Kommunalvalet närmar sig. AUS styrelsemedlem Tiina Pajukari och påverkansexpert Fon Krairiksh skrev en blogg om varför det lönar sig att rösta, var och när kan du rösta, och hurdana saker kan du påverka genom att rösta.
Ajankohtaista, Blog
Publicerat:
kuvassa ääni laitetaan vaaliuurnaan

En euro till varje studerande — hur borde Aalto-universitetet använda den? Dela med dig av din idé senast den 30 maj 2021

I år provar Aalto-universitetet något nytt: vi inbjuder de studerande att besluta hur 12 000 euro av universitetets budget ska användas. Målet med detta pilotprojekt är att utveckla och utnyttja campus på ett studerandevänligt sätt och inkludera de studerande i beslutsfattandet.
Ajankohtaista
Publicerat:
opiskelijoita amfilla
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat