För föreningar

AUS tjänster för föreningar

Studentkåren erbjuder föreningarna inom kåren mångsidiga tjänster och förmåner.

På den här sidan finns tjänsterna för föreningar presenterade i korthet indelade i lokaler, utbildningar och rådgivning, it-tjänster och kommunikation. Dessutom erbjuder vi ämnesföreningarna ytterligare tjänster.

Vår heltäckande Föreningsguidepresenterar mångsidigt bland annat hur man bildar, registrerar, förvaltar, sköter ekonomin och värnar om gemenskapen i en förening. I avsnittet om finansiering och bidrag lönar det sin att kontrollera hur föreningarna beviljas verksamhetsbidrag, startpeng och stöd från TTE-fonden. För att kunna utnyttja tjänsterna måste föreningen höra till AUS föreningsregister. Anvisningar om hur en förening upptas i registret finns i föreningsguiden.

De tjänster som erbjuds skiljer sig delvis åt beroende på vilken typ av förening det är fråga om. Närmare information finns i Föreningsguiden.

Kontakta gärna AUS organisationssektor i alla frågor som gäller föreningar och föreningsverksamhet [LINKKI yhteystietoihin].

Föreningsguiden (external link)

På föreningsguiden hittar du nästan allt en förening inom AUS behöver som stöd och trygghet i sin verksamhet.

Muistilista, ympyrä

Bidrag för föreningarna

Aalto-universitetets studentkår beviljar föreningarna inom studentkåren verksamhetsbidrag och startpeng.

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_4

Hyr lokal eller skåpbil

AUS hyr ut bastu-, sits-, fest- och möteslokaler samt en skåpbil till sina medlemmar till förmånliga priser. På de här sidorna kan du läsa mer om lokalerna och hyresvillkoren.

Kuvapankki_Paku_1

Föreningsbrev

Här hittar du AUS föreningsbrev.

Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_2

Lokaler

Lokaler för enskilda evenemang och långfristigare hyresavtal. Vi hyr också ut en skåpbil.

Utbildningar och rådgivning

Föreningsutbildningar i november och rådgivning vid till exempel stadgeändringar.

IT- och kommunikationstjänster

AYY avvecklar IT-tjänsterna som är avsedda för föreningar. Listtjänsten är fortfarande tillgänglig fram till slutet av 2024.

Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Allman dataskyddsforordning (external link)

Det viktigaste om dataskydd för föreningarna.

Kuvapankki_Kirjasto_2

Kommunikation och arkivering

Föreningsbrev med viktig information för föreningsfunktionärer en gång i veckan, kanaler för marknadsföring av evenemang samt postfack och arkiveringstjänster.

Förmåner för ämnesföreningar

Föreningarna med särställning erbjuds särskilda förmåner för att säkerställa ett tätt samarbete med AUS inom intressebevakningen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat