Aallon opiskelijoiden käyttämiä tunnuksia

kunniamerkki

Aallon opiskelijoiden käyttämiä tunnuksia

Aalto-yhteisö on suurilukuinen, mutta myös uskomattoman monimuotoinen. Tämä monimuotoisuus näkyy paitsi haalareiden väriskaalassa, myös lukuisin muin tavoin. Aalto-yhteisölle ovatkin ominaisia esimerkiksi lukuisat rintamerkit, kuntanauhat, lakit ja muut asusteet, joilla on kaikilla oma historiansa ja merkityksensä.

AYY:n tunnukset

Ylioppilaskunnan viralliset värit ovat hopea ja purppura, ja ne näkyvät muun muassa ylioppilaskunnan lipussa ja kuntanauhassa.

Kuntanauha8
Kannetaan kuvan osoittamalla tavalla

AYY:n kuntanauha

AYY:n jäsenet voivat hakea maksutta ylioppilaskunnan nauhan AYY:n palvelutoimistolta. Nauha kertoo akateemisesta yhteenkuuluvuudesta, ja sitä käytetään juhlatilaisuuksissa. Nauhan värit ovat ylhäältä alas purppura (PMS 248U) ja hopea. Värien suhteet ovat viiden suhde kahteen. Nauhan leveys on kolme senttimetriä.

Nauhan käyttöoikeus on kaikilla ylioppilaskunnan nykyisillä ja entisillä jäsenillä sekä ylioppilaskunnan työntekijöillä. Ylioppilaskunnan nauhaa kannetaan oikealta olalta alas vasemmalle lantiolle. Nauhan kantotapa on sama naisilla ja miehillä. Nauhaa kannetaan aina ylimpänä, eikä se saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhaa voidaan kantaa myös ruusukkeena, jolloin sitä käytetään puvun oikeassa miehustassa. Ruusukkeeseen nauhaa tarvitsee 0,50 metriä.

Näin teet kuntanauhasta ruusukkeen

Tältä sivulta löytyy vaihe vaiheelta ohjeet siitä, miten AYY:n kuntanauhasta taiteillaan ruusuke.

Katso ohjeet ruusukkeen tekemiseen täältä.
Kuntanauha7

Teekkarinauha

Entisen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan TKY:n aikainen teekkarinauha on edelleen voimissaan. Teekkarinauha on 20 millimetrin levyinen, kahdella kolme millimetriä leveällä valkoisella raidalla varustettu tekniikanpunainen nauha. Raidat ovat nauhan suuntaiset, yksi kummallakin reunalla yhden millimetrin etäisyydellä reunasta. Nauhaa kannetaan ylioppilaskunnan virallisen nauhan alla akateemisissa juhlatilaisuuksissa merkkinä kuuluvuudesta teekkariyhteisöön. Nauhan voi hakea maksutta AYY:n palvelutoimistolta.

Kauppatieteiden ylioppilaiden kuntanauha

Myös kylterit käyttävät vanhaa KY:n ylioppilaskunta-ajoilta tuttua kuntanauhaa. KY:n kuntanauhan värit ovat oranssi ja vihreä, jotka symboloivat vaurautta ja kasvua. Nauha on 30 millimetriä leveä ja sitä voidaan käyttää joko nauhana tai ruusukkeena. Kuten teekkarinauhaa, myös KY:n kuntanauhaa kannetaan ylioppilaskunnan virallisen nauhan alla akateemisissa juhlatilaisuuksissa merkkinä kylteriyhteisöön kuulumisesta. Nauhan voit hankkia KY:n palvelusihteereiltä Espilästä tai Töölöstä.

Muut nauhat

Edellä mainittujen lisäksi erilaisia nauhoja on käytössä myös muun muassa osakunnilla sekä monilla suuremmilla ainejärjestöillä. Esimerkiksi Teknologföreningenillä, Fyysikkokillalla, Inkubiolla, Aalto Marketing Societylla ja Koneinsinöörikillalla on käytössään omat, jäsenyyttä osoittavat nauhat. Lisäksi joillain killoilla ja yhdistyksillä nauhaa jaetaan vain ansiomerkin yhteydessä. Näin on muun muassa Prosessiteekkareilla ja Koneinsinöörikillalla.

Rintamerkit, pinssit ja tunnustukset

Aalto-yhteisön hienoimmissa tilaisuuksissa, esimerkiksi erilaisilla vuosijuhlilla, vieraiden juhla-asujen rintamuksissa näkyy usein eri väristen metallien kimallusta. Nämä rintamerkit ja pinssit kertovat kantajastaan hämmästyttävän paljon.

Aaltolaisten keskuudessa on hyvin tyypillistä kantaa juhlissa esimerkiksi oman opiskelualan ainejärjestön tai killan rintamerkkiä tai pinssiä. Lisäksi lähes kaikilla AYY:n vapaaehtoisjaostoilla ja niiden alaisilla toimikunnilla on oma tunnuksensa ja asioihin perehtynyt henkilö tietääkin yhdellä vilkaisulla, onko juhlavieras toiminut esimerkiksi rahastonhoitajana, puheenjohtajana, Yhteisöjaosto Aavassa tai Teekkarijaoston alaisessa Juhlatoimikunnassa. Tunnus on useimmiten pinssi, mutta muutamaa kannetaan esimerkiksi kaulaketjussa tai -nyörissä.

AYY:n rintamerkki kaikille jäsenille

Ylioppilaskunnan tunnus on hopeareunaisen tasareunaisen tasasivuisen purppuranvärisen kolmion rajaama hopeinen kolmipyörre. Tunnuksen oikea suunta on niin, että keskellä olevan pyörteen terävin kärki osoittaa alaspäin. Rintamerkkinä kannettaessa tunnuksella ei kuitenkaan ole oikeaa suuntaa.

Jokainen ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen sekä nykyinen työntekijä voi kantaa tunnusta rintamerkkinä, jonka korkeus on kolmion sivusta vastakkaiseen kärkeen mitattuna 14 mm. Hopeasta valmistettua, purppuraemaloitua jäsenille tarkoitettua rintamerkkiä voi ostaa palvelutoimistosta 10 € hintaan.

AYY:n tunnustukset

AYY myöntää erilaisia tunnustuksia aktiivisesta toiminnasta ylioppilaskunnassa sekä toimimisesta yhteisön päämäärien hyväksi. Tunnustukset jaetaan erityisen arvokkaissa ylioppilaskunnan tapahtumissa, yleensä vuosijuhlilla.

Rintamerkkien mallisia tunnustuksia on kolme erilaista, yhteisömerkki, ansiomerkki sekä kunniamerkki.  Merkit ovat hopeisia ja niihin on yhdistetty koristekultaa ja emalia. Merkkien keskeisenä elementtinä on AYY:n tunnus ja niitä kannetaan AYY:n nauhassa.

Lisäksi AYY:lla on erityinen huomionosoitus, sankaritunnus. Sankaritunnus on opaalin valkoiseen taustaan kiinnitetty hopeinen AYY:n tunnus kaiverruksineen. Sankaritunnukset löytyvät myös AYY:n toimiston seinältä.

Yhteisömerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti ylioppilaskunnassa ja toiminnallaan edistänyt ylioppilaskunnan tavoitteita.

Ansiomerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on toiminut pitkään ja laaja-alaisesti ylioppilaskunnassa.

Kunniamerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on erityisen pitkäkestoisesti, aktiivisesti ja laaja-alaisesti toiminut ylioppilaskunnan hyväksi ja edistänyt ylioppilaskunnan päämääriä.

Sankaritunnus myönnetään ylioppilaskunnan ja sen jäsenten elämään vaikuttaneesta yksittäisestä teosta tai hankkeesta, tai niiden muodostamasta sarjasta.

Ansio- ja kunniamerkit on suunnitellut Harry Tensing ja ne on valmistanut Roman Tavast Oy.  Sankaritunnuksen on suunnitellut Noora Laak.

Ansio- ja kunniamerkkien lisäksi AYY palkitsee vuosittain Aalto-urheilijan, vuoden oppimisteon sekä vuoden kansainvälisen teon.

AYY:n ansio- ja kunniamerkit

  Kuva yhteisömerkistä.

  Yhteisömerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on toiminut aktiivisesti ylioppilaskunnassa ja toiminnallaan edistänyt ylioppilaskunnan tavoitteita.

  Kuva ansiomerkistä.

  Ansiomerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on toiminut pitkään ja laaja-alaisesti ylioppilaskunnassa.

  Kuva kunniamerkistä.

  Kunniamerkki jaetaan sellaiselle henkilölle, joka on erityisen pitkäkestoisesti, aktiivisesti ja laaja-alaisesti toiminut ylioppilaskunnan hyväksi ja edistänyt ylioppilaskunnan päämääriä.

  Huomionosoitukset
  Tunnuksiin liittyvät säännöt

  Lakit

  Polyteekkarilakki

  Teekkarilakki on tekniikan ylioppilaan tunnus. Teekkarilakki on väritykseltään ylioppilaslakkia muistuttava kuusikulmainen päähine. Lakin päällinen on valkoista samettia, reunus mustaa samettia ja lippa kiillotettua nahkaa. Lakin päällisen keskelle on kiinnitetty musta tupsu, joka roikkuu lakin oikean reunuksen yli. Polyteekkarilakin kokardina on Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaa edeltäneen Polyteknikkojen yhdistyksen tunnus 1800-luvulta, joka yhdessä lakin kuusikulmaisuuden, tupsun ja tekniikanpunaisen vuoren kanssa muodostaa sellaisenaan virallisen teekkarilakin kokonaisuuden. Kokardi on kultainen, lehvän puoliksi seppelöimä hammasratas, jonka sisällä ovat harppi, vasara, kolmioviivain ja sisätulkki. Lakkimerkkinä korkeus vaihtelee 15–24 millimetrin välillä. Nykymuotoinen lakki otettiin käyttöön vuonna 1893.

  Teekkarilakin käyttöoikeuden fuksiwappuna saa tekniikan ylioppilas, joka on suorittanut tarvittavan määrän fuksipisteitä. Painaessaan polyteekkarilakin päähänsä ensimmäistä kertaa wappuyönä tulee fuksista osa sitä yli satavuotista historiaa, jota lakki edustaa. Niinpä onkin syytä muistaa, ettei polyteekkarilakki ole lupa huonoon käytökseen, vaan iloisen herrasnaisen ja -miehen merkki.

  Alan opiskelijan on mahdollista hankkia lakki myös suorittamatta fuksipisteitä. Tällöin lakin voi saada ensimmäisen opiskeluvuoden äitienpäivän jälkeen käymällä Polyteekkarimuseolla perehtymässä lakin edustamaan historiaan.

  Ylioppilaslakki

  Kauppatieteilijät ja taiteen alan opiskelijat käyttävät perinteisesti polyteekkarilakin sijasta joko alkuperäistä lyyrallista tai oman alan tunnuksin varustettua ylioppilaslakkia. Niin KY:n kuin TOKYOnkin lakkimerkit eli kokardit ovat peräisin 1900-luvulta. TF:n kokardi on puolestaan nähnyt päivänvalon 2000-luvulla. Kokardin vaihtaminen viimeistään wapuksi on suosittua ja yhdistää lakin näkyvästi opiskelualaan ja -yhteisöön. Erityisesti kyltereiden keskuudessa ylioppilaslakin käyttö on taas pienen tauon jälkeen yleistynyt, ja varsinkin erilaisten aktiivitoimijoiden päässä lakki komeilee perinteen mukaisesti usein wapusta syyskuun loppuun.

  Ylioppilaslakkiin vaihdettavat lakkimerkit eli kokardit

  KY:n tunnus saatiin pienin muutoksin vuoden 1913 kilpailuun saapuneesta ehdotuksesta, joka sai ensimmäisen ilmiasunsa 24 millimetrin korkuisena kultaisena jäsenmerkkinä ja päätyi myös lippuun lakin ohella. Kauppaa ja varkaita suojelevan Hermes-jumalan sauva Caduceus (kr. kerykeion) on pohjana tunnukselle. Lakkimerkin lisäksi perusylioppilaslakkiin on mahdollista vaihtaa myös vihreä-oranssi vuori. Kokardia voi muiden KY:n tunnusten tavoin ostaa palvelusihteereiltä Espilästä.

  TOKYOn tunnus on vuonna 1962 järjestetyn suunnittelukilpailun tulos, jota edelsi tunnuksena torson päällä oleva spiraali. Marjaana Murron luoma tunnus on kolme kertaa kiertyvä aritmeettinen spiraali, jossa viiva ja väli ovat leveydeltään identtiset. Lakkimerkkinä ilmiasu on kulta tai muu kultaa lähellä oleva metalli, merkin korkeus on noin 15 millimetriä.

  TF:n lakkimerkki on puolestaan kahden osakuntalaisen, Mya Rydmanin ja Amanda Collianderin vuonna 2014 suunnittelema kullattu kokardi. Lakkimerkki on ruotsalaisen lakkilyyran tavoin 21 millimetriä korkea ja sen keskellä on aaltojen kannattelema TF:n tunnus, jota ympäröi avoin lehväseppele. TF:n kokardi on suunniteltu erityisesti taidealaa tai kauppatieteitä opiskelevia, mutta osakunnan fuksikasvatuksen saaneita jäseniä ajatellen. Kokardi ansaitaan siis suorittamalla fuksipisteet kuten teekkarilakinkin tapauksessa. TF:n phuxivatorin suorittaman lakkimerkin vaihdon yhteydessä vaihdetaan myös lakin vuori puna-keltaiseksi. Lisätietoja saat omalta phuxivatoriltasi.

  Yhdistysten omia vaatteita ja asusteita

  Monilla Aalto-yhteisön yhdistyksillä ja kerhoilla on omia, korvamerkittyjä asuja, joista yhdistyksen tunnistaa. Erilaisten asusteiden ja vaatekappaleiden kirjo on valtava aina viitoista potkupukujen tyylisiin haalareihin ja laboratoriotakkeihin asti. Esimerkiksi Teknologiaorkesteri Humpsvakarin musikantit voi tunnistaa veikeästä asukokonaisuudesta, “stassista”, johon kuuluu mm. knallihattu, frakin takki henkilökohtaisella selkälogolla sekä Marimekon rötti-kankaasta ommeltu liivi. Soluyhteisö BY:n asukkaat sen sijaan kantavat selästä mustaa ja etupuolelta valkoista haalaria, jonka selässä komeilee soluyhteisön logo.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu