Delegationen beslutade om ändringarna för Reglementet för boende

Anvisningarna uppdaterades i enlighet med lagar och instruktioner. I bakgrunden fanns även viljan att bostäderna skulle hållas stakare bland AUS egna medlemmar. Det nya reglementet för med sig effektivitet för hyresverksamheten och ändringar i invånardemokratin. Policydokumentet för boende uppdateras senare.
Person's hands writing notes on a notebook with a pencil

Vad förändras?

Reglementet för boende och förvaltningsreglementet för bostäder förenas till ett Reglemente för boende. I och med förändringarna blir tillexempel namnen på invånardemokratiorganen närmare ARA:s rekommendationer. Bostadserbjudandena riktar sig i fortsättningen till de som allra mest behöver bostad och som har brådskande behov. I och med att anvisningarna blivit tydligare försnabbas lösandet av ändringar under boendet. Läs mer om förändringarna nedan! Det förnyade reglementet uppdateras i sin helhet på AUS webbplats inom kort.

Varför ändras reglementet?

Anvisningarna för boendet bearbetas att allt bättre motsvara ARAs instruktioner, hyreslagen och samförvaltningslagen i hyreshus. På så sätt ses till att invånarnas rättigheter förverkligas. I bakgrunden för förändringarna har också funnits viljan att bostäderna allt starkare används av AUS medlemmar. Det tidigare reglementet möjliggjorde att allt för många bostäder hamnade hos utomstående. Hyresvärdens uppgifter överförs också allt tydligare till anställda vilket försmidigar hyresverksamheten. Förnyelsen försnabbar behandlingen av hyresgästernas ärenden och ansökningar och då försnabbas lösandet av förändringar som sker under boendet.

När träder förändringarna i kraft?

Det nya Reglementet för boende gäller från 1 november 2022, men vissa ändringarna träder i kraft med fördröjning då det är en övergångsperiod fram till 2023. Det nya reglementet följs i alla ärenden där informationen har uppdaterats på hemsidan och i Domo-systemet.

Ändringarna i invånardemokrati görs genast- på invånarmötena i november väljs invånardemokratiorganen för år 2023 i enlighet med det nya reglementet och lagen. Hyresavtalsvillkoren uppdateras och hyresavtalsbottnarna förnyas uppskattningsvis under våren 2023. Systemförändringar som gäller invånarvalet, såsom invånarvalprocessen, har börjat förberedas och börjar genomföras gradvis  från och med början av 2023. Övriga systemförändringar genomförs under år 2023.

Även ändringarna i samförvaltningslagen skymtar i horisonten

Utöver AUS förändringar kommer samförvaltningslagen som styr invånardemokratin att förändras i början av år 2024. Den nya lagen stöder och underlättar deltagandet i invånarverksamhet och möjliggör tillexempel skickandet av möteskallelserna elektroniskt. Lagen ökar även flexibiliteten med invånardemokratin såsom möjligheten att utnyttja andra elektroniska deltagandesätt vid sidan av mötena.

Det nya reglementet för boende uppdatreras på AUS webbplats inom kort.

Mer information ger

Service-och uthyrningschef Minna Merensilta
[email protected]
+358 40 654 6377

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.
opiskelijoita haalareissa
Ajankohtaista Publicerat:

Välkommen att besvara Aalto-universitetets studentkårs medlemsenkät

Evenemang, lokaler och bostäder. Påverkan, kommunikation och frivilligverksamhet. Vilka alla studentkårens tjänster har du använt? Och vad tyckte du om dem?
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Utmärkelser beviljats på AUS14-årsfest

Utmärkelser delades ut till meriterade medlemmar i Aaltogemenskapen på AUS 14. årsfest den 18. maj 2024.