Frivilliga

Kommittéerna Under teknologsektionen

Under teknologsektionen arbetar flera kommittéer som sammanför representanter för olika gillen för att upprätthålla och förnya teknologkulturen. För att underlätta samarbetet har en del av kommittéerna också medlemmar som inte hör till teknologföreningarna.
FTMK
Phuxkommittén (FTMK)

Phuxmajoren och Phuxkommittén (FTMK)

Phuxkommittén leds av Phuxmajoren och består av gillenas, Processteknologernas och TF:s phuxkaptener. FTMK ordnar bland annat Otorienteringen, Stadsorienteringen och Vinterdagen med hjälp av olika föreningar. Phuxmajoren avgör om Wappen ska firas eller inte.

ITMK

ISO-direktören och ISO-kommittén (ITMK)

ISO-kommittén leds av ISO-direktören och består av gillenas, Processteknologernas och TF:s ISO-ansvariga. Kommittén ordnar utbildning om teknologkulturen och rekreationsevenemang, till exempel en ISO-sits, för ISO-personerna.

KVTMK

Internationalitetsdirektören och Internationella kommittén (KvTMK)

Internationella kommittén leds av Internationalitetsdirektören och består av de särställda föreningarnas ansvariga för internationella ärenden. Kommittén tar hand om nya magister- och utbytesstuderande inom det tekniska området genom att introducera dem i Aaltos studentkultur. Kommittén ordnar också evenemang som riktar sig till alla men som särskilt tar hänsyn till internationella studerande, till exempel en internationell sits.

IE

Värddirektören och Värdarna (IE)

Värdarna (IE från finskans Isännistö & Emännistö) leds av Värddirektören och består av gillenas och TF:s styrelsemedlemmar med ansvar för evenemangen, som vanligen kallas Värdar. Värdarna står bakom bland annat Polis och Dipolis appron och Otorienteringens efterfest.

JTMK

Wappdirektören, Mössnedläggningsdirektören och Festkommittén (JTMK)

Festkommittén leds omväxlande av Wappdirektören och Mössnedläggningsdirektören. Festkommittén har ett tiotal medlemmar som tillsätts i en separat rekryteringsprocess i slutet av året. Kommittén ansvarar för teknologernas traditionella ”stora fester”, dvs. Gravitaatio, Dipoliwappen och Mössnedläggningen.

Under festkommittén arbetar årligen hundratals frivilliga festmedhjälpare.

LUTKU

Klockardirektören och Klockarkommittén (LuTKu)

Klockarkommittén leds av Klockardirektören och består av klockare från gillena, sångföreningarna och TF. Klockarkommittén värnar om teknologernas viskultur och ordnar bland annat klockarutbildning, sångbastur och teknologvistävlingen. Klockarkommittén leder sången på stora gemensamma evenemang, till exempel ISO-sitsen och Teknologtraditionsfesten.

TPTMK

Teknologtraditionsdirektören och Teknologtraditionskommittén (TPTMK)

Teknologtraditionskommittén (TPTMK) leds av Teknologtraditionsdirektören. Kommittén består av en handfull frivilliga som väljs i slutet av året i en separat rekryteringsprocess. Kommittén ansvarar för att ordna Teknologtraditionsfesten och sillisen och samordnar Teknologtraditionsveckan.

TKTMK

Teknologkulturdirektörerna och Teknologkulturkommittén (TKTMK)

Teknologsektionen har två Teknologkulturdirektörer. Teknologkulturdirektörerna ordnar bland annat Tour de Walpuri på valborg och Otatarhakörningen på hösten. Kulturdirektörerna leder också Teknologkulturkommittén, som består av bland annat kulturansvariga, gillesrumsansvariga och vice ordförande från gillenas styrelser.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat