Allmännycklarna tas från slottsvärdarna - ge reservnyckeln till din kompis i grannen

AUS styrelse har idag på sitt möte 06/2021 beslutat ta allmännycklarna av slottsvärdarna och utreda boendevänligare alternativ till dörröppningstjänsten som servicebolaget erbjuder. Syftet med beslutet är att minska riskerna om nycklarna tappas bort. AUS kan inte låta boendena bära ansvar för sådana uppgifter som hör till hyresvärden eller servicen såsom att öppna dörren för boende som glömt sina nycklar.

Slottsvärdarna är förtroendevalda som boendena valt och finns i nästan alla AUS fastigheter. Uppgiften grundar sig tillämpat på lagen om samförvaltning i hyreshus *, som förpliktigar AUS som hyresvärd att möjliggöra invånarverksamhet och att kunna påverka den egna boendetrivseln. Slottsvärdarna koordinerar invånarrådets verksamhet och fungerar som kontaktperson mellan boendena och studentkåren. Dessutom granskar de husets skick på sina månatliga granskningsrundor.

Enligt tidigare praxis har slottsvärdarna haft husens allmännycklar. Den synligaste tjänsten för boendena har varit möjligheten till  dörröppning av slottsvärden i de hus där det finns en slottsvärd. 

Riskerna med ansvarsförsäkring och rättsskydd bakom beslutet 

AUS styrelse har idag/igår på sitt möte 06/2021 beslutat att allmännycklarna till AUS fastigheter inte delas ut till slottsvärdarna i fortsättningen. Under senaste tiden har missbruk av allmännycklarna uppdagats och som följd av  det känns riskerna  med ansvar och följder till, bland annat gällande missbruk av nycklar när de tappats bort. AUS kan inte lägga ansvaret för uppgifter som hör till hyresvärden eller disponenten i boendenas händer.

Dessutom måste vi garantera att integritetsskyddet förverkligas och överväga slottsvärdarnas belastning. Dörröppning önskas oftast kvälls- och nattetid, såväl semestertider som under veckoslut. Dessutom har det, att servicebyrån har stängt på grund av coronaåtgärder, inverkat på att man inte dagtid kan hämta reservnycklar från Otnäs. Därför har dörröppning belastat slottsvärdarna mer än tidigare under det senaste året. 

 AUS vill fungera ansvarsfullt som hyresvärd i fortsättningen och på sådant sätt som lagen föreskriver, så allmännycklarna tas från slottsvärdarna som verkar frivilligt. Samtidigt beslutar AUS att utreda boendevänligare alternativ till dörröppningstjänsten som servicebolaget erbjuder. 

”Servicebolagens dörröppningstjänst har varit dyrt särskilt i Otnäs, och alternativ utreds” berättar styrelsemedlem Samuli Vehkomäki som ansvarar för boende. ”Andra instanser som erbjuder studentboende runt omkring i Finland har en rimligt prissatt dörröppningstjänst”.  Boendena meddelas om lösningen så snart som möjligt.

Vehkomäki vill påminna om att slottsvärdarnas uppgift fortfarande är att  framlägga projekt som ökar boendetrivseln för invånarrådet och övriga boende. De månatliga granskningsrundorna kan utföras utan allmännycklar.  

Avaimet keltaisella taustalla

Vad händer om jag glömmer nycklarna och låser ut mig ur bostaden? 

Boenden ska ta kontakt med husets servicebolag om hen vill bli insläppt i sin lägenhet. I fortsättningen har slottsvärdarna inte allmännycklar och de kan inte bes öppna dörren. 

"Det bästa sättet är att ge reservnyckeln till en kompis som bor nära eller en bekant granne", tipsar service- och hyreschefen Minna Merensilta.

I normalfall skulle det vara möjligt att hämta en reservnyckel från Otnäs servicebyrå men det här alternativet är på paus på grund av undantagstillståndet som coronaviruset medfört. AUS följer myndigheternas anvisningar och strävar efter att öppna servicebyrån så snart som möjligt när det är tryggt. 

Tilläggsinformation om beslutet: 
 
Samuli Vehkomäki, AUS styrelsemedlem, boende, [email protected]

Minna Merensilta, service- och hyreschef, [email protected] 

 

*Lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) 

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kodikas asunto Otaniemessä
Ajankohtaista Publicerat:

Infobreven till flyttande hyresgäster

Flyttar du ut ur eller in i AUS lägenhet? Fick du flyttarens infobrev till din epost? Om inte, kan du kontrollera aktuella påminnelser härifrån.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för hösten 2021

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 9.8.2021-9.1.2022.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Jämlikhetsanalysen av sångboken har blivit färdig - bearbetningen av den nya sångboken framskrider

Jämlikhetsanalysen av Teekkarilauluja-sångboken lyfter fram missförhållanden i sångkulturen. Speciellt problematiskt upplevdes det återkommande manliga perspektivet och bindandet av kvinnans roll till mansaktören. I sångtexterna förekom även våldsamma, homofobiska, rasistiska och övriga diskriminerande ord. Analysen ger en bra utgångspunkt för Aalto-universitetets studentkårs jämlikhetsarbete och sångboksredaktionens arbete. Den nya sångboken är under bearbetning.
Avaimet keltaisella taustalla
Ajankohtaista Publicerat:

Dörröppningstjänst till AUS boende

I fortsättningen sköter Securitas dörröppningen för AUS invånare om boenden låser ut sig ur bostaden.