“Don’t dream it – vote for it!” – AUS uppmuntrar unga esbobor att rösta och kandidater att förbinda sig till AUS kommunalvalsmål

Under kommunalvalet för Aalto-universitetets studentkår kampanj för att allt fler unga esbobor ska använda sin rösträtt i valet. Nu är det inte dags att sova utan att påverka framtidens Esbo! AUS målprogram för kommunalvalet har skickats till partierna och siktar på ett kolneutralt, mångfaldigt och välmående Esbo.
Don't dream it, vote for it!

Valurnorna kallar! Kommunalvalets förhandsröstning ordnas i Finland 26.5–8.6 och utomlands 2–5.6. Valdagen är söndagen den 13 juni. Bekanta dig med förhandsröstningsställena på webbplatsen vaalit.fi.

Vår påverkansexpert Fon Krairiksh och valansvarige styrelsemedlem Tiina Pajukari skrev ett blogginlägg om varför just du borde rösta i kommunalvalet och vad du kan påverka genom att rösta. Är kommunalvalet omöjligt att förstå sig på? Är du osäker på när, var och på vem du kan rösta? Fon och Tiina skriver närmare om valpraxis även på en mer allmän nivå. Läs bloggen: Kommunalval – spelar det någon roll om jag röstar? | Aalto-universitetes studentkår (ayy.fi)

Letar du ännu efter en lämplig kandidat? Kom och lyssna på kommunalvalspaneler: 

18.5 kl 16 och 17.30 

World Student Capital ordnar en kommunalvalspanel som fokuserar på studerande och studerandes behov. Det förväntas representanter från alla större fullmäktigepartier. Evenemanget kan följas på Youtube tisdagen den 18 maj kl. 16.00 och framåt i två delar, Esbos panel kl. 16.00 och Helsingfors panel kl. 17.30. Alex Palm agerar som panelledare. 
 
Läs mer på Facebook.

26.5 kl 16-17.30 

Valpanel på engelska med fokus på klimatärenden. Anmäl dig med på blanketten.

Läs mer på Facebook.

AUS har inför kommunalvalet uppmuntrat kandidater att förbinda sig till AUS fyra kommunalvalsmål: 

1) Internationella studenters möjlighet att stanna kvar och arbeta och bo i Esbo och Finland  underlättas. 

 •  Tillgången på engelskspråkiga kommunala tjänster förbättras. 

 • Tillräckligt utbud av kurser i finska som ordnas nära kursdeltagarna och högklassig undervisning. 

 • Esbo påverkar aktivt statens beslut om avvecklande av hindren gällande  internationella studenters sysselsättning och stöder  sysselsättningen till exempel genom att erbjuda lättillgänglig information, arbetssökningskurser och kurser om byråkrati samt genom att uppmuntra arbetsgivare att anställa internationella studenter. 

 • Esbo stads beslutsfattande beaktar även människor som inte talar inhemska språk och deltagande i beslutsfattandet möjliggörs även på engelska. 

2) Tillräckligheten av och tillgången på kommunala mentalvårdstjänster säkras 

 • Studenternas välbefinnande är i kärnan för beslutsfattandet som berör dem. 

 • Terapigaranti tas i bruk i Esbo för att försnabba tillträdet till kommunala mentalvårdstjänster 

 • Samarbetet mellan den kommunala hälsovården, SHVS och högskolan utökas.  

 • Mentalvårdstjänster och övriga hälsovårdstjänster är även tillgängliga på engelska. 

 • Betydelsen av motion för upprätthållandet av psykisk hälsa erkänns och förbättringen av  gång-, cykel- och motionsmöjligheter prioriteras i beslutsfattandet. 

3) Tillräckligt med studentbostäder planläggs och byggs i Esbo 

 • Esbo ska utarbeta en plan för byggandet av studentbostäder där bindande mål fastställs för studentbostadsproduktionen. Kvantitativa målet ska åtminstone vara i genomsnitt 200 nya studentbostäder per år. 

 • Med planläggning och tomtöverlåtelse försäkrar Esbo att tillräckligt många  studentbostäder med räntestödslån byggs på Otnäs campusområde eller på områden med täckande förbindelser och att  även små bostäder byggs för andra grupper som behöver förmånligt boende, såsom unga och forskarstuderande.  

 • Byggplikten för affärslokaler på gatunivå slopas för ARA-produktionen. 

 • Hålls fast vid undantaget från parkeringsplatsnormen för studentbostadsbyggandet. Stadsplaneringsnämnden har beslutat om ändringen 18.1.2017 (§8) 

4) Esbo fastställer tillräckliga och ambitiösa mål för att uppnå det uppsatta kolneutralitetsmålet 

 • Miljöverkningarna för alla Esbos planområden och byggprojekt (inkl. energiförbrukningen som behövs för byggandet) bedöms och endast projekt som helhetsmässigt eftersträvar kolneutralitet och beaktar ekologiska faktorer beviljas byggtillstånd. 

 • Utvecklandet av kollektivtrafiken och lättrafik i Esbo är ett särskilt utvecklingsmål. Gång, cyklande och kollektiv trafik görs förmånlig, snabb och enkel. Studeranderabatten på 50 % återställs för HRT:s period- och engångsbiljetter. Spårprojekt (till exempel Vetenskapsspårvagnen) förverkligas.  

 • När staden gör anskaffningar beaktas produkternas eller tjänsternas hela livscykel samt deras miljöverkningar och energiförbrukning. Utgångspunkten är att Esbo serverar  klimatvänlig och växtbaserad kost i sina kommunala tjänster.  

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.