Delegationen beslutade om ändringarna för Reglementet för boende

Anvisningarna uppdaterades i enlighet med lagar och instruktioner. I bakgrunden fanns även viljan att bostäderna skulle hållas stakare bland AUS egna medlemmar. Det nya reglementet för med sig effektivitet för hyresverksamheten och ändringar i invånardemokratin. Policydokumentet för boende uppdateras senare.
Person's hands writing notes on a notebook with a pencil

Vad förändras?

Reglementet för boende och förvaltningsreglementet för bostäder förenas till ett Reglemente för boende. I och med förändringarna blir tillexempel namnen på invånardemokratiorganen närmare ARA:s rekommendationer. Bostadserbjudandena riktar sig i fortsättningen till de som allra mest behöver bostad och som har brådskande behov. I och med att anvisningarna blivit tydligare försnabbas lösandet av ändringar under boendet. Läs mer om förändringarna nedan! Det förnyade reglementet uppdateras i sin helhet på AUS webbplats inom kort.

Varför ändras reglementet?

Anvisningarna för boendet bearbetas att allt bättre motsvara ARAs instruktioner, hyreslagen och samförvaltningslagen i hyreshus. På så sätt ses till att invånarnas rättigheter förverkligas. I bakgrunden för förändringarna har också funnits viljan att bostäderna allt starkare används av AUS medlemmar. Det tidigare reglementet möjliggjorde att allt för många bostäder hamnade hos utomstående. Hyresvärdens uppgifter överförs också allt tydligare till anställda vilket försmidigar hyresverksamheten. Förnyelsen försnabbar behandlingen av hyresgästernas ärenden och ansökningar och då försnabbas lösandet av förändringar som sker under boendet.

När träder förändringarna i kraft?

Det nya Reglementet för boende gäller från 1 november 2022, men vissa ändringarna träder i kraft med fördröjning då det är en övergångsperiod fram till 2023. Det nya reglementet följs i alla ärenden där informationen har uppdaterats på hemsidan och i Domo-systemet.

Ändringarna i invånardemokrati görs genast- på invånarmötena i november väljs invånardemokratiorganen för år 2023 i enlighet med det nya reglementet och lagen. Hyresavtalsvillkoren uppdateras och hyresavtalsbottnarna förnyas uppskattningsvis under våren 2023. Systemförändringar som gäller invånarvalet, såsom invånarvalprocessen, har börjat förberedas och börjar genomföras gradvis  från och med början av 2023. Övriga systemförändringar genomförs under år 2023.

Även ändringarna i samförvaltningslagen skymtar i horisonten

Utöver AUS förändringar kommer samförvaltningslagen som styr invånardemokratin att förändras i början av år 2024. Den nya lagen stöder och underlättar deltagandet i invånarverksamhet och möjliggör tillexempel skickandet av möteskallelserna elektroniskt. Lagen ökar även flexibiliteten med invånardemokratin såsom möjligheten att utnyttja andra elektroniska deltagandesätt vid sidan av mötena.

Det nya reglementet för boende uppdatreras på AUS webbplats inom kort.

Mer information ger

Service-och uthyrningschef Minna Merensilta
[email protected]
+358 40 654 6377

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kannanotto / ställningstagande / statement
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Avgiften för att anhålla om extra tid är igen ett bakslag för studerandena

Orpos regering föreslår en avgift på 50 euro för studerande som anhåller om extra tid för att slutföra sina studier. Regeringen har som mål att höja utbildningsnivån bland finländarna, men samtidigt skapar regeringen nya hinder för studerandenas möjligheter att avlägga examen. Förutom försämringarna i studerandenas försörjning är planen på att införa en avgift för att anhålla om extra tid en upprepning av samma gamla budskap till studenterna: du är bara en kostnadspost för samhället. 
Seitsemän haalareihin ja vihreään liiviin pukeutunutta opiskelijaa Ullanlinnanmäellä vasaran muotoisen mäenlaskuvälineen edessä.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

År 2024 är ett Tempausår

Åtta års väntan har tagit slut. Ryktena stämmer – år 2024 är ett Tempausår! I Tempaus påverkar vi världens gång med glimten i ögat men ändå på allvar.
Hae hallopediksi Apply to become a student representative  Sök till studentrepresentant
Ajankohtaista Publicerat:

Kompletterande utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2024

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning. Den kompletterande utlysningen är öppen 12.2–26.2.2024.
asuminen
Ajankohtaista Publicerat:

Lägenheter tillgängliga

Alla AUS-medlemmar som har utestående bostadsrättigheter via Domo-systemet kan ansöka om AUS-boende.