Kommunalval – spelar det någon roll om jag röstar?

Kommunalvalet närmar sig. AUS styrelsemedlem Tiina Pajukari och påverkansexpert Fon Krairiksh skrev en blogg om varför det lönar sig att rösta, var och när kan du rösta, och hurdana saker kan du påverka genom att rösta.
kuvassa ääni laitetaan vaaliuurnaan

Men kan din röst påverka? 

Finland är ett så pass litet land att kandidater kan slå igenom med mycket små röstantal. När kampanjarbetare i Finland säger att ”varje röst räknas”, är detta bokstavligen sant. I de föregående kommunalvalen räckte 457 röster till att få en Sannfinländsk kandidat invald i Helsingfors. I Åbo räckte 135 röster för att välja in en kandidat från Vänsterförbundet och i Villmanstrand räckte 132 röster för att få in en kandidat från Nationella Samlingspartiet. I Vasa blev en kandidat från Vänsterpartiet invald med endast 96 röster. Förutom att din egen röst har en påverkan, skulle vi kunna slå vad om att ifall du får dina vänner att rösta skulle ni kunna påverka mycket! (Och ifall du inte ännu har rösträtt kan du ändå inspirera någon som funderar på att rösta eller inte rösta, att rösta för din del.)

Blä, politik 

Det kan också vara bra att tänka på att fastän val ofta ser ut som en popularitetstävling mellan vridna politiker, eller beslutsfattande verkar som ogenomskinliga avtal vilka görs bakom stängda dörrar, är detta inte sant i synnerhet på den kommunala nivån. I ett litet land som Finland är politiker människor med helt vanliga yrken som motiveras av sina egna synpunkter på vad som behöver förändras i just deras grannskap. Dessa är saker man vanligtvis vill påverka: 

- Kollektivtrafik, cykelrutter och gångvägar 

- Offentlig hälso- och sjukvård (till exempel: visste du att Esbo stad erbjuder gratis preventivmedel för under 25-åringar?) 

- Placering av polikliniker 

- Bibliotekstjänster 

- Återvinningsstationer 

- Byggande av billiga bostäder

Dessa och många andra saker som påverkar kommuninvånare är på politikernas agenda. Du kanske inte bryr dig om politiska processerna eller politikerna, men de ärenden som behandlas är verkligen sådana som även påverkar ditt liv. 

Vems framtid handlar det egentligen om? 

Vi på AUS vill uppmuntra studenter och unga till att rösta och bekanta sig med saker som har en direkt påverkan på dem. I jämförelse med övriga åldersgrupper har röstningsprocenten bland unga varit mycket låg under de senaste åren – för varje ung person röstar 2–3 pensionärer.  

Vi vill hjälpa våra medlemmar att hitta en kandidat som är lämplig för dem, därför ordnar vi två valpaneler: 18.5 kl 16 och 17.30 Esbo- och Helsingfors-valpanelen tillsammans med World Student Capital och 26.5 kl 16 tillsammans med Moniheli en engelskspråkig panel som fokuserar på miljöfrågor. Man kan också hitta en lämplig kandidat med till exempel en valmaskin. Allians rf har sammanställt en valmaskin för unga och exempelvis Yle har en allmän valmaskin.

Nedanför hittar du nyttiga länkar och dokument.

Var kan jag rösta? 

Under förhandsröstningen 26.5–8.6 kan du rösta i vilken vallokal som helst, men under den egentliga valdagen 13.6 får du endast rösta i den vallokal som adresserats till dig. 

Din egentliga vallokal adresseras enligt vilken adress du varit skriven vid den 23.4.2021. 

Om du bor på en annan ort över sommaren, till exempel på grund av arbete, kan du i förhandsröstningen välja vilken vallokal som helst. Om du röstar på den egentliga valdagen så måste du åka till din studieort för att rösta. Vi rekommenderar att rösta på förhand eftersom det ger betydligt mer flexibilitet gällande både tidpunkt och vilken vallokal man röstar i. 

Otnäs vallokal finns på Teknikvägen, i de tillfälliga lokalerna för Gäddviks finskspråkiga gymnasium. Platsen där Esbo och Helsingfors vallokaler finns hittas åtminstone på kommunernas webbplatser.

Läs mer:

AUS kommunalvalsmål https://www.ayy.fi/sv/dont-dream-it-vote-for-it-aus-uppmuntrar-unga-esbobor-att-rosta-och-kandidater-att-forbinda-sig

https://vaalit.fi/sv/kommunalval 

https://www.suomi.fi/medborgare/parforhallande-och-familj/valkommen-till-vuxen-alder/guide/tillstand-att-paverka/rostning-vid-kommunalval 

Röstning på valdagen | espoo.fi (esbo.fi)

Hemkommun | Kommunförbundet (kommunforbundet.fi)

Nuorten vaalikone | Allianssi (även på svenska)

Fon Krairiksh, Påverkansexpert: internationalitet
Tiina Pajukari, Styrelsemedlem: socialpolitik, val, välbefinnande, hållbar utveckling

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.