AUS föreslår Tomas Kurenniemi som viceordförande för Studerandenas Idrottsförbund OLL

AUS föreslår Tomas Kurenniemi som viceordförande för Studerandenas idrottsförbund OLL 2024.

Kurenniemi studerar energi- och miljöteknik vid Aalto-universitetet. Det här året har han verkat som studentkårens delegations andra viceordförande och år 2022 i studentkårens styrelse som ansvarig medlem för fastigheter, digitalisering och studerandecentret.

”AUS har aktivt påverkat utvecklandet av campuset i en motionsfrämjande riktning. Även OLL borde delta aktivare i att utveckla rörelse och motion vid högskolecampusen så att studenterna skulle orka”, kommenterar Kurenniemi entusiastiskt.

Kurenniemi skulle vilja betona betydelsen av vardags- och nyttomotion i studentens liv: ”Högskolestuderandenas liv är ofta full av föreläsningar, tentamina, arbeten och socialt liv. I den här brådskande miljön kan det vara lätt att glömma bort vikten av fysisk aktivitet men det är en väsentlig del av det helhetsbetonade välbefinnandet. Vardags- och nyttomotion hjälper studenten att orka med det dagliga arbetet”.

OLL väljer styrelse för år 2024 på sitt förbundsmöte i Tammerfors 8-9.11.2023. OLL är en intressebevaknings- och serviceorganisation som representerar alla högskolestuderanden i Finland både på det nationella och internationella fältet. OLL:s mål är att studenterna ska röra på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och att nivån på högskoleidrottstjänsterna ska vara tillräcklig i det avseendet.

”Det är en stor heder att få kämpa för högskolestuderandenas idrottsintressebevakning på min kära studentkårs mandat”, öppnar Kurenniemi sin känsla efter utnämningen.

Tilläggsinformation:

Tomas Kurenniemi, [email protected]
Ida Parkkinen, hallituksen puheenjohtaja, [email protected]
A man sitting on the sofa wearing a black suit and smiling for the camera.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Utmärkelser beviljats på AUS14-årsfest

Utmärkelser delades ut till meriterade medlemmar i Aaltogemenskapen på AUS 14. årsfest den 18. maj 2024.
kuvassa Tempausesikunta innostuneena
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Tempaus ökar uppskattningen av frivilligarbete i Finland

Den Bisterskäggige ingenjören, Sheryl Tokyos och Kunniamursus Tempausbefallning lästes upp på Aalto Open Air och utlysningen av Wappen.
Hymyileviä nuoria
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Sök till FSF:s kommittéer

Aalto-universitetets studentkårsmedlemmar har nu möjlighet att söka till Finlands studentkårers förbunds FSF:s delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU) och klimatnätverket. I kommittéerna får du lära dig och göra nationellt påverkansarbete om utvecklingssamarbete och klimatpolitik.