Insignier som bärs av studenterna vid Aalto

kunniamerkki

Insignier som bärs av studenterna vid Aalto

Aaltogemenskapen kännetecknas av både sin storlek och sin mångfald. Denna mångfald syns i halarnas färgskala och på många andra sätt. Till exempel nålar, kårband, mössor och andra insignier är utmärkande för Aaltogemenskapen, och alla har sin egen historia och betydelse.

AUS insignier

Studentkårens officiella färger är silver och purpur, som bland annat syns på studentkårens fana och kårband.

Kuntanauha8
Bärs som på bilden

AUS kårband

AUS medlemmar kan köpa studentkårens band på Otnäs servicebyrå. Bandet uttrycker den akademiska tillhörigheten och används vid festliga tillfällen. Bandets färger är, uppifrån och ner, purpur (PMS 248U) och silver. Proportionerna är fem till två. Bandet är 3 centimeter brett.

Alla studentkårens nuvarande och tidigare medlemmar samt studentkårens anställda har rätt att bära studentkårens band. Studentkårens band bärs från högra axeln ner till vänstra höften. Kvinnor och män bär bandet på samma sätt. Bandet bärs alltid högst upp och det får inte beröra bar hud. Bandet kan också bäras som en rosett och får då fästas till höger på bröstet. För en rosett behövs 0,50 meter band.

Så binder du kårbandet till en rosett

På den här sidan finns anvisningar steg för steg om hur du binder AUS kårband till en rosett.

Här finns anvisningarna för att binda en rosett.
Kuntanauha7

Teknologbandet

Teknologbandet från Tekniska högskolans studentkårs THS tid används fortfarande. Teknologbandet är 20 millimeter brett och rött med två tre millimeter breda vita ränder. Ränderna löper längs bandet på en millimeters avstånd från vardera kanten. Bandet bärs under studentkårens officiella band vid högtidliga tillfällen som ett tecken på teknologtillhörigheten. Bandet kan köpas på servicebyrån i Otnäs.

Ekonomistudenternas kårband

Även ekonomistudenterna använder det gamla kårbandet från KY:s tid som studentkår. KY:s kårband är orange och grönt, som symboliserar välstånd och tillväxt. Bandet är 30 millimeter brett och kan bäras som band eller rosett. Liksom teknologbandet bärs också KY:s kårband under studentkårens officiella band vid högtidliga akademiska tillställningar som ett tecken på ekonomtillhörigheten. Bandet kan köpas hos KY:s servicesekreterare i Espilä eller Tölö.

Övriga band

Utöver de ovannämnda använder också bland annat nationerna och flera större ämnesföreningar egna band. Till exempel har Teknologföreningen, Fysikergillet, Inkubio och Aalto Marketing Society egna band som tecken på medlemskapet. Dessutom har en del gillen och föreningar band som delas ut i samband med förtjänsttecken, till exempel Processteknologerna och Maskiningenjörsgillet.

Nålar, pins och utmärkelser

På Aalto-universitetets högtidligaste tillställningar, till exempel på olika årsfester, ser man ofta nålar och pins som säger förvånansvärt mycket om den som bär dem.

På fester i Aaltogemenskapen är det mycket vanligt att man bär till exempel den egna ämnesföreningens eller det egna gillets nål eller pins. Dessutom har nästan alla AUS frivilligsektioner och deras kommittéer egna symboler, och den som är insatt ser med en enda blick om gästen varit till exempel kassör, ordförande, medlem i gemenskapssektionen Aava eller i Teknologsektionens festkommitté. Märket är oftast en pins, men vissa märken bärs till exempel på en halskedja eller ett snöre.

AUS nål för alla medlemmar

Studentkårens symbol är en trippelspiral i silver som avgränsas av en purpurfärgad liksidig triangel med silverkanter. Symbolen ska bäras så att spetsen på den mittersta spiralen pekar nedåt. När symbolen bärs i form av en nål spelar riktningen dock ingen roll.

Alla studentkårens nuvarande eller tidigare medlemmar och nuvarande anställda får bära märket på en nål med höjden 14 mm från triangelns kant till den motsatta spetsen. Nålen tillverkad i silver med purpuremaljerad yta kan köpas på servicebyrån till priset 10 €.

AUS utmärkelser

AUS beviljar olika utmärkelser för aktivitet i studentkåren och för gemenskapens mål. Utmärkelserna delas ut på särskilt högtidliga studentkårstillställningar, vanligen på årsfester.

Det finns tre olika utmärkelser: samfundstecknet, förtjänsttecknet och hederstecknet.  Tecknen är tillverkade i silver med gulddekorationer och emalj. Det centrala elementet är AUS symbol och tecknen bärs på AUS band.

Dessutom delar AUS ut en särskild utmärkelse, hjältetecknet. Hjältetecknet består av AUS symbol i silver fäst på en opalvit bakgrund med gravering. Hjältetecknen finns också på väggen i AUS kontor.

Samfundstecknet beviljas personer som aktivt verkat inom studentkåren och främjat studentkårens mål.

Förtjänsttecknet beviljas personer som varit länge och omfattande aktiva i studentkåren.

Hederstecknet beviljas personer som på ett särskilt långvarigt, aktivt och omfattande sätt arbetat för studentkårens intressen och mål.

Hjältetecknet beviljas för en enskild handling eller ett enskilt projekt eller en serie av sådana som påverkat studentkårens och kårmedlemmarnas liv.

Förtjänst- och hederstecknen är designade av Harry Tensing och tillverkade av Roman Tavast Oy.  Hjältetecknet har designats av Noora Laak.

Utöver heders- och förtjänsttecknen uppmärksammar AUS årligen årets Aalto-idrottare, årets gärning för inlärningsfrämjande och årets internationella bragd.

Mer info:
Tiina Metso, arkivarie och sakkunnigmedlem i uppvaktningsarbetsgruppen, tiina.metso(at) ayy.fi, 050 520 9441

AUS förtjänst- och hederstecken

  Kuva yhteisömerkistä.

  Samfundstecknet beviljas personer som aktivt verkat inom studentkåren och främjat studentkårens mål.

  Kuva ansiomerkistä.

  Förtjänsttecknet beviljas personer som varit länge och omfattande aktiva i studentkåren.

  Kuva kunniamerkistä.

  Hederstecknet beviljas personer som på ett särskilt långvarigt, aktivt och omfattande sätt verkat för studentkårens intressen och mål.

  Utmärkelser
  Regel som styr tecken

  Mössor

  Teknologmössan

  Teknologmössan är teknikstudenternas kännetecken. Mössan är sexkantig och påminner till sin färg om studentmössan. Kullen är av vit sammet, kanten av svart sammet och skärmen av blankt läder. Mitt på mössan sitter en svart tofs som hänger över mössans högra kant. Kokarden är symbolen för Tekniska högskolans studentkårs föregångare Polyteknikernas förening från 1800-talet, som tillsammans med mössans sex kanter, tofsen och det teknologröda fodret utgör den officiella teknologmössan. Den gyllene kokarden utgörs av en passare, en hammare, en gradskiva och en tolk inne i ett kugghjul till hälften omgivet av en krans. Mössemblemets höjd varierar mellan 15 och 24 millimeter. Mössan i sin nuvarande form togs i bruk år 1893.

  Första årets teknikstuderande som avlagt ett tillräckligt antal phuxpoäng får under sin första valborgsdag rätten att bära teknologmössa. När phuxen lägger mössan på sitt huvud för första gången under valborgsnatten blir hen en del av den över hundraåriga historia som mössan representerar. Det gäller alltså att komma ihåg att teknologmössan inte utgör någon licens att bete sig illa, utan att den är ett tecken på en glad hedersprick.

  En teknikstudent kan också skaffa en mössa utan att avlägga phuxpoäng. Då överlämnas mössan efter mors dag under det första studieåret i samband med att studenten besöker Polytekarmuseet för att sätta sig in i den historia som mössan representerar.

  Studentmössan

  Ekonomer och konststudenter använder av tradition studentmössa i stället för teknologmössa, antingen försedd med den ursprungliga lyran eller med symbolen för det egna studieområdet. Både KY:s och TOKYO:s emblem, dvs. kokarder, härstammar från 1900-talet. TF:s kokard såg dagens ljus på 2000-talet. Att byta till kokarden senast på valborg är ett populärt sätt att signalera studieområdet och tillhörigheten. Särskilt bland ekonomer har det efter en liten paus blivit vanligare att bära studentmössa, och särskilt bland olika studentkårsaktiva bärs mössan traditionsenligt från valborg till slutet av september.

  Studentmössans mössemblem, dvs. kokarder

  KY:s emblem bygger med små ändringar på ett förslag som kom in under en tävling år 1913 och först tillverkades i form av ett 24 millimeter högt gyllene medlemsmärke och som även integrerades i fanan. Emblemet är baserat på kaducén (grek. kerykeion), den stav som tillhörde handelns och tjuvarnas gud Hermes. Förutom mössmärket kan också färgerna i fodret på en standardstudentmössa bytas ut mot grönt och orange. Kokarden kan som KY:s övriga tecken köpas hos servicesekreterarna i Espilä.

  TOKYO:s kokard är resultatet av en designtävling som ordnades 1962, och den föregicks av ett emblem i form av en spiral på en torso. Emblemet som designats av Marjaana Murto är en aritmetisk spiral som vrider sig tre varv och där linjen och mellanrummet är lika breda. Mössemblemet tillverkas i guld eller någon annan närliggande metall och höjden är cirka 15 millimeter.

  TF:s gyllene kokard designades 2014 av två nationsmedlemmar, Mya Rydman och Amanda Colliander. Den är liksom den svenska lyran 21 millimeter hög och föreställer TF:s symbol på vågor omgivna av en öppen lagerkrans. TF:s kokard är designad särskilt med tanke på konst- och ekonomistuderande nationsmedlemmar som genomgått nationens phuxfostran. Kokarden förtjänas alltså genom att man avlägger phuxpoäng precis som i teknologmössans fall. I samband med att TF:s phuxivator byter ut lyran till en kokard byts också mössfodret till ett rött och gult. Be din phuxivator om mer info.

  Föreningarnas egna kläder och accessoarer

  Många föreningar och klubbar i Aaltogemenskapen har egna öronmärkta dräkter som kännetecknar dem. Spektret av olika plagg och accessoarer är brett och omspänner allt från mantlar till sparkdräktsliknande halare och labbrockar. Exempelvis Teknologorkestern Humpsvakars musikanter är lätta att känna igen på den speciella klädseln, “stassen”, som bland annat inkluderar en knallhatt, en frack med personlig logo på ryggen och en väst av Marimekkos rötti-tyg. Studentrumskollektivet BY:s medlemmar bär en halare som är svart på baksidan och vit på framsidan, med kollektivets logo på ryggen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat