Jämlikhet i AUS

Illustration of flowers

Välkommen till AUS jämlikhetssida där du hittar följande delar:
1. Information om styrande principer och värderingar
2. Olämpligt beteende och trakasserier 
3. Kontaktblankett och anonymt anmälningsverktyg
4. Hur agera om du möter olämpligt beteende i en undervisningssituation?
5. Minoritetsstress och anmälningsverktyg
6. Workshoppar, utbildning och diskussioner för gemenskapens medlemmar

1. Värderingar

Vad betyder jämlikhet för AUS?

Jämlikhet betyder att mångsidiga människogrupper har likvärdiga möjligheter att delta i sin gemenskap och använda gemenskapens resurser.

AUS förhåller sig studentvänligt till jämlikhet. Aaltogemenskapens medlemmar bör erbjudas möjlighet att identifiera hinder och strukturell ojämlikhet. Vi bjuder med dig att göra Aaltogemenskapen så jämlik och inklusiv som möjligt.

Vi är en mångsidig och jämlik gemenskap. Vi strävar efter att befrämja människornas ömsesidiga respekt och förstå bättre hur minoriteter behandlas och hur olika minoritetidentiteters intersektionalitet fungerar.

AUS jämlikhetsarbete stöder studenternas välbefinnande genom att uppmuntra medlemmarna att berätta om sina upplevelser om olikhet samt inkludering och utanförskap. Vi strävar efter att befrämja medmänsklighet och empati i gemenskapen.

AUS beaktar hållbarhet i all verksamhet. Det finns inte en framtid som vi inte skulle höra till så det är viktigt att höra allas röst i vår gemenskap.

2. Ta kontakt med jämlikhetsansvariga i följande situationer:

Du upplever att du har antastats, stängts utanför, utsatts för negativ uppmärksamhet eller du varit med om felaktigheter.   

Du upplever att olämpligt språk används eller man beter sig olämpligt i någon del av gemenskapen

Det finns en olöst konflikt, skvaller eller dålig atmosfär i din egen del av gemenskapen.

Du oroar dig för att du sårat någon och vill fundera på hur du skulle kunna rätta till situationen.

Ta kontakt [email protected], vi inleder gärna en diskussion!

Om du behöver stöd kan vi fundera på alternativen tillsammans.


Vad kan AUS jämlikhetsansvariga göra?

Vi kan 
- lyssna
- vägleda till bättre tjänster vid behov
- ge idéförslag för metoder som  vi kan använda för att lösa ärendet med dig
- hjälpa till att identifiera vad som räknas som osakligt beteende om du inte är säker

Vi kan inte
- vara partiska eller representera någondera parts åsikter
- bestraffa någon
- kräva eller analysera bevis
- berätta om diskussionsinnehållet för andra (utan ditt tillstånd)

3. Att göra anmälan och kontaktbegäran

Du kan fylla i blanketten och be oss ta kontakt eller skicka epost till adressen [email protected]. All kontakt är absolut konfidentiellt. Vi delar inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter med någon utan ditt tydliga samtycke. Om du vill göra anmälan anonymt, lämna inte in dina kontaktuppgifter.

4. Hur agera om du upplever osakligt beteende i en undervisningssituation?

Om du upplever trakasserier eller osakligt beteende i en undervisningssituation eller situation gällande studier kan du berätta om saken för föreläsaren eller annan närvarande personalmedlem. De har skyldighet att ingripa.

Om trakasserierna eller det olämpliga beteendet inte tar slut, eller om trakasseraren är universitetspersonal kan du ta kontakt med din högskolas studieärendechef ( e-postadresserna i formen [email protected]), som har skyldighet att föra ärendet vidare.

Kontaktuppgifter finns på Aaltos webbplats

5. Minoritetsstress-anmälan

Minoritetsstress upplevs av kvinnor, POC-människor/personer LGBTQI+ -minoriteter och övriga som regelbundet måste försöka ”anpassa” sig till upplevda sociala normer. Genom anmälan samlar vi anonymt in information som hjälper oss att identifiera problem i vår gemenskap som kräver uppmärksamhet. Med hjälp av verktyget kan vi bättre förstå strukturell ojämlikhet som förhindrar en del av  gemenskapens medlemmar att delta fullskaligt i vår gemenskap.

LINKKI: Minoritetsstress-anmälan

6. Workshoppar, utbildning och diskussioner för gemenskapens medlemmar

En gemenskap som är medveten om jämlikhetsärenden kan bygga upp en jämlikhetskultur. Eftersom det är fråga om människor och gemenskaper finns det inte regler som man kunde undervisa en gång och komma ihåg efter det. Det är fråga om en ständig process vars upprätthållande kräver dialog och diskussion av gemenskapen. Funderar du på något som skulle kräva tilläggsutbildning? Ta kontakt: [email protected].

För att stöda organisationer har vi skapat en guide för att hantera och förebygga trakasserier.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat