Edustajisto päätti Asumisen ohjesäännön muutoksista

Ohjeita päivitettiin lakien ja ohjeistusten mukaisiksi. Muutosten taustalla on myös halu pitää asunnot vahvemmin AYY:n oman jäsenistön käytössä. Uusi ohjesääntö tuo mukanaan tehokkuutta vuokraustoimintaan ja muutoksia asukasdemokratiaan. Asumisen linjapaperi päivitetään myöhemmin.
Person's hands writing notes on a notebook with a pencil

Mikä muuttuu?

Asumisen ohjesääntö ja Asuntoloiden hallinto-ohjesääntö yhdistyvät yhdeksi Asumisen ohjesäännöksi. Muutosten myötä esimerkiksi asukasdemokratian toimielinten nimet muuttuvat lähemmäs ARAn suosituksia. Asuntotarjoukset kohdistetaan jatkossa paremmin suurimmassa ja kiireisimmässä asunnontarpeessa oleville, ja ohjeiden selkeyttämisen myötä asumisen aikana tapahtuvien muutosten ratkominen nopeutuu. Lue muutoksista tarkemmin alta! Uudistettu ohjesääntö päivitetään kokonaisuudessaan AYY:n verkkosivuille tuota pikaa.

Miksi ohjesääntöä muutetaan?

Asumisen ohjeistuksia muokataan vastaamaan paremmin ARAn ohjeita, huoneenvuokralakia ja lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa. Näin pidetään huoli siitä, että asukkaiden oikeudet toteutuvat. Muutosten taustalla on ollut myös halu pitää entistä vahvemmin asunnot AYY:n jäsenistön käytössä. Aiempi ohjesääntö mahdollisti liian monen asunnon päätymisen jäsenistön ulkopuolisille. Vuokranantajan tehtävät siirretään selkeämmin työntekijöiden hoidettavaksi, mikä sujuvoittaa vuokraustoimintaa. Uudistus nopeuttaa vuokralaisten asioiden ja hakemusten käsittelyä, jolloin asumisen aikana tapahtuvien muutosten ratkominen nopeutuu. 

Milloin muutokset astuvat voimaan?

Uusi asumisen ohjesääntö on voimassa 1.11.2022 alkaen, mutta osa muutoksista tulee voimaan viiveellä, sillä siirtymäaikaa on vuoteen 2023 asti. Uutta ohjesääntöä noudatetaan kaikissa niissä asioissa, joissa tiedot on ehditty päivittää nettisivuille ja Domo-järjestelmään.

Asukasdemokratian muutokset tehdään heti – marraskuun asukaskokouksissa valitaan vuoden 2023 asukasdemokratiatoimielimet uuden ohjesäännön ja lain mukaisesti. Vuokrasopimusehtoja päivitetään ja vuokrasopimuspohjat uudistetaan arviolta keväällä 2023. Asukasvalintaan liittyviä järjestelmämuutoksia on alettu valmistella, ja niitä aletaan toteuttaa asteittain asukasvalintaprosessista alkaen vuoden 2023 alussa. Muut järjestelmämuutokset toteutetaan vuoden 2023 aikana. 

Myös yhteishallintolain muutos siintää horisontissa

AYY:n muutosten lisäksi asukasdemokratiaa ohjaava yhteishallintolaki on muuttumassa vuoden 2024 alussa. Uusi laki tukee ja helpottaa asukastoimintaan osallistumista ja mahdollistaa esimerkiksi kokouskutsujen lähettämisen sähköisesti. Laki lisää myös joustavuutta asukasdemokratiaan, kuten mahdollisuuden hyödyntää kokoustamisen rinnalla muita sähköisiä osallistumistapoja.

Uusi Asumisen ohjesääntö päivitetään pian AYY:n verkkosivuille.

Lisätietoja antaa:

Minna Merensilta, palvelu- ja vuokrauspäällikkö
[email protected]
+358 40 654 6377

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Read more news

Pictured AYY board members 2023 smiling and holding plants
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

AYY:n vuoden 2023 hallitus on valittu

Kokouksessaan 24.11.2022 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi hallituksen muodostajan, Ida Parkkisen, esityksen hallituskokoonpanosta vuodelle 2023. Kokouksessa valittiin myös edustajiston varapuheenjohtajat.
kuvassa Antti Regelin nojaa seinään ja hymyilee
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Antti Regelin valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2023

Antti Regelin on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäseneksi vuodelle 2023. Espoon Korpilammella 18.–19.11. pidetty liittokokous äänesti hallituksen jäsenistä lauantai-iltana.
Nea Baarman hymyilee
Ajankohtaista, Tiedote Julkaistu:

Nea Baarman aloittaa AYY:n vaikuttamisen ja viestinnän päällikkönä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan uudeksi vaikuttamisen ja viestinnän päälliköksi on valittu Nea Baarman.
Aalto-yliopiston metroasema
Ajankohtaista Julkaistu:

HSL:n hallitus teki 1.11. päätöksiä opiskelijan etuuksista

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta seuraa tilannetta ja on valmis puuttumaan epäkohtiin jatkossakin.