Det reformerade Museet för studerandekultur för samman Aalto-gemenskapens studerandekulturer

Museet som Aalto-universitetets studentkår upprätthåller genomgår en omvandling, och samtidigt ändras museets namn. Museet, som tidigare var känt som Polytekarmuseet, är i fortsättningen Museet för studerandekultur.
Vihreäksi sävytetty kuva, jossa näkyy paljon ihmisiä museolla.

AUS museum utvidgar sin utställning och sin verksamhet så att det omfattar hela Aalto-gemenskapens studerandekulturer – teknik, ekonomi och konst. I fortsättningen kallas det Museet för studerandekultur (på finska Opiskelijakulttuurimuseo, på engelska Museum of Student Life), eftersom man i och med att verksamheten utvidgades längre inte upplevde att det gamla namnet på ett uttömmande sätt beskrev museets verksamhet. Museets utveckling och namnbyte utgör ett delprojekt i AUS verksamhetsplan för 2021. Planen godkändes av delegationen hösten 2020 och museets ledningsgrupp involverade en expertgrupp i delprojektet. Helsingfors stadsmuseum (Mellersta Nylands regionala ansvarsmuseum), KY, TOKYO, Teknologsektionen, Museisektionen, Runda tornets gille, Ikiteekkari och verksamhetsledaren, kommunikationssakkunnige och arkivarien från AUS kontor är representerade i gruppen. Museet, som tidigare var känt som Polytekarmuseet, har varit stängt för renovering sedan 2019. Det renoverade museet öppnar sina dörrar i början av hösten 2021.  

“Syftet med det renoverade museet är att presentera historien och nutiden av Aaltos studerandekulturer. Med reformen vill museet delta i att skapa en känsla av samhörighet i Aalto och stolthet över Aalto-identiteten", kommenterar museidirektör Anna Merikari.  

Tävlingen om museets nya namn var öppen för medlemmar och andra intresserade 22.2–7.3.2021, och det mottogs över 100 namnförslag. Av dessa valde museets ledningsgrupp 15 välgrundade namnförslag för vidare behandling av expertgruppen. Bland dessa förslag fanns också museets nya namn, Museet för studerandekultur. Man hoppades att namnet på museet skulle vara ett neutralt namn som beskrev verksamheten och passade alla kulturer. Namnet stöddes också av Institutet för de inhemska språken (Kotus). Utöver Kotus har den svenskspråkiga nationen Teknologföreningen rådfrågats om den svenska översättningen. Det engelska namnet Museum of Student Life är kopplat till AUS vision om det bästa studentlivet i världen – the best student life in the world.  

“Det har varit häftigt att som sektion delta i att bygga grunden för nästa skede i museets liv. Det nya namnet fokuserar på allt som AUS frivilligverksamhet är – studerandekultur, egen, gemensam och annorlunda”, säger Museisektionens ordförande Petra Ekroos.  

Efter projektet att byta museets namn fortsätter utvecklingen av museiverksamheten med reformen av museets visuella utseende, utställning och kommunikation. Det nya namnet är startskottet för museiverksamhetens nästa steg vars syfte är att stärka museets ställning som en enhet som täcker hela studiegemenskapens kultur.  

  

Ytterligare information:  

Museets ledningsgrupp

museidirektör Anna Merikari, tfn 0505209439

museiintendent Rasmus Ruohola

Museisektionens ordförande Petra Ekroos

styrelsemedlem som ansvarar för museet, Sara Selonen

E-post i formatet [email protected]

 

Museet för studerandekultur är ett museum i Otnäs i Esbo som presenterar historien och nutiden av studentkårens och dess föregångares studerandekulturer och som drivs gemensamt av en stark grupp frivilliga och museianställda.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Opiskelija maskin kanssa Väreen edessä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Servicebyrån är endast öppet på onsdagar

Servicebyrån har endast öppet på onsdagar klockan 12-15 på grund av det förvärrade coronaläget.
Taputusta
Ajankohtaista Publicerat:

Förtroende valda och frivilliga för året 2022

AUS sysselsätter mer än 150 frivilliga och förtroendepersoner varje år. Se listan av volontärer i år 2022.
AYY:n toimisto ulkoa
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Uppdaterat coronameddelande: Coronasituationen förvärras - engångshyrda lokaler stängda från 28 december till 31 januari och AUS anordnar inga evenemang inomhus

AUS följer den finska regeringens och Institutet för hälsa och välfärd (THL) riktlinjer för att förebygga infektioner. AUS övervakar regelbundet de officiella riktlinjerna och uppdaterar vid behov sina egna åtgärder och begränsningar, och alla ändringar uppdateras i detta nyhetsbrev. AUS tar hänsyn till medlemmarnas, volontärernas, föreningarnas och de anställdas hälsa och välbefinnande i all sin verksamhet.
Kaksi opiskelijaa istuu kasvomaskit naamallaan pöydän ääressä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Information för invånare: AUS avbokar allmänna bastuturer i sina fastigheter

I enlighet med RFV:s bestämmelse ställer AUS in alla allmänna bastuturer i sina fastigheter, eftersom där vistas man vanligtvis i ett större sällskap och med personer som inte hör till den närmaste familjekretsen. Turerna ställs in från och med 3.1.2022 tills vidare, åtminstone till 17.1.2022.