Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag! Viktig information om den temporära lagändringen beträffande föreningsmöten

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
Toiminta-avustushaku

Dags att göra årliga föreningsanmälningar och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och samtidigt kan föreningarna i första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Inlämningen av föreningsanmälan och ansökningstiden börjar på måndag 22 mars kl. 12.00 och går ut på onsdag 30 juni kl. 23.59. Till en början berättas om att göra föreningsanmälan och därefter om att ansöka om verksamhetsbidrag. I slutet ännu en länk till föreningsguiden och kontaktuppgifter för frågor.

Verksamhetsbidragsansökningarna och föreningsanmälningarna behandlas så snabbt som möjligt efter att ansökningstiden gått ut men bidragen utbetalas först på hösten. Vi informerar om närmare tidtabell och hur ansökningsbehandlingen framskrider. Det här året är ansöknings- och anmälningstiden exceptionellt lång, då interimslagen som gäller föreningslagen 677/2020 är i kraft.

OBS! Interimslagen tillåter inte att föreningarna avviker från årsmötestidpunkten som de själva bestämt i stadgarna. Det är tillåtet att hålla mötet med distansanslutning och mycket rekommenderbart utan separat notering i föreningens stadgar.

VAD ÄR FÖRENINGSANMÄLAN?

Föreningarna inom AUS måste göra en föreningsanmälan varje år. Det väsentliga är att vi kontrollerar om föreningen fortfarande uppfyller kraven i AUS föreningsreglemente. Den viktigaste bilagan är alltså gällande stadgar. Enligt föreningsreglementet kan en förening som inte lämnar in anmälan under två på varandra följande år avlägsnas ur registret på styrelsens beslut.

Föreningsanmälan består av flikar som fylls i och krävda bilagor. Som bilagor behövs

 • aktuella stadgar
 • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • verksamhetsplan för pågående verksamhetsår

HUR GÖR JAG FÖRENINGSANMÄLAN?

 1. Samla in nödvändiga bilagor färdigt (stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan)
 2. Logga in i  Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens användarkoder. Om du har tappat bort koderna kan de oftast reseteras med er styrelses e-postadress på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
 3. Fyll noggrant i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor. Mellanspara alla flikar separat.
 4. Om du inte lämnar in alla krävda bilagor är föreningsanmälan bristfällig. Du kan be om mer tid för inlämning av bilagorna men för det behövs en motiverad och vägande orsak. Skicka

meddelande [email protected], berätta din motivering och när bilagorna är färdiga.

 1. Fint, allt klart! Du har nu gjort den krävda föreningsanmälan.

VAD ÄR VERKSAMHETSBIDRAGET?

AUS verksamhetsbidrag är avsett för att stödja föreningens löpande verksamhet. Alla föreningar som hör till den första förteckningen i AUS föreningsregister kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Bidraget söks årligen och poängsätts med poängsättningsmodell för utdelning av verksamhetsbidrag Om föreningen gör bidragsansökan enligt anvisningarna har de samtidigt gjort föreningsanmälan som krävs av alla.

Ansökan om verksamhetsbidrag består av en ansökningsblankett och de bilagor som krävs. Som bilagor behövs

 • aktuella stadgar
 • bokslut för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)
 • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • verksamhetsplan för pågående verksamhetsår
 • budget för pågående år

Grunden för betalning av eventuellt bidrag är dessutom en uppdaterad föreningsprofil på AUS webbplats (blankett för uppdatering av profilen).

HUR SÖKER JAG VERKSAMHETSBIDRAG?

 1. Samla in nödvändiga bilagor (stadgar, bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget)
 2. Logga in i  Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi  med din förenings användarkoder. Om du har tappat bort koderna kan de oftast reseteras med er styrelses e-postadress på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
 3. Fyll noggrant i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor. Mellanspara alla flikar separat. Ansökan kan göras  bit för bit. Om ni är en särställd förening fyll även i fliken Särställning (inverkar inte på bidragsansökningen men ifyllning är en grund för betalning av bidraget).
 4. Frågorna om verksamhetens omfattning och karaktär kan svaras utgående från  föreningens verksamhet före undantagstiden. Föreningen kan alltså ansöka om bidrag som normalt även om verksamheten skulle ha varit mindre eller haft paus under det senaste året. För att uppnå det maximala antalet poäng krävs inte att aktiviteter ordnas varje vecka inom varje delområde.
 5. Om du inte lämnar in alla krävda bilagor minskar varje saknad bilaga bidragsbeloppet. Sanktionerna kan undvikas genom att be om tilläggstid för inlämning av bilagor men för detta behövs en vägande orsak. Skicka meddelande [email protected], berätta din motivering och när bilagorna är färdiga.
 6. Fint, allt klart! Du har nu ansökt om bidrag och gjort den krävda föreningsanmälan.

Grunden för betalning av eventuellt bidrag är dessutom en  uppdaterad föreningsprofil på AUS webbplats (blankett för uppdatering av profilen).

TIPS

Tips för verksamhetsgranskare och bokslutsupprättare

Många föreningars verksamhetsperiod har upphört vid årsskiftet och senast nu är det dags att påbörja bokslutsupprättandet. Därefter kan verksamhetsgranskarna ta över. Se aktuella tips för bokslutet och verksamhetsberättelsen i AUS föreningsguide  

MER INFORMATION AV VEM?

Informationen i detta meddelande finns även här.

Har du några frågor? Kom mötas föreningssektor i Zoom den 6.4. på 16:30-17:30!

AUS föreningssektor ([email protected]) svarar på alla frågor om verksamhetsbidraget. Du når föreningssektorn även per telefon på numret 0406772033 (vardagar). Ta  omedelbart kontakt om föreningen inte kan fylla i ansökningsblanketten eller anmälan inom utsatt tid.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.