Kompletterande ansökning av studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning

AYY söker de sista studentrepresentanterna för år 2021.
Keskellä henkilö ja teksti Hae hallopediksi

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2021.

Ansökningstiden börjar den 27 januari 2021 och löper ut den 7 februari 2021 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen beta.halloped.fi. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Behöriga att söka till utbildningsprogramspecifika organ är ifrågavarande programmets studerande.

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 10 januari 2021.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier 

Kommittéerna för akademiska ärenden 

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig kan ses som merit.

Övriga 

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Otnäs 27.1.2021
För räkning av styrelsen för Aalto-universitetets studentkår 

Teemu Palkki
Påverkansexpert, högskolepolitik

Mer information och hjälp till ansökan: [email protected]

Studentrepresentanter i förvaltningen 2021

Organ, medlemmar+ suppleanter

Aalto-universitetet

Ledargruppen för språkcentrum, 0+1
Restaurangkommittén, 0+1
Styrgruppen för öppna universitetet, 1+0

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS

Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur, 0+3
Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen, 0+1
Bachelor's Programme Committee in Design, 1+2
Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2+2

Handelshögskolan BIZ

Akademisk kommitté för handelsvetenskap, 0+2
Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik, 1+1
Entrepreneurship Programme Committee, 0+1

Högskolan för elektroteknik ELEC

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 0+2

Högskolan för teknikvetenskaper SCI 

Kvalitet- och jämställdhet gruppen, 1+1

Gemensamma program

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, ENG, CHEM), 0+1
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC), 1+1
IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), 0+3
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG), 3+3
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning, 2+2
Styrgruppen Creative Sustainability, 0+1

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.