Drömmer du om en studentlägenhet på AUS? Ansök redan idag!

-
House

Förändringar i urvalet av hyresgäster trädde i kraft under hösten

Ändringarna i urvalet av hyresgäster trädde i kraft vecka 43, vilket påverkade bostadsansökningarna. Förändringen innebär att ansökningarna kommer att behandlas enligt ARA-modellen, baserat på kategorier av brådska. I princip är bostadsbehov, förmögenhet och inkomst likvärdiga kriterier för prioritering av sökande. Vid valet av hyresgäster ska de som har de mest brådskande bostadsbehoven och de som har minst medel prioriteras.

Ansökan till AUS bostäder görs via Domo-systemet

Efter reformen av invånarurvalsprocessen gjordes ändringar i Domo-systemet för att anpassa ansökningsprocessen till den nya invånarurvalsprocessen. Under reformen var inte alla ansökningar som skickades framgångsrika om den sökande inte valde tillräckligt med lägenheter för sin ansökan. Detta fel i Domo har nu korrigerats. Vi uppmuntrar alla sökande som inte fick igenom sina ansökningar under Domo-övergången att skicka in en ny ansökan nu!

Saker att tänka på när du gör en ny ansökan:

  • Det önskade flyttdatumet måste vara inom 6 månader från ansökningsdatumet. Det är därför för närvarande inte möjligt att ansöka om en lägenhet för slutet av året eller för nästa år, vilket var möjligt tidigare.
  • Valet av hyresgäst baseras inte längre på en väntelista, utan på behovet av boende vid önskat datum, denna tidsram är inte längre relevant, vilket var fallet enligt den gamla principen om väntelista. 


Om du är i behov av bostad, vänligen skicka in din ansökan!

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.