History

Utmärkelser

Aalto-universitetets studentkår delar årligen ut olika utmärkelser till meriterade medlemmar i Aaltogemenskapen. På den här sidan presenterar vi de utmärkelser som AUS delar ut, mottagarna under åren som gått och instruktioner hur man kan föreslå mottagare av utmärkelser.
Kunniamerkit nauhoissa

Vem kan beviljas en utmärkelse?

Förtjänst- och hederstecken beviljas för aktiv verksamhet i AUS och för studentkårens syften. Det finns tre olika förtjänst- och hederstecken: samfundstecknet, förtjänsttecknet och hederstecknet. Dessutom delar AUS ut en särskild utmärkelse, hjältetecknet, miniaturstandar och kårband.

Utmärkelsernas utseende

AUS förtjänst- och hederstecken är tillverkade i silver med gulddekorationer och emalj. AUS symbol är det centrala elementet. Tecknen bärs på AUS band. De är designade av Harry Tensing och tillverkade av Roman Tavast Oy.

Hjältetecknet består av AUS symbol i silver fäst på en opalvit bakgrund med gravering. Under årens lopp bildar hjältetecknen ett konstverk på väggen i AUS kontor. Hjältetecknet har designats av Noora Laak.

Alla AUS förtjänst- och hederstecken har delats ut årligen sedan 2014. Tecknen överräcks på AUS årsfest.

Kuva yhteisömerkistä.
Samfundstecknet

Samfundstecknet beviljas personer som aktivt verkat inom studentkåren och främjat studentkårens mål.

Kuva ansiomerkistä.
Förtjänsttecknet

Förtjänsttecknet beviljas personer som varit länge och omfattande aktiva i studentkåren.

Kuva kunniamerkistä.
Hederstecknet

Hederstecknet beviljas personer som på ett särskilt långvarigt, aktivt och omfattande sätt verkat för studentkårens intressen och mål.

Kuvassa AYY:n sankaritunnus
Hjältetecken

Hjältetecken tilldelas för en enskild gärning eller ett enskilt projekt, eller en serie av dem, som har påverkat studentkårens och dess medlemmars liv.

Kuvassa AYY:n pienoislippu jalustoineen
Miniatyrstandar

Miniatyrstandar med fot kan med styrelsens beslut tilldelas en person eller ett samfund som med sin verksamhet har främjat studentkårens målsättningar. Miniatyrstandaren kan även tilldelas en person eller ett samfund som inte hör till studentkåren.

Kuvassa useampi AYY:n kuntanauha
AUS kårband

Att tilldela studentkårens purpursilver kårband som uppvaktning sker enligt reglementet för kårband på styrelsens beslut.

Insignier som bärs av studenterna vid Aalto

Aaltogemenskapen kännetecknas av både sin storlek och sin mångfald. Denna mångfald syns i halarnas färgskala och på många andra sätt.

Läs mer
kunniamerkki

Övriga utmärkelser

Förutom hederstecknen delar AUS också ut andra typer av utmärkelser till medlemmarna i Aaltogemenskapen och för gärningar som påverkat den.

Årets Aalto-idrottare

Årets Aalto-idrottare är en studerande som varit framgångsrik i sin egen idrottsgren på nationell eller internationell nivå. Dessutom har idrottaren framgångsrikt avancerat i studierna och är en rejäl och rättvis medlem i gemenskapen.

AUS styrelse väljer Årets Aalto-idrottare utifrån medlemmarnas nomineringar och priset delas ut i samband med loppet Aaltotian.

Gärning för inlärningsfrämjande

Priset delas ut för idéer eller ansträngningar som på ett särskilt sätt främjat lärandet vid Aalto. Priset kan ges till en person, grupp eller organisation som verkar inom Aalto.

Internationella dåd

Priset beviljas en aktör som gjort något särskilt för att internationalisera Aalto eller hjälpa internationella studerande. Priset kan ges till en person, grupp eller organisation som verkar inom Aalto.

Hållbarhetsdåd

Priset beviljas en ektör som har på ett särskilt sätt främjat hållbarheten i Aalto-gemenskapen. Priset kan ges till en person, grupp eller organisation som verkar inom Aalto.

AYY Seal of Approval

AYY Seal of Approval är ett pris i form av en säl, som beviljas med ojämna mellanrum för god praxis vid Aalto-universitetet.

Seal of Approval är studentkårens erkännande för förfaranden som till exempel förbättrar studenternas välbefinnande, studiernas meningsfullhet, växelverkan eller universitetsklimatet och som enligt studentkårens medlemmar med fördel kan tillämpas i större omfattning.

Mottagarna av gemenskapstecknet

Mottagarna av förtjänsttecknet

Mottagarna av hederstecknet

2023: Samu Nurmi, Suvi Rantamäki

2022:  Juho Salmi, Ilkka Särkiö

2021: Kari Vatanen, Hanna Hiidenpalo, Jorma Eloranta 

2020: Niko Ferm, Jori Mäkkeli, Mika Tarhala

2019: Reija Väätäinen, Jari Isaksson

2018: Anu Juvonen, Jukka Mäkelä

2017: Lauri Lehtoruusu

2016: Matti Carpen

2015: Teemu Halme

2014: Tuula Ilmes

Mottagarna av hjältetecknet

2023: Teekkarius 150 frivilliga

2021: The Songbook

2020: Joutomiehet ja BY, Wappupotti, OUBS ry

2019: Radiodiodi, Kampuskehitys

2018: AllWell?-arbetet för välbefinnande och självständighetsmottagningen i Dipoli

2017: Aalto Predators, Tempaus och WiikonWappuSauna

2016: AaltoES

2015: Juha Kallas, försäljningen av Dipoli och Aalto in/on X

2014: Återvinningscentralen och Ossi Miikkulainen

Miniatyrflagga

2023: Jaakko Helleranta, Kristiina Mäkelä

2022:  K-market Otaniemi, Markus Mäkelä, Teknologföreningen

2021: Susanna Pettersson

2020: Antti Tuomela, Eero Eloranta, Jari Jokinen

Kårband

2021: Merita Petäjä

Årets Aalto-idrottare

2023: Lucas Björklund

2022: Kaarle Tapper

2021: Antonia Eneh

2019: Amerikansk fotboll-spelaren Benjamin Ylipää

2018: Fotbollsspelaren Katarina Naumanen

2017: Amerikansk fotboll-spelaren Lauri Vainio

2016: Triatleten Ossi Hakulinen

2015: Rullstolssprintern Esa-Pekka Mattila

2014: Bowlaren Juhani Tonteri

2013: Truppgymnasten Marianne Vikkula

2012: Taekwondoka Joonas Heikkinen

2011: Konståkaren Venla Kuuluvainen

2010: Simmaren Katja Lehtonen

Årets gärning för inlärningsfrämjande

2023: Aalto Co-Educator Team

2022: Aallon opettajapalvelut, erityisesti digitaaliset oppimisympäristöt -tiimi

2021: Anna Johansson

2020: Sisäisen liikkuvuuden helpotus – Aalto-yliopiston kurssien ja sivuaineiden erillishakujen poistuminen

2017: Informationsnätverksgillet Athene

2016: Tomi Kauppinen och Lauri Malmi

2015: Linda Liukas

2014: Arbetslivskursen vid Högskolan för kemiteknik

2013: Projektet Uudet koekäytännöt

2012: Projektet Paremman oppimisen puolesta! (POP)

2011: Mamdouh El Haj Assad (priset Årets lärare)

2010: Arvo Vitikainen, Mikko Tarkkala, Ville Alopaeus, Hannele Wallenius, Kimmo Silvonen, Petri Lankoski (priset för Årets lärare); Tuomas Paloposki (priset för årets internationella lärare)

Årets internationella dåd

2023: Aalto University Students for Ukraine

2022: ESN Aalto

2021: Aalto-prästerna

2020: TOKYO ry

2019: Junction, hedersomnämnande Kamil Marwat

2017: Programmet Sustainable Global Technologies

2016: CodeBus Africa

2015: KY ry, hedersomnämnanden till Teknikens Akademiker och Broaden Your Horizons Campaign

2014: KUJ, hedersomnämnande Monica Sandberg

2013: Fysikerspexet, hedersomnämnanden Sergei Chekurov och Gaurav Das

2012: SIK International, hedersomnämnanden till Aalto International Coalition, Bernardo Clementino och Andrei Kalesnik

2011: Pamela Spokes

Hållbarhetsdåd

2023: Kipsari

2022: Climate University network

2021: Hållbarhetskommittéen vid Teknologföreningen

2020: Inkubio ry

AYY Seal of Approval

April 2023: Kampussektion 2022

April 2018: Elektroniska tentamina

April 2018: Tidningen Kvantti, projektet Aalto Space, specialsäl till Eero Eloranta

Oktober 2017: ARTS University Wide Art Studies

Maj 2017: Tysta rummet i kandidatcentret

Januari 2017: Handelshögskolans karriär- och rekryteringstjänster

Augusti 2016: Servicestället Starting point

November 2015: Projektet FUKS3

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat