AUS meddelanden och ställningstaganden

4 resultat för Nyheter, Kannanotot ja lausunnot

Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.
Kannanotot ja lausunnot
Publicerat:

Inga tomma löften- nivåhöjning av studiepenningen!

Det bästa sättet för att förbättra studenternas försörjningsläge på kort sikt är en nivåhöjning av studiepenningen.
Kannanotot ja lausunnot
Publicerat:
Pride-kulkue 2018

Svar på Otnäs 1,5-adressen

Adressen Otnäs 1,5 som samlades i samband med klimatstrejken i Otnäs uppmuntrar Aaltogemenskapen att förbinda sig till sådana åtgärder som radikalt minskar vår inverkan på klimatuppvärmningen.
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot, Pressmeddelande
Publicerat:
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_3

Ställningstagande: Finland behöver internationellt kunnande

Den nya riksdagen måste öppna sina ögon: Finland måste locka kunnigt folk från utlandet om vi vill kvarstå som ett spetsland för utbildning och kunskap även när befolkningen föråldras och försörjningskvoten försvagas.
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot
Publicerat:
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin