AUS organisation

Så här skapas världens bästa studentliv

Aalto-universitets studentkårs strategi berättar om tyngdpunkterna i AUS verksamhet 2021–2024. Strategin hjälper AUS att betjäna sina medlemmar bättre och besvara förändringar i sin verksamhetsmiljö smidigt och med framförhållning.
En jättestor studerandefigur som ändrar sitt utseende. Omkring den och i dess armar finns andra studerande som bl.a. badar bastu, rider en alpacka och släcker den stora studerandes brinnande sko. Studeranden går längs en väg som märkts ut av AUS strategi.
AYY:n strategia kiteytettynä visuaaliseen muotoon.

Aalto-universitets studentkårs strategi berättar om tyngdpunkterna i AUS verksamhet 2021–2024. Strategin hjälper AUS att betjäna sina medlemmar bättre och besvara förändringar i sin verksamhetsmiljö smidigt och med framförhållning. I utarbetandet av strategin har Sitras Megatrender 2020 och andra identifierade ändringskrafter i nära framtiden använts som hjälpmedel. Ändringskrafter som berör speciellt AUS är till exempel gemenskaplighet, hållbarhetskrisen, kommunikationens makt och nätverk samt mångfald och internationalism. Verkningen av dessa ändringskrafter kommer säkert att synas i Aaltogemenskapen under den pågående strategiperioden.

Strategins röda tråd är tanken om att AUS tjänster möjliggör världens bästa studentliv för alla medlemmar. AUS medlemmar kommer från olika bakgrunder och har olika behov. Strategin förbereder AUS för att betjäna dem alla bättre. I strategin ställer man upp mål såväl för framtidens AUS som framtidens studentliv.

Strategin är en förutsättning för att AUS ska förändras, men dess tillvaro i sig betyder inte att allt är färdigt. Strategin är ett verktyg för daglig ledning hos AUS och grunden för planeringen av verksamheten. Strategin uppdateras om det sker så stora förändringar i AUS verksamhetsmiljö att det finns skäl att ändra tyngdpunkterna i AUS verksamhet. AUS kontor utvärderar realiserandet av strategin varje höst, och strategin styr upprättandet av den årliga verksamhetsplanen.

På denna sida kan du bekanta dig närmare med AUS strategi, dess visualisering och de personers tankar som har ansvarat för utarbetandet av strategin.

Administrativ dokumenten

Nämä asiakirjat säätelevät AYY:n toimintaa.

Lue lisää
Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_3

Aiheeseen liittyvät uutiset

AYY:n toimisto ulkoa
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Uppdaterat coronameddelande: Coronasituationen förvärras - engångshyrda lokaler stängda från 28 december till 31 januari och AUS anordnar inga evenemang inomhus

AUS följer den finska regeringens och Institutet för hälsa och välfärd (THL) riktlinjer för att förebygga infektioner. AUS övervakar regelbundet de officiella riktlinjerna och uppdaterar vid behov sina egna åtgärder och begränsningar, och alla ändringar uppdateras i detta nyhetsbrev. AUS tar hänsyn till medlemmarnas, volontärernas, föreningarnas och de anställdas hälsa och välbefinnande i all sin verksamhet.
Taputusta
Ajankohtaista Publicerat:

Förtroende valda och frivilliga för året 2022

AUS sysselsätter mer än 150 frivilliga och förtroendepersoner varje år. Se listan av volontärer i år 2022.
Opiskelija maskin kanssa Väreen edessä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Servicebyrån är endast öppet på onsdagar 17.1.-30.1.

Under vecka 3 och 4 har servicebyrån endast öppet på onsdagar klockan 12-15 på grund av det förvärrade coronaläget.
Kaksi opiskelijaa istuu kasvomaskit naamallaan pöydän ääressä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Information för invånare: AUS avbokar allmänna bastuturer i sina fastigheter

I enlighet med RFV:s bestämmelse ställer AUS in alla allmänna bastuturer i sina fastigheter, eftersom där vistas man vanligtvis i ett större sällskap och med personer som inte hör till den närmaste familjekretsen. Turerna ställs in från och med 3.1.2022 tills vidare, åtminstone till 17.1.2022.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat