Kompletterande ansökning av studentrepresentanter i Aalto-universitetets förvaltning

Keskellä henkilö ja teksti Hae hallopediksi

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2021.

Ansökningstiden börjar den 27 januari 2021 och löper ut den 7 februari 2021 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen beta.halloped.fi. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/

Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Behöriga att söka till utbildningsprogramspecifika organ är ifrågavarande programmets studerande.

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 10 januari 2021.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier 

Kommittéerna för akademiska ärenden 

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig kan ses som merit.

Övriga 

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Otnäs 27.1.2021
För räkning av styrelsen för Aalto-universitetets studentkår 

Teemu Palkki
Påverkansexpert, högskolepolitik

Mer information och hjälp till ansökan: [email protected]

Studentrepresentanter i förvaltningen 2021

Organ, medlemmar+ suppleanter

Aalto-universitetet

Ledargruppen för språkcentrum, 0+1
Restaurangkommittén, 0+1
Styrgruppen för öppna universitetet, 1+0

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS

Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur, 0+3
Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen, 0+1
Bachelor's Programme Committee in Design, 1+2
Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2+2

Handelshögskolan BIZ

Akademisk kommitté för handelsvetenskap, 0+2
Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik, 1+1
Entrepreneurship Programme Committee, 0+1

Högskolan för elektroteknik ELEC

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 0+2

Högskolan för teknikvetenskaper SCI 

Kvalitet- och jämställdhet gruppen, 1+1

Gemensamma program

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, ENG, CHEM), 0+1
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC), 1+1
IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), 0+3
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG), 3+3
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning, 2+2
Styrgruppen Creative Sustainability, 0+1

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Infobreven till flyttande hyresgäster

Flyttar du ut ur eller in i AUS lägenhet? Fick du flyttarens infobrev till din epost? Om inte, kan du kontrollera aktuella påminnelser härifrån.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2021

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 9.8.2021-9.1.2022.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Jämlikhetsanalysen av sångboken har blivit färdig - bearbetningen av den nya sångboken framskrider

Jämlikhetsanalysen av Teekkarilauluja-sångboken lyfter fram missförhållanden i sångkulturen. Speciellt problematiskt upplevdes det återkommande manliga perspektivet och bindandet av kvinnans roll till mansaktören. I sångtexterna förekom även våldsamma, homofobiska, rasistiska och övriga diskriminerande ord. Analysen ger en bra utgångspunkt för Aalto-universitetets studentkårs jämlikhetsarbete och sångboksredaktionens arbete. Den nya sångboken är under bearbetning.
Avaimet keltaisella taustalla
Ajankohtaista Publicerat:

Dörröppningstjänst till AUS boende

I fortsättningen sköter Securitas dörröppningen för AUS invånare om boenden låser ut sig ur bostaden.