Uppdaterat coronameddelande: servicebyrån endast öppet för flyttare och evenemangslokalerna har öppet med restriktioner

AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet. Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk.
AYY:n toimisto ulkoa

Publicerats 13.3.2020, uppdaterats 19.8.2021

AUS följer Finlands regerings, THL:s (Institutet för hälsa och välfärd), undervisnings- och kulturministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och regionförvaltningverkets  instruktioner för att förhindra smitta.  Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk. AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet. AUS bevakar informationen om myndighetsanvisningar regelbundet och uppdaterar sina egna åtgärder och restriktioner vid behov.

Gemenskapen, evenemang och föreningar

Uppdaterats 10.9.2021

Från och med den 9.9.2021 kommer det att vara möjligt att anordna offentliga och privata evenemang både inomhus och utomhus, förutsatt att högst 50 % av kapaciteten för inomhusevenemanget utnyttjas eller att fysisk kontakt med andra deltagare kan undvikas vid utomhusevenemang med fler än 50 personer. Dessutom ansvarar arrangören för att evenemanget följer de riktlinjer för förebyggande av koronavirusinfektioner som undervisnings- och kulturministeriet och THL offentliggjorde den 31 maj 2021.

Under hösten försöker AUS organisera evenemang i mån av möjlighet, som med tanke på deras koncept, plats, storlek och deltagarantal är trygga. Evenemangsarrangemangen möjliggör att AUS aktuella anvisningar och myndigheternas aktuella restriktioner följs vid evenemangen.

De nuvarande rekommendationerna gäller fram till 12 september, och rekommendationen uppdateras när epidemiläget ändras eller redan tidigare ifall det är nödvändigt.

Boende, paketbil och servicebyrån

Personer som flyttar kan hämta nycklar på flyttdagen, men servicekontoret kommer att vara stängt för andra.

Beslut om specialarrangemang och specialöppettider görs på basis av serviceteamets beslut. Öppettiderna meddelas på servicebyråns kontaktuppgiftsida. Du kan fråga om medlemskap eller lokaler som hyrs ut med denna blankett. Om ditt ärende gäller boende kan du ta kontakt med denna blankett.

Du hittar svar bland annat till  frågor om coronapandemin och boendet på den här sidan.

Klubblokalerna för AUS boende öppnas från och med 10.5.

Studier vid Aalto

Aalto-universitetet meddelar om sina åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset på  sin webbplats och i Into. 

Att skydda sig mot coronaviruset

Studenternas hälsovårdsstiftelse och Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar och information om coronaviruset.   SHVS sköter inte smittsjukdomar, så när symptom uppkommer ska den egna hälsocentralen kontaktas.  Även Aalto-universitetet har samlat  anvisningar på sin webbplats.  Coronaviruset smittar som berörings- och  droppsmitta, så en god handhygien, att hosta i ärmen eller en näsduk och att hålla 2 meters avstånd från andra människor förebygger eventuell smitta. AUS påminner om att försiktighetsåtgärderna är oerhört viktiga så att spridningen av coronaviruset kan bromsas. Situationen är säkert ny och utmanande för oss alla, men tillsammans klarar vi det. 

För anställda och frivilliga

Tilläggsinformation: 

Verksamhetsledare Elina Nieminen, tel. 050 520 9415

Styrelseordförande Milja Leinonen, tel. 040 0292280

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Tiina Pajukari ja Konstantin Kouzmitchev
Pressmeddelande Publicerat:

AUS föreslår Konstantin Kouzmitchev till FSF:s ordförande och Tiina Pajukari till styrelsemedlem

Aalto-universitets Studentkår föreslår Konstantin Kouzmitchev till Finlands studentkårers förbund FSF:s ordförande och Tiina Pajukari till styrelsemedlem för år 2022. Förbundets styrelse väljs i förbundsmötet 19.-20.11.2021.
Vihreäksi sävytetty kuva, jossa näkyy paljon ihmisiä museolla.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Det reformerade Museet för studerandekultur för samman Aalto-gemenskapens studerandekulturer

Museet som Aalto-universitetets studentkår upprätthåller genomgår en omvandling, och samtidigt ändras museets namn. Museet, som tidigare var känt som Polytekarmuseet, är i fortsättningen Museet för studerandekultur.
Opiskelijakeskus allekirjoitus
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Studerandecentret byggs upp som en gemensam mötesplats för studerande vid Aalto-universitetet

Byggnaden som kommer till campusets kärna är studentorganisationernas och universitetets gemensamma satsning.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Jämlikhetsanalysen av sångboken har blivit färdig - bearbetningen av den nya sångboken framskrider

Jämlikhetsanalysen av Teekkarilauluja-sångboken lyfter fram missförhållanden i sångkulturen. Speciellt problematiskt upplevdes det återkommande manliga perspektivet och bindandet av kvinnans roll till mansaktören. I sångtexterna förekom även våldsamma, homofobiska, rasistiska och övriga diskriminerande ord. Analysen ger en bra utgångspunkt för Aalto-universitetets studentkårs jämlikhetsarbete och sångboksredaktionens arbete. Den nya sångboken är under bearbetning.