God läsårsbörjan

Aalto-universitetets studentkårs styrelseordförande Ida Parkkinen hade ett tal på Aalto Day One 5.9.2023.
Ida Parkkinen

Ärade Rektor

Ärade Provost

Dear Aalto Community

God läsårsbörjan nya och gamla studenter! 

Jag vill tillönska alla de som inleder sina studier vid Aalto det här året många gratulationer för studieplatsen! De följande åren kommer att vara en tid för inlärning och utveckling. Åren vid universitetet och i studentgemenskapen kommer att vara oförglömliga. 

Studieåren är en bråd tid full av möjligheter. Möjligheter att hitta livslånga vänner, en passionerad karriär och nya intresseområden. Det här livsskedet består av många förväntningar och därmed även press. Press att klara sig bra i studierna och samtidigt få uppleva fina saker som tidigare studiegenerationer alltid pratar om. Det är meningen att njuta av de här åren även om man bör förhålla sig allvarligt till studierna. Hobbyer, deltagande i studentgemenskapens verksamhet och övrig fritidssysselsättning är en betydande del av studentens liv. 

Varje students stig är unik. Vad andra gör eller berättar att man borde göra är nödvändigtvis inte den rätta stigen för en själv. Studentens enda uppgift är inte att studera. Utöver föreläsningar kan studielivet bestå av fika i gillesrummet, hobbyer i studentföreningarna eller till exempel ämnesföreningsverksamhet.  Till min egen studiestig har starkt hört aktiv påverkan i gemenskapen. Som studentkår strävar vi att göra olika stigar synliga. Gemenskaplig verksamhet i studentrörelsen, föreningar och överhuvudtaget i olika studentgemenskaper fostrar studenterna till aktiva samhällsmedlemmar. Till studietiden hör nya upplevelser och i och med dem utvecklandet av en egen världsbild. Vid Aalto finns utmärkta möjligheter att skapa en studiestig som är lik sig. 

Varje student är unik och ingen stig är desto bättre eller sämre än den andra. Studentlivet ter sig väldigt olika för alla och studerandevardagen är en självupplevd erfarenhet för var och en. Därför är det viktigt att komma ihåg att man inte alltid kan veta hurdana bördor medstudenterna bär med sig. Det finns lika många studenterfarenheter som det finns studenter och till det hör mycket som är osynligt för utomstående. I stora föreläsningssalar kan man uppleva ensamhet och det kan ta mycket tid att hitta sin plats i gemenskapen. 

Aalto-universitetets mångfald är en styrka och ett viktigt värde för vår gemenskap. Vi måste se till att alla känner sig välkomna i Aaltogemenskapen från och med läsårets första dag och känna att de hör till gänget. Det här är inte en självklarhet utan något som vi alla bör fästa uppmärksamhet vid. I vår gemenskap ska alla kunna vara sig själv och arbeta fritt oberoende av nationalitet, kön, sexuell inriktning, religiös övertygelse eller vilken som helst annan egenskap. Det ska inte finnas plats för någon form av diskriminering i i Aalto.  Vi alla ska verka aktivt mot diskriminering och rasism såväl i Aaltogemenskapen som i övriga samhället. Tillsammans är vi starkast.

Det är viktigt att förstå och vara medveten om de här studenterfarenheterna som kan te sig osynliga för merparten så att vi i vår vardag kan agera så att ingen skulle känna sig osynlig. Vi möter alla med öppet sinne och lär känna varandra som individer. Vi riktar oss tillsammans mot ett nytt läsår och de nya möjligheter som det för med sig. 

Happy beginning of the academic year!

Ida Parkkinen, styrelseordförande

Aalto-universitetets studentkår AUS

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.