Delegationen representerar dig – rösta i valet!

I denna blogg skriver delegationspensionär Ellen Heikkilä varför det är viktigt att rösta i delegationsvalet.
Delegationen representerar studentkåren vare sig man röstar eller ej. #AYYRepCo

Som studerande vid Aalto-universitetet är du medlem i studentkåren. Aalto-universitetets studentkår erbjuder sina medlemmar olika sorters tjänster. Endast koordinering av hallopedverksamhet är konkret lagstadgat, resten är något som studentkåren själv kan tolka.

”Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. Studentkåren har till uppgift att delta i universitetets fostringsuppgift, som det föreskrivs om i 2 §, genom att förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap.” – Universitetslag 558/2009 §46

AUS har valt att stöda studerandes extrakurrikulära aktiviteter och intressen genom att stöda olika föreningar, erbjuda utrymmen för hobbyn, erbjuda billiga bostäder, ordna olika evenemang, och så vidare. Dessa är dock inte en självklarhet, utan kräver att det gjorts beslut om saken. Riktlinjer och stora beslut gällande dessa görs av delegationen. Dessa kan vara i form av investeringsbeslut om bostäder, strategiarbete, budgetarbete, eller aktiv påverkan gentemot AUS styrelse.  

AUS har ungefär 15 000 medlemmar. Alla kan inte personligen involveras och alla vill inte ens vara involverade i beslut om vad som studentkåren gör. Därför har vi en delegation, och därför lönar det sig att rösta. Det kan vara svårt som inaktiv medlem av studentkåren att ha en upplyst åsikt om olika saker – därför kan man i delegationsvalet rösta på någon som man litar på, eller som har liknande värderingar. Delegationen representerar medlemskåren vare sig man vill det eller ej, och vare sig man röstar eller ej. Det är kanske viktigaste orsaken varför jag själv röstar.

Undertecknad har själv varit som kandidat i alla delegationsval som ordnats under min studietid vid Aalto hittills. Nu kandiderar jag inte, vilket betyder att jag för första gången inte kan rösta på mig själv. Hoppas jag hittar en mig passlig kandidat att rösta på!

 

Ellen Heikkilä

Medlem av Centralvalnämnden, Delegationspensionär

 

Rösta i delegationsvalet 28.10-3.11 kl. 16: vaalit.ayy.fi

Denna bloggpost är den sista delen vår bloggserie om delegationsval. Två tidigare bloggar har publicerats på finska och på engelska.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

AYY:n toimisto ulkoa
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Uppdaterat coronameddelande: Coronasituationen förvärras - engångshyrda lokaler stängda från 28 december till 31 januari och AUS anordnar inga evenemang inomhus

AUS följer den finska regeringens och Institutet för hälsa och välfärd (THL) riktlinjer för att förebygga infektioner. AUS övervakar regelbundet de officiella riktlinjerna och uppdaterar vid behov sina egna åtgärder och begränsningar, och alla ändringar uppdateras i detta nyhetsbrev. AUS tar hänsyn till medlemmarnas, volontärernas, föreningarnas och de anställdas hälsa och välbefinnande i all sin verksamhet.
Taputusta
Ajankohtaista Publicerat:

Förtroende valda och frivilliga för året 2022

AUS sysselsätter mer än 150 frivilliga och förtroendepersoner varje år. Se listan av volontärer i år 2022.
Opiskelija maskin kanssa Väreen edessä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Servicebyrån är endast öppet på onsdagar 17.1.-30.1.

Under vecka 3 och 4 har servicebyrån endast öppet på onsdagar klockan 12-15 på grund av det förvärrade coronaläget.
Kaksi opiskelijaa istuu kasvomaskit naamallaan pöydän ääressä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Information för invånare: AUS avbokar allmänna bastuturer i sina fastigheter

I enlighet med RFV:s bestämmelse ställer AUS in alla allmänna bastuturer i sina fastigheter, eftersom där vistas man vanligtvis i ett större sällskap och med personer som inte hör till den närmaste familjekretsen. Turerna ställs in från och med 3.1.2022 tills vidare, åtminstone till 17.1.2022.