Brister i grundfinansieringen kan inte lappas med läsårsavgifter

Riksdagsvalet närmar sig, finansministeriet föreslår läsårsavgifter som julklapp och även högskolornas rektorer har gått med. Vad händer nu igen?

Finansministeriet publicerade förra veckan ett tjänstemannaanförande som strävar att rubba den avgiftsfria utbildningen genom att föreslå läsårsavgifter för alla studerande. I YLE:s intervju 13.12 gick även en del av högskolornas rektorer med på att begrunda ministeriets förslag om en modell vars genomförande skulle ge kalla handen för studerandena.

Grundläggande frågor i skick med grundfinansiering

Enligt finansministeriets promemoria och rektorer som YLE intervjuat skulle avgifterna som samlas in av studerande användas till grundläggande frågor såsom förbättrandet av undervisningskvaliteten och utvecklandet av alternativa undervisningsformer. Enligt promemorian kunde de ökade resurserna användas till att utveckla forskning.

Även studerandena hoppas att undervisnings- och forskningskvaliteten bibehålls. För att finansiera grundläggande ärenden finns ändå undervisnings- och kulturministeriets (OKM) grundfinansiering med vilken merparten av universitetens verksamhet finansieras och bör finansieras även i fortsättningen. Resurser till grundläggande frågor ska inte grävas ur studerandenas sinande börsar. Om Finland har råd med något så kommande experter och framtidslösningar och innovationer.

Undervisning och utbildning hör inte till finansministeriet

Det är överhuvudtaget problematiskt att finansministeriet kommenterar frågor gällande undervisningsarrangemang, studerandeurval och utbildningstillgängligheten i sin bakgrundspromemoria. I Finland hör frågor som gäller ordnande av högskoleutbildning till undervisnings- och kulturministeriet. Läsårsavgifter löser inte de utmaningar som  OKM, högskolor och mången annan på högskolefältet kämpar med dagligen.

Håll fast vid avgiftsfri utbildning

En avgiftsfri utbildning är en grundpelare i det finländska samhället och studentrörelsen står bakom den. Även detta år har AUS varit tvungen att försvara avgiftsfrihet flera gånger. Tyvärr ökar takten då riksdagsvalet närmar sig och diskussionen riktas på till synes enkla lösningar såsom läsårsavgifter då man inte vill öka grundfinansieringen. Det skulle löna sig att vilja för så tryggas både framtiden och universitetsgemenskapen.

Tilläggsinformation:
 

Veera Ollikainen, AUS styrelsemedlem

[email protected]
 

Teemu Palkki, AUS påverkansexpert utbildningspolitik

0505209438

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Sök till delegationen
Ajankohtaista Publicerat:

Nöj dig inte med att gnälla, sök till delegationen

Du kan anmäla dig som kandidat för delegationsvalet fram till 2.10 kl. 16.
Hae vapaaehtoiseksi
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till volontär

Det är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.
Mies hymyilee värikkäässä paidassa
Ajankohtaista Publicerat:

AUS nominerar Totti Korpua som kandidat till FSFs styrelse 2024

Aalto-universitetets studentkår nominerar Totti Korpua till styrelsen för Finlands studentkårers förbund. Styrelsen väljs på förbundsmötet den 17-18 november 2023 i Tammerfors.
"Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism"
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Vi kräver ryggrad av beslutsfattarna för att rensa ut rasism

Studentkårerna AUS, HUS, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY och KonSt är bestörta över den nuvarande rasismdiskussionen i samhället och kräver konkreta åtgärder för att rensa ut rasismen. Inflytelserika människors rasistiska utlopp har visat vad som är felet i rasismdebatten: man lyssnar inte på människor som är mål för rasism, rasistiska kommentarer underskattas och kvitteras som skämt och diskussionen vältras över ämnet. Vi behöver antirasistiska gärningar, förståelse och solidaritet.