Delegationen har uppdaterat föreningsreglementet – föreningsklassificeringen förnyas

Delegationen har godkänt uppdateringen av föreningsreglementet på sitt möte 8.12, och i och med uppdateringen kommer AUS föreningsklassificering att förnyas. Syftet med uppdateringen är framför allt att göra studentkårens föreningsfält tydligare och jämlikare.

Enligt den tidigare klassificeringen har studentkårens föreningar fördelats i föreningar med särställning samt föreningar i den fösta och andra förteckningen. I uppdateringen fördelas föreningarna i ämnesföreningar och föreningar, vilka får förmåner av studentkåren på basis av deras verksamhet.

En förening kan upptas i AUS föreningsregister om dess verksamhet är föreningsverksamhet riktad till AUS medlemmar och minst tio av dess ordinarie medlemmar är medlemmar i AUS.

Ämnesföreningar ska ta hand om bevakningen av sina medlemmars intressen vid högskolan med ett skriftligt avtal som högskolan har godkänt.

Studentkåren har också samarbetsföreningar till vilka studentkåren har delegerat en del av studentkårens uppgifter. Samarbetsföreningars förmåner och skyldigheter har fastställts med ett skriftlift samarbetsavtal.

I fortsättningen ska föreningar ha minst tio medlemmar som är medlemmar i AUS i stället för det tidigare sju, så det här kan påkalla åtgärder i vissa föreningar. Det är bra att förbereda sig för förändringarna redan nu, trots att föreningar kommer att ha övergångstid för att genomföra förändringarna. Det är också bra för ämnesföreningar att kontrollera att det skriftliga avtalet med högskolan är i ordning i god tid.

Åtgärderna som uppdateringen påkallar i ett nötskal:

1) Föreningen ska säkerställa att minst tio av dess ordinarie medlemmar är medlemmar i AUS

2) Ämnesföreningar ska ingå skriftliga intressebevakningsavtal med sina egna högskolor

3) Samarbetsföreningar ska ingå avtal med AUS

I framtiden kommer föreningarna att få förmåner utifrån sin verksamhet. Förmånerna anges i ett separat dokument med rubriken "Föreningars förmåner och skyldigheter", vars utarbetande har påbörjats. Dokumentet kommer att godkännas och publiceras tidigast i början av 2022, då det kommer att kommuniceras till föreningarna. Vi kommer också att tillhandahålla en mer detaljerad tidsplan för implementering av ändringarna så snart som möjligt.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.