Kirsi från boendeservicen blir sakkunnig – Saila från studerandeservicen flyttar till kundbetjäningen

Kirsi Veijola som jobbar i kundtjänsten för boendet har tagit över befattningen som sakkunnig för boende. Hon kommer i fortsättningen att arbeta med t.ex. utvecklingen av det kollektiva boendet, boendetrivseln och invånardemokratin. Saila Rappumäki som jobbat på studerandeservicen kommer att ta över efter henne i kundtjänsten.

AUS vill satsa på kollektivt boende. Boendetrivseln och invånardemokratin betonas i verksamhetsplanen och fastighetsstrategin. Nu får AUS också en egen anställd för dessa teman, då tidigare bostadsdsekreteraren Kirsi Veijola blir sakkunnig för boende och tar tag i just de här frågorna.

Kirsi njuter av sitt jobb redan från början. ”Det är härligt att studentkåren avdelat resurser för så viktiga teman. Jag har möjlighet att genuint och utan brådska arbeta med frågor som gäller till exempel boendetrivseln”.

Det nya jobbet förändrar också Kirsis arbetsdagar helt konkret. ”Jag kommer inte längre att sitta i kundtjänsten. Jag kommer att sakna kundbetjäningen, men tycker samtidigt det är skönt att arbetet i fortsättningen inte är så knutet till servicebyråns öppettider. Min fysiska arbetsplats har också flyttat.”

Kirsi Veijola on siirtynyt asumisen asiantuntijaksi. Kuva: Aino Korpinen
Kirsi Veijola on siirtynyt asumisen asiantuntijaksi. Kuva: Aino Korpinen

Kirsis första åtgärd blir att stödja Slottsvärdarna och utveckla deras verksamhet. Framöver vill hon vara en kontaktperson och stöttepelare för slottsvärdarna och hjälpa dem sköta denna frivilliguppgift som är så viktig för gemenskapen. Hon kommer att delta i husmöten i den mån det är möjligt och önskvärt. ”Vi har också samlat på oss en massa annat respons- och idématerial under årens lopp, så jag behöver inte starta från noll. Vi kommer också att utnyttja resultaten från ITP-kursen. Säkert kan vi också hitta nya verktyg från studierna i samhällspedagogik som jag kommer att avlägga vid sidan av arbetet från och med januari.”

De största förnyelsebehoven i AUS boendeservice är enligt Kirsi bland annat reglementsändringarna i fråga om valet av boende samt stödet för kollektivt boende. ”Nu uppstår boendegemenskaperna slumpmässigt eller genom att kompisar söker bostäder tillsammans. För närvarande kan man till exempel inte ansöka om stora studentrumsbostäder i grupp” säger Kirsi. ”Den största utmaningen när det gäller kollektivt boende är antagligen att dela de gemensamma utrymmena med främmande människor som har andra krav på renligheten. Det skulle vara viktigt att utveckla en tydlig process för att informera AUS om problem i gemensamma utrymmen. Samtidigt måste hyresgästerna kunna lita på att en anmälan tagits emot och vid behov också leder till åtgärder.”

När vi ber Kirsi om önskemål eller tips till hyresgästerna svarar hon utan tvekan ”Kom med i verksamheten! Delta i husmötena. Det är rätt sätt att påverka. Där kan ni konkret och enkelt påverka ert eget boende.”

Kirsis efterträdare i kundtjänsten är Saila Rappumäki som tidigare jobbat med medlemstjänsterna.

Saila Rappumäki siirtyy opiskelijapalveluista asumispalveluihin. Kuva. Aino Korpinen
Saila Rappumäki siirtyy opiskelijapalveluista asumispalveluihin. Kuva. Aino Korpinen

”Jag har redan länge varit intresserad av bostadsfrågor. Innan jag började jobba med studerandeservice samordnade jag nödinkvarteringen, och mitt nuvarande avtal har också omfattat boendetjänster. Nu beslutade jag att övergå helt till boendetjänsterna eftersom möjligheten uppstod.”

Sailas introduktion i det nya arbetet har kommit igång bra.  Tidigare har hon också skött en del relaterade uppgifter. Bland annat har hon godkänt bostadsansökningar, skickat bostadserbjudanden, undertecknat hyresavtal och besvarat e-post. Nu har hon mer detaljerat fått sätta sig in i reglementet för boende och lagen om hyra av bostadslägenhet.

Saila räknar med att det i början kan vara svårt att släppa det tidigare arbetet eftersom hon snappar upp ärenden från studerandeservicen under dagens lopp. Hon ser ändå fram emot sina nya uppgifter. ”Arbetet med boendetjänsterna är på vissa sätt mer utmanande och mångdimensionellt än studerandeservicen. Det finns mer att tillämpa, vilket intresserar och motiverar mig.”

Kirsi inledde övergången till sina nya uppgifter i slutet av hösten. Saila kommer att börja jobba med boendeservicen på heltid vid ingången av 2019.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.