Aalto-universitetets studentkår har påverkat effektivt de nationella studentförbundens verksamhet

Under hösten har Aalto-universitetets studentkår effektivt påverkat de nationella studentförbundens verksamhet. AUS delegation deltog i Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte 14-15.11 och i Studerandenas motionsförbund OLL: s förbundsmöte 20-21.11. På de nationella förbundens förbundsmöten beslutas om verksamhetens tyngdpunkter och förbundsaktörerna väljs för följande år.
AYY:n edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa
AUS representanter på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte.

Aaltostudenter på maktens väg

AUS styrelseordförande Tapio Hautamäki valdes till förbundsordförande för Finlands studentkårers förbund på förbundsmötet och Aaltostudenten Frans Cederlöf till styrelsemedlem. Under det kommande året förnyar FSF hela förbundets strategi. Hautamäki har redan tidigare ansvarat för att förnya AUS strategi och politiska linjepapper. Cederlöf i sin tur har flera års erfarenhet av nationella föreningar. Han har verkat i Svenska Studieförbundet, takorganisationen för svenskspråkiga föreningar i Finland, och i European Youth Parliament. För tillfället verkar Cederlöf i Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

AUS styrelsemedlem Antti Pentikäinen valdes till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL. Det här året har Pentikäinen ansvarat för socialpolitik, kommunvalspåverkan och motion. Tack vare Pentikäinens insatser har satsningar på välbefinnandet skrivits in i Aalto-universitetets nya strategi.

Konkreta förändringar för studentens bästa

På förbundsmötet påverkade AUS representanter även aktivt Finlands studentkårers förbunds verksamhet för det kommande året. För att garantera en bättre service för internationella studenter godkände förbundsmötet AUS förslag att höja FSF:s översättarresurser med 3000 euro. ”Många  studentrepresentanter  som inte kan finska hamnar i skymundan när materialet som ska användas av FSF intressebevakningsorgan inte kommer i tid på annat språk än finska. FSF:s intressebevakning är för tillfället inte språkligt jämställt” motiverar AUS representant Pyry Huhtanen förhöjningen.

AUS efterlyser även tillgängligt livslångt lärande oberoende av individens förmögenhet eller arbetsförhållandestatus. Förbundsmötet godkände det tillagda ärendet i förbundets linjepapper. ”Många sysselsätter sig som företagare och därför är det viktigt för oss att den eventuella finansieringsmodellen för livslångt lärande möjliggör kunskapsuppdatering även för icke-anställda. Lättföretagare finns inom alla branscher från konstnärer till filosofer. Kunskapsuppdatering ska givetvis även vara möjligt för arbetslösa”, motiverar Minna Mäkitalo, AUS  förbundsmötesrepresentant.

På förslag av AUS  kommer FSF att  kräva av Undervisnings- och kulturministeriet år 2020 att kommunicera på engelska, eftersom också ministeriets mål är att öka antalet internationella studenter. Finlands studentkårers förbund kommer att utföra alltmer påverkan för att bekämpa klimatkrisen, och på förslag av AUS beaktas även miljökrisen dvs. den belastning som människans verksamhet har på miljön och naturresurser. På Studerandenas motionsförbunds förbundsmöte förklarade förbundet sig som en feministisk förening på initiativ av AUS.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Toiminta-avustushaku
Ajankohtaista Publicerat:

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.
Ajankohtaista Publicerat:

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.
Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-studerande försvunnit 7 februari

Alla iakttagelser ombeds att anmälas till polisen. Aalto-universitetets studentkår stöder Aaltogemenskapen enligt bästa förmåga. Krishjälp ges på campus.
AaltoSDG logo text on yellow background
Ajankohtaista Publicerat:

Bygg ett hållbarare Aalto med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG

Med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG som utvecklats av Aalto-universitetet, AUS och ACRE, utmanas att uppnå Aaltos mål för hållbar utveckling ur aaltoiternas vardagsperspektiv samt undervisnings-, forskning-, konstperspektivet.