Allmännycklarna tas från slottsvärdarna - ge reservnyckeln till din kompis i grannen

AUS styrelse har idag på sitt möte 06/2021 beslutat ta allmännycklarna av slottsvärdarna och utreda boendevänligare alternativ till dörröppningstjänsten som servicebolaget erbjuder. Syftet med beslutet är att minska riskerna om nycklarna tappas bort. AUS kan inte låta boendena bära ansvar för sådana uppgifter som hör till hyresvärden eller servicen såsom att öppna dörren för boende som glömt sina nycklar.

Slottsvärdarna är förtroendevalda som boendena valt och finns i nästan alla AUS fastigheter. Uppgiften grundar sig tillämpat på lagen om samförvaltning i hyreshus *, som förpliktigar AUS som hyresvärd att möjliggöra invånarverksamhet och att kunna påverka den egna boendetrivseln. Slottsvärdarna koordinerar invånarrådets verksamhet och fungerar som kontaktperson mellan boendena och studentkåren. Dessutom granskar de husets skick på sina månatliga granskningsrundor.

Enligt tidigare praxis har slottsvärdarna haft husens allmännycklar. Den synligaste tjänsten för boendena har varit möjligheten till  dörröppning av slottsvärden i de hus där det finns en slottsvärd. 

Riskerna med ansvarsförsäkring och rättsskydd bakom beslutet 

AUS styrelse har idag/igår på sitt möte 06/2021 beslutat att allmännycklarna till AUS fastigheter inte delas ut till slottsvärdarna i fortsättningen. Under senaste tiden har missbruk av allmännycklarna uppdagats och som följd av  det känns riskerna  med ansvar och följder till, bland annat gällande missbruk av nycklar när de tappats bort. AUS kan inte lägga ansvaret för uppgifter som hör till hyresvärden eller disponenten i boendenas händer.

Dessutom måste vi garantera att integritetsskyddet förverkligas och överväga slottsvärdarnas belastning. Dörröppning önskas oftast kvälls- och nattetid, såväl semestertider som under veckoslut. Dessutom har det, att servicebyrån har stängt på grund av coronaåtgärder, inverkat på att man inte dagtid kan hämta reservnycklar från Otnäs. Därför har dörröppning belastat slottsvärdarna mer än tidigare under det senaste året. 

 AUS vill fungera ansvarsfullt som hyresvärd i fortsättningen och på sådant sätt som lagen föreskriver, så allmännycklarna tas från slottsvärdarna som verkar frivilligt. Samtidigt beslutar AUS att utreda boendevänligare alternativ till dörröppningstjänsten som servicebolaget erbjuder. 

”Servicebolagens dörröppningstjänst har varit dyrt särskilt i Otnäs, och alternativ utreds” berättar styrelsemedlem Samuli Vehkomäki som ansvarar för boende. ”Andra instanser som erbjuder studentboende runt omkring i Finland har en rimligt prissatt dörröppningstjänst”.  Boendena meddelas om lösningen så snart som möjligt.

Vehkomäki vill påminna om att slottsvärdarnas uppgift fortfarande är att  framlägga projekt som ökar boendetrivseln för invånarrådet och övriga boende. De månatliga granskningsrundorna kan utföras utan allmännycklar.  

Avaimet keltaisella taustalla

Vad händer om jag glömmer nycklarna och låser ut mig ur bostaden? 

Boenden ska ta kontakt med husets servicebolag om hen vill bli insläppt i sin lägenhet. I fortsättningen har slottsvärdarna inte allmännycklar och de kan inte bes öppna dörren. 

"Det bästa sättet är att ge reservnyckeln till en kompis som bor nära eller en bekant granne", tipsar service- och hyreschefen Minna Merensilta.

I normalfall skulle det vara möjligt att hämta en reservnyckel från Otnäs servicebyrå men det här alternativet är på paus på grund av undantagstillståndet som coronaviruset medfört. AUS följer myndigheternas anvisningar och strävar efter att öppna servicebyrån så snart som möjligt när det är tryggt. 

Tilläggsinformation om beslutet: 
 
Samuli Vehkomäki, AUS styrelsemedlem, boende, [email protected]

Minna Merensilta, service- och hyreschef, [email protected] 

*Lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.