God läsårsbörjan

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Ida Parkkinen hade ett tal på Aalto Day One 5.9.2023.
Ida Parkkinen

Ärade Rektor

Ärade Provost

Dear Aalto Community

God läsårsbörjan nya och gamla studenter! 

Jag vill tillönska alla de som inleder sina studier vid Aalto det här året många gratulationer för studieplatsen! De följande åren kommer att vara en tid för inlärning och utveckling. Åren vid universitetet och i studentgemenskapen kommer att vara oförglömliga. 

Studieåren är en bråd tid full av möjligheter. Möjligheter att hitta livslånga vänner, en passionerad karriär och nya intresseområden. Det här livsskedet består av många förväntningar och därmed även press. Press att klara sig bra i studierna och samtidigt få uppleva fina saker som tidigare studiegenerationer alltid pratar om. Det är meningen att njuta av de här åren även om man bör förhålla sig allvarligt till studierna. Hobbyer, deltagande i studentgemenskapens verksamhet och övrig fritidssysselsättning är en betydande del av studentens liv. 

Varje students stig är unik. Vad andra gör eller berättar att man borde göra är nödvändigtvis inte den rätta stigen för en själv. Studentens enda uppgift är inte att studera. Utöver föreläsningar kan studielivet bestå av fika i gillesrummet, hobbyer i studentföreningarna eller till exempel ämnesföreningsverksamhet.  Till min egen studiestig har starkt hört aktiv påverkan i gemenskapen. Som studentkår strävar vi att göra olika stigar synliga. Gemenskaplig verksamhet i studentrörelsen, föreningar och överhuvudtaget i olika studentgemenskaper fostrar studenterna till aktiva samhällsmedlemmar. Till studietiden hör nya upplevelser och i och med dem utvecklandet av en egen världsbild. Vid Aalto finns utmärkta möjligheter att skapa en studiestig som är lik sig. 

Varje student är unik och ingen stig är desto bättre eller sämre än den andra. Studentlivet ter sig väldigt olika för alla och studerandevardagen är en självupplevd erfarenhet för var och en. Därför är det viktigt att komma ihåg att man inte alltid kan veta hurdana bördor medstudenterna bär med sig. Det finns lika många studenterfarenheter som det finns studenter och till det hör mycket som är osynligt för utomstående. I stora föreläsningssalar kan man uppleva ensamhet och det kan ta mycket tid att hitta sin plats i gemenskapen. 

Aalto-universitetets mångfald är en styrka och ett viktigt värde för vår gemenskap. Vi måste se till att alla känner sig välkomna i Aaltogemenskapen från och med läsårets första dag och känna att de hör till gänget. Det här är inte en självklarhet utan något som vi alla bör fästa uppmärksamhet vid. I vår gemenskap ska alla kunna vara sig själv och arbeta fritt oberoende av nationalitet, kön, sexuell inriktning, religiös övertygelse eller vilken som helst annan egenskap. Det ska inte finnas plats för någon form av diskriminering i i Aalto.  Vi alla ska verka aktivt mot diskriminering och rasism såväl i Aaltogemenskapen som i övriga samhället. Tillsammans är vi starkast.

Det är viktigt att förstå och vara medveten om de här studenterfarenheterna som kan te sig osynliga för merparten så att vi i vår vardag kan agera så att ingen skulle känna sig osynlig. Vi möter alla med öppet sinne och lär känna varandra som individer. Vi riktar oss tillsammans mot ett nytt läsår och de nya möjligheter som det för med sig. 

Happy beginning of the academic year!

Ida Parkkinen, styrelseordförande

Aalto-universitetets studentkår AUS

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Sök till delegationen
Ajankohtaista Publicerat:

Nöj dig inte med att gnälla, sök till delegationen

Du kan anmäla dig som kandidat för delegationsvalet fram till 2.10 kl. 16.
Hae vapaaehtoiseksi
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till volontär

Det är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.
Mies hymyilee värikkäässä paidassa
Ajankohtaista Publicerat:

AUS nominerar Totti Korpua som kandidat till FSFs styrelse 2024

Aalto-universitetets studentkår nominerar Totti Korpua till styrelsen för Finlands studentkårers förbund. Styrelsen väljs på förbundsmötet den 17-18 november 2023 i Tammerfors.
"Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism

Studentkårerna AUS, HUS, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY och KonSt är bestörta över den nuvarande rasismdiskussionen i samhället och kräver konkreta åtgärder för att rensa ut rasismen. Inflytelserika människors rasistiska utlopp har visat vad som är felet i rasismdebatten: man lyssnar inte på människor som är mål för rasism, rasistiska kommentarer underskattas och kvitteras som skämt och diskussionen vältras över ämnet. Vi behöver antirasistiska gärningar, förståelse och solidaritet.