Det reformerade Museet för studerandekultur för samman Aalto-gemenskapens studerandekulturer

Museet som Aalto-universitetets studentkår upprätthåller genomgår en omvandling, och samtidigt ändras museets namn. Museet, som tidigare var känt som Polytekarmuseet, är i fortsättningen Museet för studerandekultur.
Vihreäksi sävytetty kuva, jossa näkyy paljon ihmisiä museolla.

AUS museum utvidgar sin utställning och sin verksamhet så att det omfattar hela Aalto-gemenskapens studerandekulturer – teknik, ekonomi och konst. I fortsättningen kallas det Museet för studerandekultur (på finska Opiskelijakulttuurimuseo, på engelska Museum of Student Life), eftersom man i och med att verksamheten utvidgades längre inte upplevde att det gamla namnet på ett uttömmande sätt beskrev museets verksamhet. Museets utveckling och namnbyte utgör ett delprojekt i AUS verksamhetsplan för 2021. Planen godkändes av delegationen hösten 2020 och museets ledningsgrupp involverade en expertgrupp i delprojektet. Helsingfors stadsmuseum (Mellersta Nylands regionala ansvarsmuseum), KY, TOKYO, Teknologsektionen, Museisektionen, Runda tornets gille, Ikiteekkari och verksamhetsledaren, kommunikationssakkunnige och arkivarien från AUS kontor är representerade i gruppen. Museet, som tidigare var känt som Polytekarmuseet, har varit stängt för renovering sedan 2019. Det renoverade museet öppnar sina dörrar i början av hösten 2021.  

“Syftet med det renoverade museet är att presentera historien och nutiden av Aaltos studerandekulturer. Med reformen vill museet delta i att skapa en känsla av samhörighet i Aalto och stolthet över Aalto-identiteten", kommenterar museidirektör Anna Merikari.  

Tävlingen om museets nya namn var öppen för medlemmar och andra intresserade 22.2–7.3.2021, och det mottogs över 100 namnförslag. Av dessa valde museets ledningsgrupp 15 välgrundade namnförslag för vidare behandling av expertgruppen. Bland dessa förslag fanns också museets nya namn, Museet för studerandekultur. Man hoppades att namnet på museet skulle vara ett neutralt namn som beskrev verksamheten och passade alla kulturer. Namnet stöddes också av Institutet för de inhemska språken (Kotus). Utöver Kotus har den svenskspråkiga nationen Teknologföreningen rådfrågats om den svenska översättningen. Det engelska namnet Museum of Student Life är kopplat till AUS vision om det bästa studentlivet i världen – the best student life in the world.  

“Det har varit häftigt att som sektion delta i att bygga grunden för nästa skede i museets liv. Det nya namnet fokuserar på allt som AUS frivilligverksamhet är – studerandekultur, egen, gemensam och annorlunda”, säger Museisektionens ordförande Petra Ekroos.  

Efter projektet att byta museets namn fortsätter utvecklingen av museiverksamheten med reformen av museets visuella utseende, utställning och kommunikation. Det nya namnet är startskottet för museiverksamhetens nästa steg vars syfte är att stärka museets ställning som en enhet som täcker hela studiegemenskapens kultur.  

  

Ytterligare information:  

Museets ledningsgrupp

museidirektör Anna Merikari, tfn 0505209439

museiintendent Rasmus Ruohola

Museisektionens ordförande Petra Ekroos

styrelsemedlem som ansvarar för museet, Sara Selonen

E-post i formatet [email protected]

 

Museet för studerandekultur är ett museum i Otnäs i Esbo som presenterar historien och nutiden av studentkårens och dess föregångares studerandekulturer och som drivs gemensamt av en stark grupp frivilliga och museianställda.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Turkoosilla pohjalla valkoiset kysymysmerkit
Ajankohtaista Publicerat:

Ofta förekommande frågor om boende och medlemstjänster under sommaren 2021

Här får du svar på de flesta frågor som de studerande ofta funderar över under våren och sommaren, frågor om hur man söker bostad, om studentkort och kåravgift.
Kartalle sijoitettu Miestentie, Opiskelijakeskus ja Otakaari
Ajankohtaista Publicerat:

Arbete inom fastighetssektorn pågår med Otnäs nya bostadsprojekt

På Karlavägen och Otsvängen ska studentbostäder byggas och planeringen har gått framåt i olika takt. Sammanlagt planeras 1 000 nya bostäder för Otnäs. Beroende på hur detaljplaner och planeringen framskrider kan det vara möjligt att alla fastigheter färdigställs under 2020-talet.
Otaniemen kampuksella fukseja orientaatioviikolla.
Ajankohtaista Publicerat:

Organisering av säkra evenemang - instruktioner för AUS föreningar

Den här instruktionen innehåller AUS anvisningar och rekommendationer om evenemangsarrangemang för föreningarna i undantagssituationen som gäller.
Opiskelijakeskus allekirjoitus
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Studerandecentret byggs upp som en gemensam mötesplats för studerande vid Aalto-universitetet

Byggnaden som kommer till campusets kärna är studentorganisationernas och universitetets gemensamma satsning.