Edustajisto päätti Asumisen ohjesäännön muutoksista

Ohjeita päivitettiin lakien ja ohjeistusten mukaisiksi. Muutosten taustalla on myös halu pitää asunnot vahvemmin AYY:n oman jäsenistön käytössä. Uusi ohjesääntö tuo mukanaan tehokkuutta vuokraustoimintaan ja muutoksia asukasdemokratiaan. Asumisen linjapaperi päivitetään myöhemmin.
Person's hands writing notes on a notebook with a pencil

Mikä muuttuu?

Asumisen ohjesääntö ja Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö yhdistyvät yhdeksi Asumisen ohjesäännöksi. Muutosten myötä esimerkiksi asukasdemokratian toimielinten nimet muuttuvat lähemmäs ARAn suosituksia. Asuntotarjoukset kohdistetaan jatkossa paremmin suurimmassa ja kiireisimmässä asunnontarpeessa oleville, ja ohjeiden selkeyttämisen myötä asumisen aikana tapahtuvien muutosten ratkominen nopeutuu. Lue muutoksista tarkemmin alta! Uudistettu ohjesääntö päivitetään kokonaisuudessaan AYY:n verkkosivuille tuota pikaa.

Miksi ohjesääntöä muutetaan?

Asumisen ohjeistuksia muokataan vastaamaan paremmin ARAn ohjeita, huoneenvuokralakia ja lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa. Näin pidetään huoli siitä, että asukkaiden oikeudet toteutuvat. Muutosten taustalla on ollut myös halu pitää entistä vahvemmin asunnot AYY:n jäsenistön käytössä. Aiempi ohjesääntö mahdollisti liian monen asunnon päätymisen jäsenistön ulkopuolisille. Vuokranantajan tehtävät siirretään selkeämmin työntekijöiden hoidettavaksi, mikä sujuvoittaa vuokraustoimintaa. Uudistus nopeuttaa vuokralaisten asioiden ja hakemusten käsittelyä, jolloin asumisen aikana tapahtuvien muutosten ratkominen nopeutuu. 

Milloin muutokset astuvat voimaan?

Uusi asumisen ohjesääntö on voimassa 1.11.2022 alkaen, mutta osa muutoksista tulee voimaan viiveellä, sillä siirtymäaikaa on vuoteen 2023 asti. Uutta ohjesääntöä noudatetaan kaikissa niissä asioissa, joissa tiedot on ehditty päivittää nettisivuille ja Domo-järjestelmään.

Asukasdemokratian muutokset tehdään heti – marraskuun asukaskokouksissa valitaan vuoden 2023 asukasdemokratiatoimielimet uuden ohjesäännön ja lain mukaisesti. Vuokrasopimusehtoja päivitetään ja vuokrasopimuspohjat uudistetaan arviolta keväällä 2023. Asukasvalintaan liittyviä järjestelmämuutoksia on alettu valmistella, ja niitä aletaan toteuttaa asteittain asukasvalintaprosessista alkaen vuoden 2023 alussa. Muut järjestelmämuutokset toteutetaan vuoden 2023 aikana. 

Myös yhteishallintolain muutos siintää horisontissa

AYY:n muutosten lisäksi asukasdemokratiaa ohjaava yhteishallintolaki on muuttumassa vuoden 2024 alussa. Uusi laki tukee ja helpottaa asukastoimintaan osallistumista ja mahdollistaa esimerkiksi kokouskutsujen lähettämisen sähköisesti. Laki lisää myös joustavuutta asukasdemokratiaan, kuten mahdollisuuden hyödyntää kokoustamisen rinnalla muita sähköisiä osallistumistapoja.

Uusi Asumisen ohjesääntö päivitetään pian AYY:n verkkosivuille.

Lisätietoja antaa:

Minna Merensilta, palvelu- ja vuokrauspäällikkö
[email protected]
+358 40 654 6377

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

A big tree in front of metro station in the summer. A student walking by.
Ajankohtaista Julkaistu:

Usein kysyttyä asumisesta ja jäsenpalveluista

Täältä löydät vastauksen useimpiin opiskelijoita mietityttäviin kysymyksiin koskien asunnonhakua, opiskelijakorttia ja jäsenmaksua.

Palvelutoimisto ja puhelinpalvelu ovat suljettuna kesällä 5.-26.7. Vastaamme kuitenkin sähköposteihin.
Ihmisiä istuu ja näyttää kuuntelevilta
Tiedote Julkaistu:

Hae SYL:in toimikuntiin!

AYY:n jäsenillä on nyt mahdollisuus hakea ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton SYLn kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan (KENKKU) sekä ilmastoverkostoon. Toimikunnissa pääset oppimaan ja tekemään valtakunnallista vaikuttamistyötä kehitysyhteistyön ja ilmastopolitiikan saralla.
Two people looking at the camera
Tiedote Julkaistu:

Tiina Pajukari ja Ronja Mäkinen asiantuntijoiksi vaikuttamisen tiimiin

AYY:n vaikuttamisen tiimiin on valittu kaksi uutta asiantuntijaa: Tiina Pajukari ja Ronja Mäkinen. Tiina Pajukari on aloittanut sosiaalipolitiikasta ja kestävästä kehityksestä vastaavana asiantuntijana ja Ronja Mäkinen kansainvälisyydestä ja yhdenvertaisuudesta vastaavana asiantuntijana. Molemmilla asiantuntijoilla on pitkä ylioppilasliiketausta.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Julkaistu:

Tilojen ennakkovarauskierros syksylle 2023

AYY:n piirissä olevilla yhdistyksillä on ennakkovarausoikeus kertavuokrattaviin sauna-, juhla- ja kokoustiloihin. Tällä varauskierroksella voi varata tiloja aikavälille ma 7.8.2023 - su 7.1.2024.