Att meddela om osakligt uppförande - Utredningsarbete beträffande utbildningsprogrammet för mode

Vet du vem du ska kontakta om du stöter på trakasseriern? Lär dig vem du ska kontakta och vem som hjälper.
Information om ARTS-modeprogrammet och instruktioner för ARTS-studenter att kontakta om de vill rapportera tidigare orapporterade fall.

Att meddela om osakligt uppförande

Aalto-universitetets  verksamhetsprinciper dvs. Sätt att agera sammanfattar principerna av rent spel som styr våra aktiviteter och skapar riktlinjer för beteendet vi förväntar av varandra. Att förbinda sig till jämlikhet, opartiskhet och ömsesidig respekt innebär att alla har rätt att ta del av en trygg universitetsmiljö. Det är på alla Aaltogemenskapens medlemmars ansvar att agera enligt gemensamma verksamhetsprinciper och meddela om det misstänks att de bryts. 

Om du upplever trakasserier eller osakligt bemötande i samband med undervisningen eller i en studierelaterad situation kan du meddela läraren som  är skyldig att ingripa. Om beteendet inte upphör eller om det är läraren som uppför sig störande ska du i första hand ta kontakt med  chefen för studieärenden vid din egen högskola. Du hittar tilläggsanvisningar på adressen https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1183869.

Vid behov kan du också ta direkt kontakt med universitetets huvudjurist. Du hittar kontaktuppgifterna på adressen https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/satt-att-agera.  Kristiina Kemetter är universitetets huvudjurist för tillfället. E-postadresserna har formen [email protected]. Observera att universitetet inte vidtar åtgärder på basis av anonym kontakt.

Om du misstänker att fallet är så allvarligt att det uppfyller brottsrekvisiten ska du kontakta polisen.

Utredningsarbete beträffande utbildningsprogrammet för mode

Aalto-universitetet har påbörjat en grundlig utredning om påståendena som gäller osakligt uppförande vid utbildningsprogrammet för mode. I utredningen utreds tidigare situationer, händelser och åtgärder vid utbildningsprogrammet för mode. Samtidigt utreds även  övriga personers kommentarer gällande ärendet bland annat på sociala medier.

Universitetets anställda för juridiska- och personaltjänster ansvarar för utredningen och hör studenter och andra delaktiga personer antingen skriftligt eller på ett personligt möte. Om du har bevittnat eller upplevt osakligt uppförande som du ännu inte har meddelat, och som du vill framföra för de som utför utredningsarbetet kan du ta direkt kontakt med universitetets jurister  Anni Tuomela och Maiju Wickström. För att befrämja utredningen uppger du väl ditt namn  när du tar kontakt. Samtidigt kan du även framföra ärendet till dekan Tuomas Auvinen. E-postadresserna har formen [email protected]. Om du redan har anmält ärendet så behöver du inte göra en ny anmälan. Dina uppgifter har förmedlats till utredaren, om du har gett tillstånd till det.

Studentkårens trakasseriombud

 Aalto-universitetets studentkår har två trakasseriombud som hjälper och vägleder studenterna. Du kan kontakta trakasseriombuden om du bevittnat eller upplevt trakasserier, om du behöver hjälp med att i efterhand utreda trakasserisituationer eller om du bara vill prata om osakligt beteende du utsatts för. Du kan kontakta dem även när du inte är säker på om situationen handlat om trakasseri. All kontakt med trakasseriombuden är konfidentiell och leder inte till några åtgärder om inte personen som tar kontakt själv vill det.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.