Håll fast vid avgiftsfri utbildning

Den avgiftsfria utbildningens dag firas idag. I ljuset av den nuvarande politiken är dagens betydelse allt större. Man ska inte pruta på den avgiftsfria utbildningen.
A person smiling for the camera

Avgiftsfri utbildning har varit en viktig stöttepelare för den finländska högskolebildningen och gjort det möjligt för vem som helst att ta del av en högklassig, kritisk högskoleutbildning som utvecklas. Allas möjlighet att utbilda sig, hitta sitt intresseområde och delta i samhällsutvecklingen har varit en fråga av största vikt även gällande uppbyggnaden av ett välfärdssamhälle.

Ett hållbart lyft av utbildningsnivån förbättrar kunnandet

Finland har som mål att minst hälften av under 35-åringarna skulle vara högutbildade fram till år 2030. Det är ett ambitiöst mål och redan nu orealistiskt i sig. Ännu mer orealistiskt blir det när utbildningsnivån eftersträvas att höjas med sätt som håller studenternas välbefinnande i vågskålen.  Höjning av utbildningsnivån ska stöda människornas utveckling som individer och samhällsmedlemmar och måste ske på ett sätt som bevarar heltidsstudier som en meningsfull och attraktiv stig i livet. 

Finland behöver inte heller endast utbildningsnivå utan internationellt kunnande. En god utveckling av universitetens internationalisering är ändå nästan bortkastat om vi höjer läsårsavgifterna och andelen sökande minskar. 

Pressen på läsårsavgifterna riktas mot studenternas välbefinnande

För tillfället har speciellt läsårsavgiftskyldiga studenter som kommer utanför EU- och EES-området en ohållbar situation. Det kostar tusentals euro att försena sig minimalt från den målsatta tiden, stipendierna kräver utmärkta betyg och vid sidan av studierna borde man integreras och få ta del av det finländska arbetslivet. De planerade höjningarna i läsårsavgifterna eller eventuella åtstramningarna i uppehållstillståndsvillkoren lockar ingen att komma till Finland och stanna kvar.

En student som lever i en strikt utexamineringstakt arbetar under den tiden som hen borde studera eller vila. Studieförmågan och motivationen minskar och det finns inte tid för att ta hand om sig själv. Som svar på studenternas belastning har högskolorna föreslagit uträtning av studierna och minskning av kursmängden. Utbildningskvaliteten måste försvagas då man stirrar på målsatta tider och penningbeloppet som samlats in av internationella studenter.

Resurserna som behövs för att samla in betalningarna och följa upp dem är bort från utbildningsfinansieringen och ökar den administrativa pressen. Läsårsavgifterna skapar inte en positiv konkurrensfördel för Finland, utan avgiftsfri utbildning har ansetts vara en viktig del av attraktiviteten på Finlands utbildningsfält och bromskraft efter utexamineringen.

Att höja utbildningsnivån är samhällets investering i sina medlemmars kunnande och tänkande och det är skäl att stöda det.  Det är inte enbart till nytta för individen utan också mer omfattande för samhället. Vi får glädjas åt en huvudsakligen avgiftsfri utbildning i dag och det är bäst för oss alla att vi njuter av det ännu i morgon. Därför firar vi dagen för avgiftsfri utbildning. 

Totti Korpua

Styrelsemedlem med ansvar för utbildningspolitik

Aalto-universitetets studentkår

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.
opiskelijoita haalareissa
Ajankohtaista Publicerat:

Välkommen att besvara Aalto-universitetets studentkårs medlemsenkät

Evenemang, lokaler och bostäder. Påverkan, kommunikation och frivilligverksamhet. Vilka alla studentkårens tjänster har du använt? Och vad tyckte du om dem?
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Utmärkelser beviljats på AUS14-årsfest

Utmärkelser delades ut till meriterade medlemmar i Aaltogemenskapen på AUS 14. årsfest den 18. maj 2024.