Aalto-universitetets studentkår har påverkat effektivt de nationella studentförbundens verksamhet

Under hösten har Aalto-universitetets studentkår effektivt påverkat de nationella studentförbundens verksamhet. AUS delegation deltog i Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte 14-15.11 och i Studerandenas motionsförbund OLL: s förbundsmöte 20-21.11. På de nationella förbundens förbundsmöten beslutas om verksamhetens tyngdpunkter och förbundsaktörerna väljs för följande år.
AYY:n edustajat Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa
AUS representanter på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte.

Aaltostudenter på maktens väg

AUS styrelseordförande Tapio Hautamäki valdes till förbundsordförande för Finlands studentkårers förbund på förbundsmötet och Aaltostudenten Frans Cederlöf till styrelsemedlem. Under det kommande året förnyar FSF hela förbundets strategi. Hautamäki har redan tidigare ansvarat för att förnya AUS strategi och politiska linjepapper. Cederlöf i sin tur har flera års erfarenhet av nationella föreningar. Han har verkat i Svenska Studieförbundet, takorganisationen för svenskspråkiga föreningar i Finland, och i European Youth Parliament. För tillfället verkar Cederlöf i Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

AUS styrelsemedlem Antti Pentikäinen valdes till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL. Det här året har Pentikäinen ansvarat för socialpolitik, kommunvalspåverkan och motion. Tack vare Pentikäinens insatser har satsningar på välbefinnandet skrivits in i Aalto-universitetets nya strategi.

Konkreta förändringar för studentens bästa

På förbundsmötet påverkade AUS representanter även aktivt Finlands studentkårers förbunds verksamhet för det kommande året. För att garantera en bättre service för internationella studenter godkände förbundsmötet AUS förslag att höja FSF:s översättarresurser med 3000 euro. ”Många  studentrepresentanter  som inte kan finska hamnar i skymundan när materialet som ska användas av FSF intressebevakningsorgan inte kommer i tid på annat språk än finska. FSF:s intressebevakning är för tillfället inte språkligt jämställt” motiverar AUS representant Pyry Huhtanen förhöjningen.

AUS efterlyser även tillgängligt livslångt lärande oberoende av individens förmögenhet eller arbetsförhållandestatus. Förbundsmötet godkände det tillagda ärendet i förbundets linjepapper. ”Många sysselsätter sig som företagare och därför är det viktigt för oss att den eventuella finansieringsmodellen för livslångt lärande möjliggör kunskapsuppdatering även för icke-anställda. Lättföretagare finns inom alla branscher från konstnärer till filosofer. Kunskapsuppdatering ska givetvis även vara möjligt för arbetslösa”, motiverar Minna Mäkitalo, AUS  förbundsmötesrepresentant.

På förslag av AUS  kommer FSF att  kräva av Undervisnings- och kulturministeriet år 2020 att kommunicera på engelska, eftersom också ministeriets mål är att öka antalet internationella studenter. Finlands studentkårers förbund kommer att utföra alltmer påverkan för att bekämpa klimatkrisen, och på förslag av AUS beaktas även miljökrisen dvs. den belastning som människans verksamhet har på miljön och naturresurser. På Studerandenas motionsförbunds förbundsmöte förklarade förbundet sig som en feministisk förening på initiativ av AUS.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Pressmeddelande Publicerat:

AUS söker studentrepresentanter för 2020 – Några ansökningarna förlängs

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 oktober 2019 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Några ansökningarna för fyra organ förlängs till den 8 december 2019 kl. 23.59. När förtroendeuppdraget lediganslagits på nytt eller ansökningstiden förlängts beaktas de tidigare sökandena utan nya ansökningar.
Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Demokrati och fred måste förverkligas i Hong Kong

Aalto-universitetets studentkår, Svenska Handelshögskolans Studentkår och Finlands Studentkårers Förbund vill visa sitt stöd och sin solidaritet gentemot studenterna i Hong Kong, varav en del ännu sitter fast på universitetscampusen.
Opiskelijoiden liikuntaliiton hallitus 2020
Pressmeddelande Publicerat:

Antti Pentikäinen vald till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL 2020- ”Vi har ett utmärkt år framför oss”!

Antti Pentikäinen från Aalto universitetet valdes idag till ordförande för Studerandenas motionsförbund OLL på förbundsmötet i Jyväskylä.
Frans Cederlöf, vastavalittu SYL:n hallituslainen 2020.
Ajankohtaista Publicerat:

Frans Cederlöf har valts till FSF styrelse 2020

AUS's Frans Cederlöf har valts till FSF styrelse 2020.