Ingenting stoppar skapandet av wappenandan- AUS ordnar wappen på distans

Ihmisiä vaijerien varassa patsaan ympärillä.

Ingenting stoppar skapandet av wappenandan och därför firas wappen i Aaltogemenskapen då när den i allmänhet brukar firas. AUS ordnar wappen digitalt på distans och wappentraditionerna strävas att följas i mån av möjlighet. En separat wappenhelhet ordnas inte senare på hösten.

AUS uppmuntrar hela gemenskapen till innovativa metoder för att ordna en trygg wapp på distans. Nu är det viktigare än någonsin att wappen också begrundas som helhet tillsammans så att wappen kan göras så mångsidig som möjligt. Till allas hjälp samlar AUS för tillfället olika verktyg och tips för distansevenemangsarrangemangen. Mer information kommer så snart som möjligt.

Wappenandan bevaras på distans

AUS samlar wappen-evenemangen på wappu.fi-sidan, där evenemangen är lättsynliga för vår medlemskår. OUBS ry stöder i alla videobaserade wappenärenden såsom streamning.  Under våren 2020 dokumenterar  och samlar Aalto-universitetets arkiv in aaltoiternas upplevelser om aaltoiternas distansliv under coronaviruspandemin och det nationella undantagstillståndet. Därutöver kan man lyssna på Wappens Vårradio 27–30.4. Mer information om dessa och evenemangen uppdateras på webbplatsen www.wappu.fi.

Du kan meddela om ditt eget öppna evenemang genom att fylla i evenemangsblanketten. Du meddelar väl om ditt evenemang även i applikationen All.to.X så att  du är med och skapar Aaltoandan och utökar Rädda Barnen RF:s välgörenhetspott.

AUS ansvar för aktörernas välbefinnande

AUS följer statsrådets anvisningar under undantagstillståndet.  Fram till den 13 maj ordnas inte sammankomster för över 10 personer. Fram till den 29 april 2020 ordnas inte  publiktillställningar eller evenemang som kräver fysisk. Fram till den 31 maj 2020 ordnas inte publiktillställningar eller evenemang för över 500 personer.

Wappen är en unik fest som i Aaltogemenskapen består av flera olika evenemangshelheter. En del evenemang ordnas av AUS sektioner och kommittéer och en del av föreningarna. Wappen är unik just vid den tidpunkt som den ordnas. Som helhet är det utmanande  att senarelägga den med evenemang till en annan tidpunkt bevarandes den unika wappenstämningen.  En del wappentraditoner såsom utdelningen av teknologgulnäbbarnas mössor är svåra att förverkliga på hösten.

För AUS är gemenskapsaktörernas orkande och välbefinnande i främsta läge.  Introduktionsveckans evenemang och AUS10- jubileumsårsevenemangen har redan planerats till hösten. Även flera av gemenskapens årsfester och övriga större evenemangshelheter  har senarelagts till hösten. Om wappen senareläggs oföränderlig till hösten är allas orkande på yttersta gränsen i början av hösten. Evenemangen borde planeras och genomföras under sommaren då våra anställda, frivilliga och övriga gemenskapsmedlemmar borde ha möjlighet att vila och ha semester Om coronavirussituationen tillåter är sommaren full av andra evenemang och mången frivillig har sommarjobb. AUS agerar ansvarsfullt och uppmuntrar gemenskapen att utveckla trygga, digitala metoder för gemenskapsbyggande och wappenfirande som kan genomföras på distans.

Aaltogemenskapen kommer på sätten

Aaltogemenskapen om något hittar på lösningar för gemenskapsbyggande även utan fysisk närhet. Wappen kommer i år annorlundare än någonsin tidigare, men desto oförglömligare. Om du så har en distanspicknik, distanskonsert, distansfrågesport eller vilket som helst distansevenemang i ditt sinne, meddela oss om ditt evenemang! Om du behöver stöd för att genomföra evenemanget tveka inte att ta kontakt.  Du får kontakt med AUS i wappenrelaterade ärenden genom att skicka epost till adressen [email protected] Vi stöder våra föreningar och medlemmar i planerandet och förberedandet av wappenevenemang.

God väntan på wappen och arrangemang till alla!

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.