AUS Seal of Approval- priset utdelades för elektronisk tentamensmöjlighet

AUS Seal of Approval-pris har tilldelats för elektronisk tentamensmöjlighet som gör det möjligt att utföra tentamina under en fritt valbar tidpunkt eller med studentens egen dator. Sådana flexibla studier underlättar livet speciellt för en arbetande student eller student med familj.
Henri Rämä, Venla Virtakoivu, Lumi Ketola ja Leila Kettunen. Pitävät käsissään kunniakirjaa, ruusuketta ja pehmohyljettä.

Aalto-universitetets studentkår delade ut en Seal of Approval-säl och ett diplom på Studiesitsen 11.4 som ordnades i samarbete med Aalto-universitetet.

Priset tilldelas för god praxis vid Aalto-universitetet ur studenternas synvinkel. Seal of Approval är AUS erkännande för förfaranden som förbättrar till exempel studenternas välbefinnande, studiernas meningsfullhet, interaktionen eller arbetsklimatet vid universitetet. Priset har delats ut sedan 2015.

Priset beviljades för elektronisk tentamensmöjlighet med följande motivering:

Elektronisk tentamensmöjlighet gör det möjligt att utföra tentamina under en fritt valbar tidpunkt eller med studentens egen dator. Populäriteten har ökat från hösten 2018 både bland lärare och studenter.

Kontinuerlig inlärning och studenternas olika livssituationer förutsätter konkreta ändringar i  invanda tillvägagångssätt, och elektronisk tentamensmöjlighet utgör ett gott exempel. Flexibla studier underlättar livet för exempelvis en arbetande student eller student med familj.

Projektet med elektronisk tentamensmöjlighet har speciellt befrämjats av Venla Virtakoivu och Henri Rämä.

Studiesitsen är en gemensam fest för studentrepresentanterna och universitetspersonalen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.