AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1

 

Aalto-universitetets studentkår har dragit av Teknologsångboken från försäljning på grund av rasistiskt innehåll.  Orden i Teknologhymnen har ändrats redan tidigare och de nya orden är  i allmänt bruk  men  fram till idag har en del av  den gamla sångtexten bevarats i boken. Sårande texter är inte i linje med studentkårens värderingar. En korrigerad upplaga av sångboken kommer att ges ut där Teknologhymnens gamla sångtextord inte längre finns. I fortsättningen kommer AUS inte att trycka eller beställa publikationer med  rasistiskt innehåll eller på övrigt sätt sårande uttryck.

”Vi är oerhört ledsna över att inte ha ingripit tidigare. Vi har begått ett misstag. Vi vill inte upprepa diskriminerande, rasistisk eller sårande aktivitet i våra publikationer, på våra evenemang eller i vår övriga verksamhet. Vår uppgift är att skapa en jämlikare studentgemenskap där sådan aktivitet inte ingår. Vi är medvetna om problemen och utvecklar metoder för att  ingripa allt effektivare  i fortsättningen”, säger AUS verksamhetsledare Elina Nieminen.

I samband med rasismdebatten som kom till ytan tog  Aalto-universitetets studentkår upp sin ståndpunkt i sociala medier: AUS godkänner inte rasism eller övrig diskriminering och strävar aktivt efter att arbeta för en jämlikare studentgemenskap. AUS publicering på sociala medier väckte viktig diskussion om rasism som studenterna upplever i Aaltogemenskapen, och som särskilt exempel togs upp Teknologhymnens framställningssätt i sångboken.

”Diskriminerade, kränkande eller rasistiska uttryck hör inte till student- eller teknologkulturen. Även Teknologsektionen förhåller sig mycket allvarligt till det inträffade. Under flera års tid har Teknologhymnen trots den tryckta texten inte längre lärts ut till nya studenter med de gamla orden, och den ursprungliga texten används inte längre aktivt. Vi är medvetna om att likabehandlingsarbetet  ännu inte är färdigt och arbetar dagligen med  frivilliga för en jämlikare studentgemenskap”, berättar Christian Segercrantz, gemenskapsansvarig i AUS styrelse.

Under de senaste åren har man arbetat för jämlikhet på AUS. Man har försökt utrota rasismen från Aaltogemenskapen bland annat med hjälp av trakasseriombudsservice och likabehandlingsutbildning för föreningar och tutor-studenter. 

Utöver att ingripa i sångboken bereder Aalto-universitetets studentkår tilläggsåtgärder för att befrämja likabehandling och utveckla  antirasism i Aaltogemenskapen. AUS upprättar evenemangssäkerhetsprinciper för sina evenemang vilka informeras om i samband med varje evenemang. På evenemangen råder nolltolerans mot alla former av trakasserier, rasism, mobbning och diskriminering. Men ännu återstår mycket arbete för befrämjandet av antirasism i studentgemenskapen.

 

Mer information:

Elina Nieminen, verksamhetsledare / +358 50 520 9415

Olli Kesseli, styrelseordförande/ +358 40 688 7711

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Nyhetsbrev för flyttande hyresgäster

Muutatko pois tai sisään AYY:n asuntoon? Saitko muuttajan infokirjeen sähköpostiisi? Mikäli et, voit tarkistaa ajankohtaiset muistutukset täältä.
Ajankohtaista Publicerat:

Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar uppdragen som studentrepresentant i Forskarutbildningsrådet 2021. Ansökningstiden börjar den 23 september 2020 kl. 12.00 och löper ut den 7 oktober 2020 kl. 12.00, då ansökningarna ska vara inlämnade.
A collection of wildflower seeds in boxes
Ajankohtaista Publicerat:

Mer naturmångfald i Otnäs med forskningsprojektet Från gräsmattor till ängar

AUS deltar i ett forskningsprojekt som utreder lösningar för naturens mångfaldsförlust.
Gorsun uusi sisustus, sohvia ja valoja
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Hyresanvisningarna för AUS lokaler har uppdaterats

På grund av coronaviruset och gemenskapens trygghet har vi varit tvungna att uppdatera användningsbegränsningarna för AUS evenemangslokaler.