Kompletterande utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2024

Aalto-universitetets studentkår (AUS) söker studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning. Den kompletterande utlysningen är öppen 12.2–26.2.2024.
Hae hallopediksi Apply to become a student representative  Sök till studentrepresentant

Aalto-universitetets studentkår (AUS) söker studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning för 2024. Den kompletterande utlysningen börjar den 12 februari 2024 och löper ut den 26 februari 2024 kl. 23.59.

Ansökningen sker på finska, svenska eller engelska genom de elektroniska ansökningsformulären som finns på adressen beta.halloped.fi. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen https://www.ayy.fi/sv/studentrepresentanterna

Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Programspecifika organ är i allmänhet avsedda för studenter vid nämnda program, men ansökningar från studenter på samma högskola eller studenter som är på något annat rimligt sätt kopplade till program är välkomna.

Föreningar inom AUS kommer att höras vid framtagandet av beslutsförslaget. De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till aktörer inom föreningar och till de hallopedansvariga utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer.

AUS betonar likabehandling och mångfald i sin verksamhet. Vi önskar att få ansökningar från internationella examensstuderande, representanter för olika kön och från alla andra bakgrunder.

Urvalskriterier 

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Om du ansöker endast som en medlem eller endast som en suppleant, vänligen ange det i din ansökningstext – endast kryssrutan i formuläret är inte bindande i beslutsfattandet.

Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom t.ex. föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet, din högskola eller någon andra enhet du ansöker i.

Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit, särskilt vid val av kommittéerna för akademiska ärenden, men viljan och motivationen att arbeta för studenternas bästa är definitivt nog.

Mer information och hjälp till ansökan:

Teemu Palkki
Påverkansexpert, högskolepolitik
[email protected]

Studentrepresentanter i förvaltningen 2024

 
Organ Medlemmar+ suppleanter
   

Aalto-universitetet

 
Examensnämnden 1+2
Styrgruppen för språkcentrum 2+2
Restaurangkommittén 0+1
Aalto Junior -styrgruppen 0+1
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Junior 1+1
Strategisk ledningsgrupp för Aalto Ventures Program 1+1
Styrgruppen för forskning (ReSG) 1+1
   

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS

 
Utbildningsrådet för filmkonst  2+3
Utbildningsrådet för design 0+3
Utbildningsrådet för konst och media  0+3
Bachelor’s Programme in Design Programme Committee 0+2
   

Högskolan för kemiteknik CHEM  

 
Akademisk kommitté för kemiteknik 0+2
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi 0+1
Bedömningsgruppen för undervisningskunnande vid högskolan för kemiteknik 2+2
   

Högskolan för elektroteknik ELEC

 
Akademisk kommitté för elektroteknik 0+2
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering 2+3
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology 2+3
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för elektroteknik 0+1
   

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

 
Akademisk kommitté för ingenjörsvetenskaper 1+3
Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskaper 0+1
Kommittén för jämlikhet, mångfald och inkludering vid högskolan för ingenjörsvetenskaper (EDI-kommittén) 0+2
Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper 0+1
   

Högskolan för teknikvetenskaper SCI 

 
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap (SCITEC) 2
   

Gemensamma program

 
Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM, ENG) 0+3
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC) 1+3
Styrgruppen för programmet Creative Sustainability 0+1
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG) 0+2
IDBM-utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI) 1+3
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM) 1+2
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning 2+2
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

a girl waving hand
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökningsutlysning: Bli modell för AUS bildbanksfotografering

Aalto-universitetets studentkår uppdaterar sina bildbanksbilder och söker entusiastiska studenter som vi kan fotografera. Fotograferingarna ordnas tre gånger under år 2024 och vi önskar studenter från olika branscher. Vi söker sammanlagt 15 studenter.
Wilma Branders, ei hymyile
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Mentalhälsoveckan firas i skuggan av studerandenas mentalvårdskris

Den här veckan firas återigen studerandenas mentalhälsovecka vars syfte är att lyfta fram den alarmerande situationen för mental hälsa samt bygga en mentalhälsovänligare studerandekultur i högskolegemenskaperna.
Facelift_1
Ajankohtaista Publicerat:

Otsvängen 18 B & C-trappornas trivselrenoveringar är färdiga

Otsvängen 18 B- och C-trappornas facelift dvs. trivselrenoveringar har blivit färdiga. Projektet framskred inom utsatt tidtabell och mycket lyckat ur fastighetsägarens synvinkel. Trivselrenoveringarna gjordes under tiden 11/2023 - 3/2024.
Hymyileviä nuoria
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Sök till FSF:s kommittéer

Aalto-universitetets studentkårsmedlemmar har nu möjlighet att söka till Finlands studentkårers förbunds FSF:s delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU) och klimatnätverket. I kommittéerna får du lära dig och göra nationellt påverkansarbete om utvecklingssamarbete och klimatpolitik.