AUS delade ut utmärkelser och priser på sin nionde årsfest på lördagen

På årsfesten belönade AUS medlemmar och föreningar för deras förtjänstfulla arbete samt offentliggjorde de nya verken som införskaffats till konstsamlingen.
Veera Krouglovin veistos Bubblegum
AUS utökade konstsamlingen med två skulpturer. Det här är ”Bubblegum” av konstnär Veera Krouglov. Bild: Atte Mäkinen

Meddelande

Aalto-universitetets studentkår

Får publiceras 18.5.2019 kl. 21:00

Aalto-universitetets studentkår (AUS) firade sin nionde årsfest lördagen den 18 maj 2019 på Brunnshuset i Helsingfors. På årsfesten belönade AUS medlemmar och föreningar för deras förtjänstfulla arbete samt offentliggjorde de nya verken som införskaffats till konstsamlingen. AUS delade ut priser för årets gärning för inlärningsfrämjande 2019, årets internationella bragd 2019  samt studentkårens officiella utmärkelser. På årsfesten användes för första gången även AUS ceremonimästares stav som planerats och förverkligats av Aino Hautala.

Priset för årets gärning för inlärningsfrämjande 2018 beviljades för Godkännandet av kunskaper som visats genom frivilligarbete. Priset mottogs av universitetslektor Jari Ylitalo som är idéns upphovsman och ansvarslärare för kurserna Yhteisössä vaikuttaminen och Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen. Kurserna möjliggör framgång, tillväxt och utveckling för många av Aaltogemenskapens hundratals frivilliga. Båda kurserna utgör även utmärkta underlag för inbördes nätverkande mellan studieaktiva.

Priset för årets internationella bragd 2018 gick till Junction. Grunden till priset var en inspirerande och proaktiv internationaliseringsnivå såväl inom Aaltogemenskapen som utomlands. Genom sin verkasamhet och sina evenemang har Junctions uppmuntrat internationella studeranden att gå med i frivilligverksamheten, möjliggjort olika mångkulturella möten och gjort gemenskapens ”can-do”- attityd känd ute i världen.  Även Kamil Marwat, som utfört aktivt intressebevakningsarbete både på Aalto och nationell nivå för studenter som betalar läsårsavgift, beviljades utmärkelsen årets internationella bragd

År 2017 påbörjade AUS en egen konstsamling. I år beslutade AUS ledningsgrupp för konstnärlig verksamhet att utöka konstsamlingen med två skulpturer. Det första verket är ”Bubblegum” av konstnär Veera Krouglov, och det andra Siina Levonojas skulptur ”Brownie”.

AUS beviljade studentkårens första ekonomichef Reija Väätäinen och AUS långvariga aktiva Jari Isaksson. den högsta utmärkelsen dvs, hederstecknet.

AUS beviljade även två hjältetecken som mottogs av Radiodiodi och Campusutvecklingen.

Dessutom beviljades 10 utmärkelser och 20 samfundsmärken.

Aalto-universitetets studentkår gratulerar alla mottagare och tackar dem för deras goda och viktiga arbete för Aaltogemenskapen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Many people standing and smiling for a group picture
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till FSF:s förbundsmötesdelegation eller kandidera för FSF:s styrelse!

Finlands studentkårers förbund (FSF) representerar universitetsstuderande i det nationella beslutsfattandet. Verksamhetsplanen och policydokumentet som styr FSF:s påverkansarbete godkänns av förbundsmötet, som också väljer förbundsstyrelsen. Förbundsmötet 2024 ordnas den 15-16 november 2024. I den här nyheten hittar du anvisningar om hur du anmäler dig till AUS delegation till förbundsmötet och hur du ställer upp som kandidat till FSF styrelse.
vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.