AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1

Aalto-universitetets studentkår har dragit av Teknologsångboken från försäljning på grund av rasistiskt innehåll.  Orden i Teknologhymnen har ändrats redan tidigare och de nya orden är  i allmänt bruk  men  fram till idag har en del av  den gamla sångtexten bevarats i boken. Sårande texter är inte i linje med studentkårens värderingar. En korrigerad upplaga av sångboken kommer att ges ut där Teknologhymnens gamla sångtextord inte längre finns. I fortsättningen kommer AUS inte att trycka eller beställa publikationer med  rasistiskt innehåll eller på övrigt sätt sårande uttryck.

”Vi är oerhört ledsna över att inte ha ingripit tidigare. Vi har begått ett misstag. Vi vill inte upprepa diskriminerande, rasistisk eller sårande aktivitet i våra publikationer, på våra evenemang eller i vår övriga verksamhet. Vår uppgift är att skapa en jämlikare studentgemenskap där sådan aktivitet inte ingår. Vi är medvetna om problemen och utvecklar metoder för att  ingripa allt effektivare  i fortsättningen”, säger AUS verksamhetsledare Elina Nieminen.

I samband med rasismdebatten som kom till ytan tog  Aalto-universitetets studentkår upp sin ståndpunkt i sociala medier: AUS godkänner inte rasism eller övrig diskriminering och strävar aktivt efter att arbeta för en jämlikare studentgemenskap. AUS publicering på sociala medier väckte viktig diskussion om rasism som studenterna upplever i Aaltogemenskapen, och som särskilt exempel togs upp Teknologhymnens framställningssätt i sångboken.

”Diskriminerade, kränkande eller rasistiska uttryck hör inte till student- eller teknologkulturen. Även Teknologsektionen förhåller sig mycket allvarligt till det inträffade. Under flera års tid har Teknologhymnen trots den tryckta texten inte längre lärts ut till nya studenter med de gamla orden, och den ursprungliga texten används inte längre aktivt. Vi är medvetna om att likabehandlingsarbetet  ännu inte är färdigt och arbetar dagligen med  frivilliga för en jämlikare studentgemenskap”, berättar Christian Segercrantz, gemenskapsansvarig i AUS styrelse.

Under de senaste åren har man arbetat för jämlikhet på AUS. Man har försökt utrota rasismen från Aaltogemenskapen bland annat med hjälp av trakasseriombudsservice och likabehandlingsutbildning för föreningar och tutor-studenter. 

Utöver att ingripa i sångboken bereder Aalto-universitetets studentkår tilläggsåtgärder för att befrämja likabehandling och utveckla  antirasism i Aaltogemenskapen. AUS upprättar evenemangssäkerhetsprinciper för sina evenemang vilka informeras om i samband med varje evenemang. På evenemangen råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, rasism, mobbning och diskriminering. Men ännu återstår mycket arbete för befrämjandet av antirasism i studentgemenskapen.

Mer information:

Elina Nieminen, verksamhetsledare / +358 50 520 9415

Olli Kesseli, styrelseordförande/ +358 40 688 7711

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.