Föreningsbrev vecka 10/2019

Om du vill ha AUS föreningsbrev till din e-post, beställ det på adressen http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

Det här är AUS föreningsbrev vecka 10/2019

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och inlämning av föreningsanmälan börjar NU! Se noggrannare anvisningar i utlysningen och börja i tid: https://ayy.fi/blog/2019/02/27/yhdistysilmoitukset-ja-ayyn-toiminta-avustus-2019/ (punkt 1)

Kommande evenemang och viktiga datum för föreningar och föreningsfunktionärer

1.3. Ansökningstiden för verksamhetbidrag börjar (punkt 1)
1.3. Inlämning av föreningsanmälningar börjar (punkt 1)
5.3. Fastlagsjippot och Gravitaatio (punkt 2, https://www.facebook.com/events/2296143920450164/)
10.3. Tiden för att föreslå vem som ska få AUS uppvaktning upphör (https://lomake.ayy.fi/hallinto/bling/)
21.3. AUS delegationsmöte 3/2019 (http://ayy.fi/live)
5.3 TTER-fondens andra ansökningsomgång avslutas (punkt 7  förhttps://tter.ayy.fi/)
28.3 Sista dagen  för att ställa frågor om verksamhetsbidrag och föreningsanmälan ([email protected])
31.3. Bidragsansökning och föreningsanmälan avslutas

Nyhetsbrevets innehåll

1. Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!
2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!
3. Otnäsnatten kommer igen på hösten!
4. Föreslå vem som ska få AUS uppvaktning innan 10.3.
5. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?
6. Lösningsförslagen för gemenskapsstrukturprojektet diskuteras av delegationen
7. TTER:s andra ansökningsomgång för 2019 har öppnats!
8. Arkitektgillets svar på Ilmastoveivi-utmaningen: Vegetariska veckan 11
9. Seminarium 15.3: Tema klimatförändring och DI-kunskaper som förändringsaktör

1.  Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag. Ansökningstiden och föreningsanmälningen börjar fredag 1.3 kl. 12 och upphör söndag 31.3 kl. 23.59.

Omfattande anvisningar finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Både verksamhetsbidragsansökan och föreningsanmälan består av flikar som fylls i i Tahlosystemet och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs av alla:

-gällande stadgar
-verksamhetsberättelse för föregående år
– verksamhetsplan för pågående år

Av de som ansöker om verksamhetsbidrag även:
– budgeten för pågående verksamhetsår
– bokslutet för föregående verksamhetsår (består av resultaträkningen och balansräkningen)

Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/

Fyll nogrannt i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor och när du ansöker om verksamhetsbidrag även fliken Ansökan. Föreningar med särställning ska också fylla i fliken Särställning. Uppdatera din förenings föreningsprofil på adressen https://ayy.fi/wp-login.php. Du kan logga in med din förenings koder. Kom ihåg att göra uppdateringarna på alla språkversioner!

NOGGRANNARE ANVISNINGAR:
Detaljerade anvisningar, tips och mer informations på adressen https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Märk att fliken Ansökan förnyats från föregående år. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan.

AUS föreningssektor ([email protected]) svarar på alla frågor om verksamhetsbidraget.

2. Det traditionella fastlagsjippot är här igen!

På fastlagstisdagen 5.3 samlas studenterna återigen på Ulrikasborgsbacken för att njuta av pulkaåkning, musik, tävlingar och annat roligt program. Vi bjuder in alla föreningar för att göra dagen ännu magnifikare. Så gräv fram era tält ur förråden och ta med er era åkdon och kom med!

Kontakta oss per e-post om ni vill delta i evenemanget som förening, eller behöver en tältplats och/eller el [email protected].

Mer info om evenemanget finns på Facebook https://www.facebook.com/events/1132008500340004/ och på adressen laskiasrieha.fi.

3. Otnäsnatten kommer igen på hösten!

Inverka på tidpunkten för Otnäsnatten och anmäl ditt preliminära intresse för att arrangera delprogram med nedanstående blankett!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0377CHYR0EKKo6ccnH8gelqUeg23k_tBmr4Tl7IOrOVUMU82N1VDTUE5NUpIWUhPSzBVV0VFODZVRS4u

4. Föreslå vem som ska få AUS uppvaktning innan 10.3.

Vet du någon som är en Aalto-samfundets pionjär, fördomsfri brobyggare eller tvärvetenskaplig jobbare och slitare som skulle förtjäna erkännande? Du kan föreslå vem som ska få Aalto-universitetets studentkårs uppvaktning i 2019.

Man kan skicka in sina föreslag till 10.3. Uppvaktningsarbetsgruppen föreslår de som slutligen får uppvaktningen till styrelsen därefter. Uppvaktningen kan tilldelas studentkårens nuvarande eller före detta medlem och anställd.

Läs mer om och skicka in dina föreslag: https://lomake.ayy.fi/hallinto/bling/

Skulle du hellre vilja vara med och besluta vem som ska få uppvaktning? Ansök till uppvaktningsarbetsgruppen nu. Uppvaktningsarbetsgruppens uppgifterna är att mottaga förslag till uppvaktningsmottagare, behandla förslagen och föreslå de som slutligen får uppvaktningen till AUS styrelsen.

Styrelsen söker efter motiverade studenter från olika bakgrunder. Man kan ansöka här (på finska, översättning kommer snart): https://lomake.ayy.fi/hallinto/hakemuslomake-huomionosoitustyoryhmaan/

5. Är du intresserad av att utveckla likabehandlingen på din förening?

Diskuterar ni likabehandling på er förening? Funderar ni på de bästa metoderna för att ordna evenemang, göra en likabehandlingsplan eller funderar ni exempelvis på föreningslokalernas tillgänglighet? Funderar ni på metoder för att förebygga och ingripa i osaklig behandling och trakasserier?

Det lättaste sättet att få mer information om utvecklandet av likabehandling på föreningen är att bekanta sig med avsnittet likabehandling i AUS förnyade föreningsguide   https://yhdistysopas.ayy.fi/yhdenvertaisuus/?lang=sv

Det finns mer information om likabehdanlingsplanering för föreningar och upprättandet av en likabehandlingsplan på Allianssis webbplats (på finska) https://www.alli.fi/palvelutyhdenvertaisuus/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnittelu

Om ni vill diskutera om utvecklandet av likabehandlingen, metoder för att förebygga trakasserier eller skulle vilja ha information och utbildning om ämnet på er förening kan ni ta kontakt med AUS intressebevakningssakkunniga Lauri Jurvanen som ansvarar för likabehandling [email protected] 050 520 9418

6. Lösningsförslagen för gemenskapssturkturprojektet diskuteras av delegationen

Lösningsförslagen för gemenskapssturkturprojektet presenterades på delegationsmötet 28.2. Delegationen höll en remissdebatt om modellerna och syftet var att få delegationens riktning för vilka lösningar som ska främjas i projektet. Det lönar sig alltså att se inspelningen från delegationens möte på adressen ayy.fi/live.

Lösningsförslagen uppdateras i mötesmaterialet: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=40468739

Närmare information om projektets mål finns i projektarbetaren Elina Nieminens presentation (https://ayy.fi/blog/2018/08/23/uusi-projektikoordinaattori-auttaa-aalto-yhteisoa-kehittymaan/) och redogörelser för de tidigare projektfaserna finns i mötesmaterialet från höstens delegationsmöten: https://inside.ayy.fi/display/ED/2018

Mer information:  Projektsamordnare Elina Nieminen, elina.nieminen(a)ayy.fi, tfn 0406819612.

7. TTER:s andra ansökningsrunda för år 2019 har öppnats!

TTER:s andra ansökningsrunda för år 2019 har öppnats! Fonden kan bevilja bidrag till alla AUS:s medlemmar och samfund som är verksamma inom AUS. TTER stöder verksamhet som strävar mot stjärnorna, får andra att också bli ivriga, hörs och syns.

Man kan ansöka om bidrag från TTER på två sätt: genom ansökningsrundorna som ordnas ca tre gånger om året och genom den fortlöpande ansökningen som är öppen under terminerna. Genom den fortlöpande ansökningen kan du ansöka om bidrag på högst 2000 €, medan storleken på projektbidragen i de egentliga ansökningsrundorna inte är begränsade.

Ansökningstiden går ut söndagen 24.3.2019 kl. 23.59. Anvisningarna för hur man fyller i blanketten och vilka bilagor som behövs till den finns på fondens nätsidor på adressen tter.ayy.fi. Bidrag ansöks med en webblankett som finns på adressen: https://lomake.ayy.fi/tter/

8. Arkitektgillets svar på Ilmastoveivi-utmaningen: Vegetariska veckan 11

Hej alla!

Vi på Arkitektgillet inspirerades av Inkubios förslag; Ilmastoveivi-utmaningen och bestämde oss för att utmana er alla att bli vegetarianer under vecka 11!

Matkonsumtionen med boende och trafik utgör de tre största privata miljöbelastningarna så våra matvanor har en stor betydelse för att minska vårt kolavtryck. Så som Inkubio konstaterade i sitt meddelande, ökar betydelsen för klimatpåverkan när vi gör tillsammans och större förändringar fås till stånd. På grund av det vill vi utmana er alla att äta vegetariskt under en hel vecka och som en extra utmaning bestämde vi att enbart  äta vegankost  under ifrågavarande vecka!

I bakgrunden för vegetarianutmaningen ligger tanken att uppmuntra alla att fundera över sina egna matvanor och under en vecka undvika den genomsnittliga dietens större miljöbelastning, alltså köttprodukter.

Ilmastoveivi är en kampanj var syfte är att få Finland att effektiv utnyttja sin EU-ordförandeperiod till förmån för klimatet. Här kan du läsa mer om Ilmastoveivi och underteckna adressen: https://www.ilmastoveivi2019.fi/sv.html

Välkommen att äta ansvarsfullt med oss 11 – 17.3! Ni hittar oss på sociala medier och kan dela era egna erfarenheter med följande hashtags: #vegeviikko11
#univeivi #ilmastoveivi2019

För morgondagen
Arkitektgillets styrelse

9. Seminarium 15.3: Tema klimatförändringen och DI-kunskaper som förändringsaktör

Att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader kräver enorma åtgärder av alla och sist men inte minst av tekniskt högutbildade. Klimatförändringen för med sig nya krav för såväl arbetstagare, samhället som för näringslivet.

Hurdana kunskaper kräver förändringen? Hur har utbildningen redan reagerat och hur reagerar den i fortsättningen?

Välkommen och diskutera detta och andra aktuella frågor om den tekniska universitetsutbildningen på Tekniikan akateemisets seminarium med de tekniska universiteten. Talare om temat är keynote-talarna Mika Anttonen, Max Mickelsson och Mikko Dufva. Seminariet lämpar sig speciellt för studieansvariga, ordförande och för dem som är intresserade av klimatteman.

Mer information och anmälan före 8.3: https://education.tek.fi/

VILL DU HA DIN EGEN NYHET I FÖRENINGSBREVET?

Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen [email protected]. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk. OBS! Föreningsbrevet är på semester nästa vecka och återkommer igen 15.3.

Nyhetsbrevets innehåll redigeras i sista hand av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga Ahto Harmo ([email protected], tfn 050 520 9442).

Vill du avprenumerera? Klicka på länken och följ anvisningarna nere på sidan: https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/yhdistykset

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Föreningsbrev Publicerat:

Föreningsbrev vecka 23/2019

AUS styrelse har fattat beslut om bidragen som utdelas till föreningarna på sitt möte (punkt 1). Om föreningsanmälan förblev ogjord i mars är efteranmälningen nu öppen fram till 30.6 (punkt 2). Dessutom kan du kontrollera  föreningsprofilen på den nya webbplatsens beta-version och meddela oss om ändringar (punkt 3). Föreningsbrevet tar sommarpaus i och med detta infobrev. Ha en solig och avslappnande sommar!
Kuvapankki_Kukkia_1
Föreningsbrev Publicerat:

Föreningsbrev vecka 22/2019

Denna gång innehåller föreningsbrevet tips inför sommaren. Kom ihåg att lämna in de bilagor som glömts från bidragsansökan (punkt 1), uppdatera protokoll och bokföring (punkt 2) och att ha en stund för arkivering (punkt 3). Kom även ihåg att vila och njuta av sommaren! Nästa vecka skickas vårens sista föreningsbrev vars material ska sändas in redan på tisdag senast kl. 10 på grund av Kristihimmelsfärdsdagen ([email protected]).
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin
Föreningsbrev Publicerat:

Föreningsbrev vecka 21/2019

När lokalhamstringen avslutas för er förenings del är det dags att meddela era evenemang till nästa års läsårskalender (punkt 1) Dessutom kan ni påverka föreningslagen fram till onsdag (punkt 3). Trevligt årsfestveckoslut!
Otarannan kerhotila2
Föreningsbrev Publicerat:

Föreningsbrev vecka 20/2019

Lokalhamstringen är i gång. För en del hobbylokaler har gjorts små förändringar gällande bokningsarrangemangen. Se noggrannare anvisningar i punkt 1 och kom även ihåg AUS större evenemang när du gör upp höstens planer, punkt 2. Soligt veckoslut!