Antti Pentikäinen vald till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL 2020- ”Vi har ett utmärkt år framför oss”!

Antti Pentikäinen från Aalto universitetet valdes idag till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL på förbundsmötet i Jyväskylä.
Opiskelijoiden liikuntaliiton hallitus 2020

Pressmeddelande
Aalto-universitetets studentkår
21.11.2019
För omedelbar publicering

Antti Pentikäinen vald till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL 2020- ”Vi har ett utmärkt år framför oss”!

Antti Pentikäinen från Aalto universitetet valdes idag till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL på förbundsmötet i Jyväskylä.

Pentikäinen kommenterar valet direkt från mötet: ”Det gläder mig mycket att jag får leda allas vårt gemensamma Studerandenas Motionsförbund. Jag vill också tacka förbundsmötet för förtroendet. Vi har ett utmärkt år framför oss”!

OLL är en intressebevaknings- och serviceorganisation som representerar alla högskolestuderanden i Finland på nationell och internationell nivå. OLL: s mål är att studenterna ska röra på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och att nivån på högskoleidrottstjänsterna är tillräcklig. AUS är en av motionsförbundets 33 medlemsorganisationer.

Pentikäinen studerar vid Aalto-universitetets handelshögskola och kommer från Tammerfors. Det här året har han ansvarat för socialpolitik, kommunpåverkan och motion i AUS styrelse

”Jag vill leda högskolestuderandenas gemensamma jämlikhetsbefrämjande, modiga  och sakkunniga förbund. Nästa år kommer förbundets strategi att uppdateras, programmet Studier i rörelse att utvidgas till högskolorna och grundarbete att utföras inför kommunalvalet.  De är lysande möjligheter för att förbättra studerandenas välbefinnande”, beskriver Antti förbundets verksamhet för nästa år.

Utöver Pentikäinen valdes Sanna-Maria Ahl  från yrkeshögskolan Seinäjoki SeAMK och Nita Vallinmäki från yrkeshögskolan Satakunta SAMK som viceordföranden för styrelsen 2020 och Ilona Raimas från Helsingfors universitet och Liisa Reinola från yrkeshögskolan Seinäjoki SeAMK som styrelsemedlemmar. Styrelsen konstituerar sig på sitt möte i januari.

Läs mer oll.fi/

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Pressmeddelande Publicerat:

AUS söker studentrepresentanter för 2020 – Några ansökningarna förlängs

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 oktober 2019 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Några ansökningarna för fyra organ förlängs till den 8 december 2019 kl. 23.59. När förtroendeuppdraget lediganslagits på nytt eller ansökningstiden förlängts beaktas de tidigare sökandena utan nya ansökningar.
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.
AYY:n edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa
Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-universitetets studentkår har påverkat effektivt de nationella studentförbundens verksamhet

Under hösten har Aalto-universitetets studentkår effektivt påverkat de nationella studentförbundens verksamhet. AUS medlemmar har valts till ledningen för nationella studentförbunden och AUS initiativ ändrat hur förbunden fungerar på ett mer jämlikt och hållbart sätt.
Frans Cederlöf, vastavalittu SYL:n hallituslainen 2020.
Ajankohtaista Publicerat:

Frans Cederlöf har valts till FSF styrelse 2020

AUS's Frans Cederlöf har valts till FSF styrelse 2020.